Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/530

V Bruselu dne 4. května 2011

Digitální agenda: Komise vybrala šest projektů budoucích a vznikajících technologií (FET) do soutěže o financování výzkumu

Evropská komise dnes na konferenci a výstavě FET 11 v Budapešti oznámila šest výzkumných projektů, které vybrala do soutěže o dvě hlavní místa v oblasti výzkumu budoucích a vznikajících technologií. Každý ze šesti uchazečů obdrží přibližně 1,5 milionu eur na vylepšení svého návrhu v průběhu jednoho roku, po jehož uplynutí budou vybráni pouze dva uchazeči. Cílem těchto stěžejních iniciativ je získat průlomové výsledky v oblasti informačních a komunikačních technologiích (IKT), které mohou přispět k řešení některých největších problémů, před nimiž společnost stojí. Dvě iniciativy, které budou vybrány k dlouhodobému financování, poběží po dobu deseti let a na každou bude ročně vyhrazeno celkem až 100 milionů eur.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Dnes oznámení finalisté připraví půdu pro inovace zítřka. V oblasti budoucích a vznikajících technologií, která fascinuje a inspiruje zároveň, pracují v Evropě někteří špičkoví světoví výzkumníci. Spojením sil při řešení významných úkolů může financování na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni vést k inovacím, které pomohou v boji proti jevům, jako jsou neurodegenerativní choroby a změna klimatu.“

Finalisty (v abecedním pořadí) jsou:

  • FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System (systém IKT pro rychlejší získávání znalostí a zvládání krizí): informační a komunikační technologie umějí analyzovat obrovská množství dat a komplexních situací, které umožní lépe předvídat přírodní pohromy či zvládat katastrofy způsobené člověkem, které přesahují hranice států nebo kontinentů, a reagovat na ně.

  • Graphene Science and technology for ICT and beyond (výzkum grafenu a související technologie nejen pro IKT): grafen je nová látka vytvořená manipulací na úrovni atomů a molekul, která by mohla jako zázračný materiál 21. století nahradit silikon.

  • Guardian Angels for a Smarter Planet („strážní andělé pro chytřejší planetu“): miniaturní zařízení bez baterií, která plní úlohu nezávislých osobních asistentů a umí zaznamenávat, zpracovávat a přenášet data, zatímco například obíhají v krevním oběhu člověka.

  • The Human Brain Project (projekt lidského mozku): porozumění tomu, jak pracuje lidský mozek, může přinést užitečné výsledky v oblasti týkající se mozku nebo mozkem inspirované pro počítačové architektury, neurovědu a medicínu.

  • IT Future of Medicine (IT budoucnost medicíny): digitální technologie umožňuje individualizované lékařství založené na molekulárních, fyziologických a anatomických datech získaných od jednotlivých pacientů a zpracovaných na základě globálně integrovaných lékařských poznatků.

  • Robot Companions for Citizens (roboti jako společníci člověka): inteligentní roboti s jemným povrchem mají vysoce vyvinuté percepční, kognitivní a emoční schopnosti a mohou lidem pomáhat, čímž radikálně změní přístup člověka ke strojům.

Aby soutěžící získali nové průlomové výsledky, budou muset překročit rámec tradičního výzkumu IKT a spolupracovat se specialisty v jiných oborech, např. ve vědách v oblasti zdraví, materiálů, v neurovědách a neurorobotice.

Úspěšně řešit takové základní výzkumné úkoly bude možné pouze pomocí kombinovaného úsilí špičkových vědců z celé Evropy. Za většinou dnes oznámených návrhů stojí mnoho společností, institucí financujících výzkum a stovky vědců.

Finalisté budou rovněž potřebovat kombinované zdroje z rámcového programu EU pro výzkum, vnitrostátních a regionálních výzkumných programů a z odvětví průmyslu. Pro srovnání, na dřívější iniciativě zaměřené na úplné zmapování lidského genomu se podíleli stovky vědců z celého světa a náklady se během 13 let vyšplhaly na více než 3 miliardy amerických dolarů (zhruba 2,1 miliardy eur). Stěžejní projekty budoucích a vznikajících technologií stojí před podobně velkými výzvami a mohou mít stejně významný přínos.

Souvislosti

Soutěž stěžejních projektů: V roce 2010 vyzvala Komise evropské vědce, aby identifikovali problémy a navrhli projekty. Z 21 obdržených návrhů vybrala odborná porota šest iniciativ, které mají největší potenciál dosáhnout průlomových vědeckých výsledků a mohou nejvíce ovlivnit společenské a průmyslové problémy Evropy.

Budoucí a vznikající technologie (FET): budoucí a vznikající technologie jsou líhní a průkopníkem nových myšlenek a témat pro dlouhodobý výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií. Program spravuje Generální ředitelství Evropské komise pro informační společnost a média. Cílem FET je překročit běžné hranice informačních a komunikačních technologií a proniknout do neprozkoumaných oblastí, v nichž bude třeba více spolupracovat s různými vědeckými disciplínami (jako biologie, chemie, nanověda, neurověda a kognitivní věda, etnologie, sociální vědy, ekonomika, humanitní a společenské vědy).

Program budoucích a vznikajících technologií byl zahájen v roce 1989. Do výzkumných projektů financovaných v rámci FET byli zapojeni i tři nedávní vítězové Nobelovy ceny Theodor Hänsch, Albert Fert a Peter Grünberg.

Program FET je financován ze sedmého rámcového programu EU (FP7). Evropská komise zvyšuje každoročně rozpočet sedmého rámcového programu na výzkum FET o 20 %, přičemž současný obnos činí 100 milionů eur, a vyzývá členské státy, aby navyšovaly prostředky podobným způsobem. Komise vyčlenila na výzkum FET v roce 2010 až 2013 prostředky v celkové výši 500 milionů eur.

Špičkové budoucí a vznikající technologie stojí v současné době v centru pozornosti na konferenci FET 11 v Budapešti (www.fet11.eu). Tato konference a výstava týkající se vizionářského, s velkými riziky spojeného a dlouhodobého výzkumu v oblasti informační vědy a technologie přinese do mnoha disciplín nové nápady, které pomohou přetvářet budoucnost.

Další informace

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar