Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie verheugd over oprichting Instituut voor Europees recht

Parijs, 1 juni 2011 – Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, ziet in de oprichting van het Instituut voor Europees recht een belangrijke bijdrage tot de verwezenlijking van de ruimere doelstelling van de EU een Europese rechtsruimte tot stand te brengen. Het Instituut – een onafhankelijke non-profit organisatie – zal de juridische samenhang in Europa helpen verbeteren door middel van praktische adviezen aan beleidsmakers en autoriteiten.

"De oprichting van het Instituut voor Europees recht is een belangrijke mijlpaal op weg naar een ruimte van recht, rechten en rechtvaardigheid die de hele EU omvat", aldus vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Het Instituut kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor het Europees juridisch onderzoek, en daarbij de uitvoering van EU-wetgeving verbeteren en bijdragen aan de toepassing daarvan ten behoeve van burgers en ondernemingen. Ik ben vol vertrouwen dat het Instituut voor Europees recht zoveel mogelijk gebruik zal maken van de rijke verscheidenheid aan rechtsstelsels in Europa en zal bijdragen tot de ontwikkeling van een Europese rechtscultuur."

Het Europees recht heeft verstrekkende gevolgen voor het dagelijks leven van burgers, ondernemingen en nationale politieke en juridische structuren in Europa. Academisch onderzoek en juridische opleiding zijn noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling en versterking van alle gebieden van het Europees recht, of het nu om burgerlijk recht, strafrecht of administratief recht gaat.

Het Instituut zal bijdragen tot de analyse van de problemen waarmee beoefenaars van juridische beroepen te maken hebben, met mogelijke oplossingen komen die de toepassing van het EU-recht helpen verbeteren en voorstellen ontwikkelen voor de hervorming van EU-wetgeving op alle terreinen. Het zal ook als forum dienen voor gedachtewisseling en discussie tussen juristen, academici en andere beoefenaars van juridische beroepen.

Het initiatief tot oprichting van een Instituut voor Europees recht, waarvoor de Commissie zich sterk heeft gemaakt in haar actieplan voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de Europese burgers (IP/10/447), vindt inspiratie bij het American Law Institute, een niet-gouvernementele instelling, die een cruciale rol speelde bij de ontwikkeling van het Uniform Handelswetboek dat verkoop en andere commerciële transacties in de 50 staten van de VS vereenvoudigt.

Naast versterking van Europees juridisch onderzoek wil de Commissie de opleiding verbeteren van beoefenaars van juridische beroepen met betrekking tot de toepassing van het EU-recht in de praktijk. Zij is daarom van plan om in het najaar met een algemeen actieplan voor Europese juridische opleiding te komen.

Achtergrond

Het Instituut voor Europees recht zal:

  • de ontwikkeling van het recht, het wetgevingsbeleid en de rechtspraktijk van de Europese Unie beoordelen en bevorderen;

  • voorstellen doen voor de verdere ontwikkeling van het EU-recht en voor de verbetering van de uitvoering van het EU-recht door de lidstaten;

  • ontwikkelingen inzake het recht nagaan en onderzoeken op gebieden waar de lidstaten bevoegd zijn en die relevant zijn op het niveau van de EU;

  • de benadering van de EU inzake het internationaal recht bestuderen en de rol versterken die EU-wetgeving mondiaal zou kunnen spelen, bijvoorbeeld bij de opstelling van internationale instrumenten of standaardregels;

  • pan-Europees onderzoek uitvoeren en bevorderen, zoals het opstellen, beoordelen en verbeteren van beginselen en regels die de Europese rechtsstelsels met elkaar delen;

  • een forum bieden waar uit verschillende rechtstradities komende juristen – academici, rechters, advocaten en andere beoefenaars van juridische beroepen – met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

. De Raad van het Instituut kan onderzoeksassistenten en waarnemers benoemen – hetzij op eigen initiatief hetzij na een door kandidaten ingediende aanvraag. Het Instituut zal gevestigd zijn in Wenen, Oostenrijk.

Voor nadere informatie:

Vice-voorziter Viviane Reding verwelkomt de oprichting van het Instituut voor Europees recht in een toespraak voor het Europees Universitair Instituut in Florence op 10 april 2010: SPEECH/10/154

Programma van de openingsconferentie van het Instituut voor Europees Recht in Parijs op 1 juni 2011:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Algemene newssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Instituut voor Europees recht:

http://www.europeanlawinstitute.eu/typo/index.php?id=110

Contactpersonen :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar