Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Sistemul european comun de azil: o mai bună protecție și solidaritate pentru persoanele care solicită protecție internațională

Bruxelles, 1 iunie 2011 - Comisia intenționează să finalizeze până în 2012 instituirea sistemului european comun de azil (SECA). Propunerile modificate de directive privind condițiile de primire și procedurile de azil vor asigura norme mai rapide, mai echitabile și mai eficiente, în beneficiul statelor membre și al persoanelor care solicită protecție internațională. Propunerile iau în considerare lecțiile învățate în urma mai multor ani de negocieri în cadrul Consiliului de miniștri și al Parlamentului European, precum și în urma consultărilor cu asociațiile de refugiați și cu ICNUR. În prezent, trebuie avansate negocierile referitoare la elementele restante ale „pachetului legislativ în materie de azil”.

Consolidarea unei politici comune veritabile în materie de imigrație și azil reprezintă una dintre prioritățile mele de vârf. La ora actuală, nivelul de tratament și garanțiile oferite solicitanților de azil variază în mod considerabil în cadrul UE, iar șansele de a obține protecție sunt total diferite, în funcție de statul membru care analizează cererea de azil. Această situație trebuie să se schimbe. Avem nevoie de proceduri de azil eficiente și echitabile, precum și de condiții de primire comparabile pentru solicitanții de azil în întreaga UE. În același timp, standardele pe care le convenim la nivel european ar trebui să fie simple, clare și eficiente din punct de vedere al costului. UE trebuie să-și susțină valorile și să ofere protecție persoanelor care vin aici în căutarea unui refugiu din calea persecuției și conflictelor; acesta este motivul pentru care trebuie să ne respectăm angajamentul de a institui, până în 2012, un sistem european comun de azil. Propunerile de astăzi oferă standarde ridicate de protecție persoanelor care au efectiv nevoie de aceasta și vor contribui la reducerea sarcinii administrative inutile a autorităților naționale. De asemenea, propunerile vor contribui la consolidarea încrederii între statele membre”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne.

Inițiativele de astăzi au drept scop adoptarea unor proceduri eficiente și echitabile și asigurarea unor condiții de primire comparabile în întreaga UE.

Modificările aduse propunerii de directivă privind procedurile de azil au ca obiectiv simplificarea și clarificarea normelor, în scopul de:

  • a facilita punerea în aplicare de către statele membre, în special atunci când acestea se confruntă cu un număr mare de cereri simultane de azil. Au fost revizuite normele privind accesul la procedura de azil, efectuarea interviurilor personale și durata maximă a procedurilor de azil (un termen global de șase luni pentru finalizarea procedurilor în primă instanță rămâne un obiectiv central al propunerii);

  • a asigura o abordare mai eficientă în cazul abuzurilor potențiale. Noile norme stipulează că statele membre pot accelera procedurile și pot examina la frontieră cererile care sunt în mod clar neconvingătoare sau cererile depuse de solicitanți care reprezintă un pericol la adresa securității naționale sau a ordinii publice;

  • a îmbunătăți calitatea procesului de luare a deciziilor în primă instanță, prin introducerea unor măsuri mai practice care să îi ajute pe solicitanți să înțeleagă procedura sau prin furnizarea unei formări adecvate destinate personalului care examinează și ia decizii privind cererile;

  • a garanta accesul la protecție. Clarificările se referă la etapele inițiale care trebuie urmate în cadrul procedurii de azil de către polițiștii de frontieră, organele de poliție și alte autorități care au primul contact cu persoanele care solicită protecție;

  • a gestiona cererile repetate. Propunerea modificată clarifică normele privind posibilitatea ca solicitanții de azil să ceară din nou azil dacă situația lor s-a schimbat, precum și normele de prevenire a situațiilor de abuz potențial al sistemului;

  • a spori coerența cu alte instrumente ale acquis-ului UE în materie de azil, cum ar fi Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO). În dispozițiile privind formarea și accesul la procedura de azil se prevede un rol mai concret al EASO.

Modificările la propunerea de directivă privind condițiile de primire prevăd mai multă claritate și flexibilitate, în scopul de:

  • a facilita punerea în aplicare de către statele membre. O mai mare libertate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor va contribui la reducerea costurilor financiare și a sarcinilor administrative;

  • a asigura norme clare care să delimiteze strict posibilitatea de a plasa în detenție solicitanții de azil. Propunerea revizuită păstrează standarde înalte privind tratamentul în caz de detenție; restricționarea dreptului de liberă circulație ar trebui aplicată din rațiuni clare, comune și exhaustive și numai atunci când este necesară și proporțională;

  • a asigura un nivel de trai demn, prin intermediul unor măsuri naționale pentru identificarea nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile, cum ar fi minorii și victimele torturii, și a acorda un nivel adecvat de sprijin material solicitanților de azil;

  • a spori autonomia solicitanților de azil. Scopul este acela de a facilita accesul solicitanților de azil la ocuparea unui loc de muncă, ceea ce permite totodată statelor membre o flexibilitate în perioada în care cererile de azil sunt examinate în primă instanță, sau în cazurile în care statele membre se confruntă cu un număr mare de cereri simultane de azil.

Context

Comisia a lansat prima oară propuneri de modificare a directivei privind condițiile de primire în decembrie 2008 (IP/08/1875) și a directivei privind procedurile de azil în octombrie 2009 (IP/09/1552). Propunerile modificate de astăzi iau în considerare progresele înregistrate în cursul negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu, precum și al consultărilor cu alți actori (cum ar fi ICNUR și ONG-urile).

Etapele următoare

Cele două propuneri vor fi prezentate la 9 iunie în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne și vor fi discutate în continuare sub egida președinției polone. Pentru a dobândi putere de lege, propunerile trebuie să beneficieze de sprijinul Parlamentului European și al unei majorități calificate de state membre.

Pentru informații suplimentare

Pagina principală de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina principală de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Marcin Grabiec (+32 2 298 10 45)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar