Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: een overweldigende meerderheid van EU‑burgers is erg begaan met het milieu

Brussel, 20 juni 2011 – Uit het laatste onderzoek door de Europese Commissie blijkt dat in elke lidstaat het milieu een belangrijke persoonlijke zorg is voor meer dan 90% van de respondenten. Een grote meerderheid van de Europeanen is het ermee eens dat een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een doeltreffender bescherming van het milieu de economische groei in de EU kan stimuleren. Het rapport bevat ook een sterk mandaat voor actie door de EU: ondanks de economische crisis zijn bijna 9 op de 10 Europeanen van mening dat EU-financiering ter ondersteuning van milieuvriendelijke activiteiten moet worden aangewend. Ook voor wetgeving op EU-niveau is er massale steun: meer dan 8 op de 10 Europeanen gaan ermee akkoord dat EU-wetgeving noodzakelijk is om het milieu in hun land te beschermen.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Vele van deze trends tonen aan dat Europeanen meer dan ooit tevoren sterk begaan zijn met het milieu. En het gaat hier om acties, niet enkel om goede voornemens: 2 op de 3 Europeanen zeggen dat zij in de voorbije maand hun afval met het oog op recycling hebben gesorteerd, meer dan de helft probeert zijn energieverbruik te beperken, 4 op de 10 trachten minder wegwerpartikelen te gebruiken en grotere aantallen Europeanen kiezen meer milieuvriendelijke vervoermiddelen. Deze resultaten vormen ook een belangrijke rechtvaardiging van het Europese project. Zij geven blijk van eenduidige steun voor milieuwetgeving op EU-niveau."

Natuurlijke rijkdommen, een bron van toenemende ongerustheid

Uit het onderzoek blijkt dat er een groeiende bewustwording is van de druk op de natuurlijke hulpbronnen. Als je hen vraagt naar mogelijke oplossingen, wil 8 op de 10 dat bedrijven meer actie ondernemen om natuurlijke hulpbronnen op een meer efficiënte wijze gebruiken, wil meer dan 7 op de 10 dat nationale regeringen meer doen, en zijn bijna 7 op de 10 van mening dat de burgers zelf op dit vlak ook meer initiatieven moeten nemen.

Als je hen vraagt wat hun top vijf van milieuproblemen is, denken nu meer dan 3 op de 10 Europeanen aan de uitputting van natuurlijke hulpbronnen (33%, tegenover 26% in 2007), denken 41% aan waterverontreiniging, 33% aan de toename van de hoeveelheid afval (gestegen van 24%) en 19% aan consumptie (gestegen van 11%). Bezorgdheid over de afname van biodiversiteit blijft daarentegen laag – slechts 22% denkt aan het verlies aan soorten en habitats.

Mandaat voor actie

  • Ondanks de economische crisis zijn 89% van de Europeanen van mening dat meer financiering ter ondersteuning van milieubescherming moet worden aangewend.

  • 81% steunt milieugerichte wetgeving op het EU-niveau als een noodzakelijk middel om het milieu te beschermen (- 1 procentpunt in vergelijking met 2007).

  • Bijna 60% van de Europeanen meent dat milieuvriendelijke procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten het meest doeltreffend zijn om milieuproblemen aan te pakken, terwijl minder dan 30% de voorkeur geeft aan oplossingen die enkel kostenefficiënt zijn.

  • Actie en financiële steun buiten de EU-grenzen kan ook op veel sympathie rekenen, met 79% die vindt dat de EU derde landen moet steunen bij het beschermen van het milieu.

Meer informatie, graag…

Hoewel de meeste Europeanen vinden dat ze redelijk goed geïnformeerd zijn over het milieu (60%, tegenover 55% in 2007), bleken er op een aantal gebieden toch informatielacunes te bestaan. Zo'n 50% van de Europeanen hebben de indruk dat zij met de huidige etiketteringssystemen niet in staat zijn om milieuvriendelijke goederen met zekerheid te identificeren. De burgers zouden ook graag beter willen worden voorgelicht over het effect van gewone chemicaliën op hun gezondheid (40%), over het gebruik van ggo's in de landbouw (37%), over landbouwverontreiniging door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen en over de uitputting van natuurlijke hulpbronnen (27%).

Achtergrond

Dit onderzoek werd tussen 13 april en 8 mei 2011 in de 27 lidstaten van de Europese Unie uitgevoerd. Zo'n 26 825 respondenten uit verschillende sociale en bevolkingsgroepen werden ten behoeve van DG Milieu persoonlijk en in hun moedertaal geïnterviewd.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/working_en.htm

Contactpersonen :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar