Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/580

Brüssel, 18. mai 2011

Komisjon soovib tagasisidet kilekottide kasutamise vähendamise kohta

Euroopa Komisjon küsib avalikkuselt, kuidas saaks paremini vähendada kilekottide kasutamist. Ta küsib, kas oleks kasu nende tasuliseks muutmisest ja neile maksu kehtestamisest või leiduks mõni parem võimalus, näiteks kilekottide keelustamine ELi tasandil. Samuti küsitakse arvamusi selle kohta, kas tuleks suurendada biolagunevate pakendite nähtavust ning hoogustada biolagunevuse nõuete kasutamist pakendite puhul. Veebipõhine arutelu on avatud kuni augustini 2011.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „Viiskümmend aastat tagasi ei olnud kuuldudki ühekordselt kasutatavast kilekotist – nüüd kasutame me neid paar minutit ja pärast reostavad need meie keskkonda aastakümneid. Kuid sotsiaalne suhtumine areneb ning laialdane soov muutusteks on olemas. Seepärast kaalume kõiki võimalusi, kaasa arvatud kilekottide keelustamine kogu Euroopas. Meil on vaja teada võimalikult paljude inimeste arvamusi, et viia lõpule teaduslik analüüs1 ja aidata välja töötada strateegia selle probleemi lahendamiseks, mis lämmatab meie keskkonda.”

Kilekottide kasutamise vähendamine

Igal aastal kasutab keskmine ELi kodanik umbes 500 kilekotti, enamikku neist vaid ühe korra. Euroopas 2008. aastal toodetud kilekotid kaalusid kokku 3,4 miljonit tonni, mis võrdub üle kahe miljoni sõiduauto kaaluga. Kilekoti kergus ja väiksus toob kaasa selle, et tihti ei sattu need kotid lõpuks jäätmekäitlusse, vaid merekeskkonda, kus nende kõdunemine võib võtta sadu aastaid.

Mõned liikmesriigid on juba võtnud meetmeid kilekottide kasutamise vähendamiseks, kasutades selleks hinda, kokkuleppeid jaemüügisektoriga ja teatavat tüüpi kottide keelustamist, kuid ELi tasandil veel konkreetseid meetmeid ei ole. 2011. aasta märtsis arutasid ELi riikide keskkonnaministrid kilekottide keskkonnamõju ning nende murelikud küsimused osutasid sellele, et on vaja tõhusat ELi meedet.

Biolagunev pakend olgu nähtavam

Aruteluga soovitakse koguda arvamusi ka selle kohta, kas ELi pakendidirektiivi (EU Packaging Directive) praegused nõuded komposteeritavuse ja biolagunevuse kohta on piisavad. Direktiiv ei võimalda teha selget vahet biolagunevate toodete, mis peaksid lagunema keskkonnas looduslikel tingimustel, ja komposteeritavate toodete vahel, mis lagunevad ainult tööstuslikes komposteerimisrajatistes. Pakendi reklaamimine biolaguneva tootena, kui see tegelikult ei lagune looduslikes tingimustes, võib olla eksitav ning suurendab prügi levikut.

Arutelu jooksul kogutakse arvamusi keskkonna-, sotsiaalsete ja majanduslike mõjude kohta, mis võivad tuleneda pakenditoodete biolagunevuse nõuete parandamiseks võetud meetmetest, sealhulgas arvamusi biolaguneva pakendi tarbijale nähtavuse kohta.

Taustteave

Kilekottide pikaealisus on viinud selleni, et praegu triivib üksnes Vahemeres ligi 250 miljardit plastikuosakest, mille kaal on kokku umbes 500 tonni. Need osakesed võivad põhjustada mereelanike lämbumise, kui nad neid kogemata sisse hingavad või ekslikult toiduks peavad. Plastikesemed lagunevad tillukesteks osakesteks ning on suur oht, et need võivad mürgitada pinnase ja veeteed, kuna osakesed võivad sisaldada selliseid lisandeid nagu püsivad orgaanilised saasteained.

Täiendav teave

Küsitlusvormi saab täita järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Üksikasjalikum ülevaade direktiivist 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

1 :

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf


Side Bar