Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/620

Brüssel, 20. mai 2011

Kemikaalid ja REACH: EL keelab kaadmiumi kasutamise juveelitoodetes, jootevarbades ja kõigis plastikuis

Alates detsembrist 2011 keelatakse ELis kaadmiumi kasutamine juveelitoodetes, plastikutes ja jootevarbades. Kaadmium on tervisele kahjulik, paraku sisaldavad mõned juveelitooted, eriti imporditud imiteeringud, rohkesti kaadmiumi. Ehetes sisalduva kaadmiumiga võib ehete kandjatel, sealhulgas lastel tekkida kokkupuude naha kaudu või lakkumisel. Uue õigusaktiga keelatakse kaadmiumi kasutamine kõigis juveelitoodetes, välja arvatud vanaaegsed ehted. Keelatakse ka kaadmiumi kasutamine kõigis plastiktoodetes ja jootevarbades, mida kasutatakse erinevate materjalide ühendamiseks, kuna sellisel jootmisel tekkiv suits on sissehingamise korral väga kahjulik.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „See on hea uudis kõigile tarbijaile, samuti tootjaile, kuna tootjad on juba leidnud muud vahendid selle aine asendamiseks. Samuti näitab see taas, kui oluline tervise jaoks ohutu keskkonna tagamiseks on REACH.”

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Keeld kasutada kaadmiumi juveelitoodetes kaitseb tarbijaid, eriti lapsi. Samuti on see hea keskkonnale, kuna kaadmiumivabad plastiktooted aitavad vähendada saastumist. Meetmega hoogustatakse polüvinüülkloriidi (PVC) jäätmete ringlussevõttu, see aitab palju kaasa loodusvarade säästmisele.”

Keeluga tagatakse, et ELi tarbijad oleksid paremini kaitstud kokkupuute eest kaadmiumiga, samuti vähendatakse sellega keskkonna reostamist kaadmiumiga. Õigusnorm võetakse vastu REACHi määruse muutmisena.

Uue õigusnormiga keelatakse kaadmiumi kasutamine kõikides plastiktoodetes, samas tõhustatakse PVC-jäätmete kogumist, et kasutada neid mitmesuguste ehitustoodete valmistamiseks. Kuna PVC on väärtuslik materjal, mida võib mitu korda taaskasutusse võtta, on uues õigusaktis lubatud taaskasutada PVC-jäätmeid, milles on vähesel määral kaadmiumi. Sellisest toormest võib teha teatavaid ehitustooteid, need ei ohusta inimesi ega keskkonda. Ostjate täielikuks teavitamiseks varustatakse sellisest taaskasutusse võetud PVCst valmistatud ehitustooted erilise logoga.

Kaadmiumi on ka jootevarbades, mida kasutatakse erinevate materjalide ühendamiseks. Selliseid ühendusi on vaja teatavates rakendustes, näiteks auruveduri mudeli ehitamisel. Jootmisel tekkiv suits on sissehingamise korral äärmiselt kahjulik. Sellise jootematerjali kasutamine keelatakse, ainult kutselised kasutajad võivad erandjuhul seda veel kasutada.

Taustteave

Kaadmium tekitab vähki ja on mürgine veekeskkonna jaoks. Nõukogu võttis 1988. aastal vastu resolutsiooni tegevusprogrammi kohta, mille eesmärk oli vähendada keskkonna saastamist kaadmiumiga. Varem kasutati kaadmiumiühendeid värvainena ja teatavate plastiktoodete stabiliseerimiseks. Alates 1992. aastast on kaadmiumi kasutamine paljudes plastiktoodetes keelatud, kuid mõnes jäigas PVC-tootes oli kasutamine siiski lubatud, kuna sel ajal ei olnud turul asendusaineid. Kui asendusained leiti, otsustasid Euroopa PVC-tootjad lõpetada järk-järgult kaadmiumi kasutamise kõigis PVC-tooteis (programm „Vinüül 2010”). Alates 2004. aastast on kaadmiumi kasutamine patareides ja elektroonikas olnud piiratud. Uus keeld kantakse REACHi määruse (kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlev määrus (EÜ) nr 1907/2006) XVII lisasse.

Lisateave:

REACHi ja piirangute kohta:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm

Sotsiaalse ja majandusliku mõju kohta, mida avaldab kaadmiumi turustamisele ja kasutamisele seatud piirangute võimalik ajakohastamine:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

MEMO/10/631


Side Bar