Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Skupni evropski azilni sistem: več zaščite in solidarnosti za ljudi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito

Bruselj, 1. junija 2011 - Evropska komisija si prizadeva za vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema do leta 2012. Spremenjena predloga direktive o pogojih za sprejem in direktive o azilnih postopkih bosta zagotovila bolj jasna, pravična in učinkovita pravila, ki bodo v korist držav članic in prosilcev za mednarodno zaščito. V novih predlogih so upoštevane izkušnje, pridobljene med večletnimi pogajanji v Svetu EU in Evropskem parlamentu ter med posvetovanji z begunskimi organizacijami in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce. Pogajanja se morajo zdaj osredotočiti na vprašanja „azilnega svežnja“, ki še ostajajo odprta.

Oblikovanje resnično skupne politike priseljevanja in azila je ena mojih glavnih prednostnih nalog. Obravnavanje prosilcev za azil in jamstva zanje se v EU zelo razlikujejo in možnosti pridobitve zaščite so močno odvisne od tega, katera država članica obravnava prošnjo za azil. To se mora spremeniti. Potrebujemo učinkovite in pravične azilne postopke ter ustrezne in primerljive pogoje za sprejem prosilcev za azil po vsej EU. Hkrati morajo biti standardi, ki jih določimo na evropski ravni, preprosti, jasni in stroškovno učinkoviti. EU se mora postaviti za svoje vrednote in dati zaščito tistim, ki se k nam zatečejo zaradi pregona in konfliktov. Zato moramo tudi spoštovati svoje zaveze in do leta 2012 vzpostaviti skupni evropski azilni sistem. Današnja predloga prinašata visoke standarde zaščite ljudem, ki zaščito dejansko potrebujejo, ter zmanjšanje nepotrebnega bremena za nacionalne organe. Prispevala bosta tudi h krepitvi zaupanja med državami članicami“, je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Namen današnjih pobud je uveljaviti učinkovite in pravične postopke ter zagotoviti ustrezne in primerljive pogoje za sprejem po vsej EU.

Spremembe predloga direktive o azilnih postopkih uvajajo enostavnejša in jasnejša pravila za:

  • lažje izvajanje v državah članicah, zlasti pri obravnavi večjega števila prošenj za azil, vloženih istočasno. Spremenjena pravila se nanašajo na dostop do azilnega postopka, izvedbo osebnih razgovorov in najdaljše dovoljeno trajanje azilnih postopkov (osrednji cilj predloga ostaja splošni rok šestih mesecev za končanje postopkov na prvi stopnji);

  • učinkovitejšo obravnavo morebitnih zlorab. Z novimi pravili bodo države članice lahko pospešile postopke in že na meji proučile prošnje, ki so očitno neprepričljive ali pa jih vložijo prosilci, ki pomenijo grožnjo za nacionalno varnost ali javni red;

  • večjo kakovost odločanja na prvi stopnji, in sicer na podlagi bolj praktičnih ukrepov, ki bodo prosilcem pomagali razumeti postopek, ali z zagotavljanjem ustreznega usposabljanja osebam, ki prošnje obravnavajo in o njih odločajo;

  • zagotavljanje dostopa do zaščite. Pojasnila se nanašajo na začetni del azilnega postopka, v katerega so vključeni mejne straže, policija in drugi organi, ki prvi pridejo v stik s prosilci za zaščito;

  • ravnanje v primeru ponavljajočih se vlog. Spremenjeni predlog pojasnjuje pravila v zvezi z možnostjo prosilcev, da za azil ponovno zaprosijo, če so se spremenile njihove osebne okoliščine, ter za preprečevanje morebitnih zlorab sistema;

  • večjo skladnost z drugimi instrumenti v okviru pravnega reda EU na področju azila, kot je Evropski azilni podporni urad. V določbah, ki se nanašajo na usposabljanje in dostop do azilnega postopka, so predvidene konkretne naloge tega urada.

Spremembe predloga direktive o pogojih za sprejem prinašajo več jasnosti in prožnosti za:

  • lažje izvajanje v državah članicah. Več manevrskega prostora pri izvajanju bo državam članicam pomagalo zmanjšati stroške in upravno breme;

  • zagotavljanje jasnih pravil, ki strogo omejujejo možnost pridržanja prosilcev za azil. V spremenjenem predlogu so ohranjeni visoki standardi obravnavanja v zvezi s pridržanjem. Omejitve pravice do prostega gibanja se smejo uporabiti samo na podlagi jasno opredeljenih, skupnih in izčrpno navedenih razlogov ter zgolj, če je to potrebno in sorazmerno;

  • zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda, in sicer z nacionalnimi ukrepi za prepoznavanje posebnih potreb ranljivih oseb, kot so mladoletniki in žrtve mučenja, ter zagotavljanjem ustrezne gmotne pomoči prosilcem za azil;

  • okrepitev samozadostnosti prosilcev za azil. Cilj je prosilcem za azil zagotoviti lažji dostop do zaposlitve ter obenem državam članicam omogočiti prožnost v času obravnave prošenj na prvi stopnji ali v primeru velikega števila prošenj, vloženih istočasno.

Ozadje

Komisija je predlog za spremembo direktive o pogojih za sprejem prvič predstavila decembra 2008 (IP/08/1875), predlog za spremembo direktive o azilnih postopkih pa oktobra 2009 (IP/09/1552). Današnja spremenjena predloga upoštevata napredek, ki je bil od takrat dosežen v pogajanjih med Evropskim parlamentom in Svetom, ter napredek pri posvetovanjih z drugimi zainteresiranimi stranmi (npr. Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce in nevladnimi organizacijami).

Naslednji koraki

Oba predloga bosta predstavljena na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 9. junija in nadalje obravnavana med poljskim predsedovanjem Svetu EU. Da lahko začneta veljati, potrebujeta podporo Evropskega parlamenta in kvalificirane večine držav članic.

Dodatne informacije

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar