Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/461

Bruselj, 12. aprila 2011

Digitalna agenda: Komisija zbira mnenja o izboljšanju zdravstva z uporabo IKT (e-zdravje)

Evropsko komisijo zanima mnenje državljanov in drugih zainteresiranih strani o tem, kako lahko EU pomaga pri zagotavljanju vsesplošnih koristi za kakovost in učinkovitost zdravstva z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) (t. i. „e-zdravje“). IKT že zasedajo osrednje mesto pri reševanju številnih izzivov, s katerimi se spopadajo zdravstveni sistemi v EU, vključno s staranjem prebivalstva, porastom kroničnih bolezni, nižanjem proračuna in pomanjkanjem zdravstvenih delavcev, na primer s postavljanjem diagnoz na daljavo, spremljanjem bolnikovega stanja na daljavo in zavarovano izmenjavo kartotek bolnikov med zdravstvenimi delavci. Vendar obstaja še veliko možnosti za nadaljnji razvoj e-zdravja v prihodnosti. E-zdravje lahko tudi pomembno prispeva k bolj dostojnemu in neodvisnemu življenju posameznikov, predvsem starejših ljudi. Vse več bolnikov proaktivno uporablja tehnologijo, da bi se poučili o boleznih in celo, da bi svoje bolezni uravnavali. E-zdravje ne bo nikoli nadomestilo človeškega stika, vendar lahko zdravstvenim delavcem omogoči, da več časa posvetijo neposrednemu stiku z bolniki. Spodbujanje e-zdravja je ključni cilj Digitalne agende (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Spletno javno posvetovanje bo potekalo do 25. maja. Odgovori bodo uporabljeni pri pripravi akcijskega načrta e-zdravje 2012–2020, ki ga bo Komisija predložila pred koncem leta 2011.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za Digitalno agendo, je dejala: „V času, ko morajo posamezniki in vlade paziti na vsak evro, lahko e-zdravje pomaga izboljšati učinkovitost zdravstvenih sistemov in okrepiti gospodarstvo ter zagotoviti večji vpliv bolnikov. Dobrodošla so vsa mnenja o tem, kako lahko e-zdravje najbolje uporabimo za dobrobit vseh.“

Komisija vabi vse zainteresirane strani, vključno s strokovnjaki za zdravstveno varstvo in bolniki, da posredujejo svoje mnenje o glavnih koristih e-zdravja, glavnih ovirah za njegovo široko uporabo in o tem, kaj bi morala storiti Komisija, da bi ovire odpravili. Poleg tega lahko zainteresirane strani predložijo svoje mnenje o najboljših načinih za izboljšanje interoperabilnosti, o tem, kako bi morala Komisija reševati pravna vprašanja, povezana z e-zdravjem, in o najboljših načinih za podpiranje inovacij.

Cilj vprašalnika je predvsem pridobiti mnenje o naslednjih ciljih:

  • izboljšanje obveščenosti o koristih in priložnostih e-zdravja;

  • reševanje problemov interoperabilnosti tehnologij e-zdravja;

  • izboljšanje pravne varnosti za e-zdravje;

  • podpora inovacijam in raziskavam na področju e-zdravja.

Akcijski načrt za e-zdravje 2012–2020, ki je v pripravi, bo priložnost za nadgradnjo ukrepov prvega tovrstnega akcijskega načrta (glej IP/04/580) iz leta 2004. Njegov cilj bo nadgraditi zadevne ukrepe in ponuditi dolgoročnejšo vizijo za e-zdravje v Evropi v povezavi z Digitalno agendo ter Unijo inovacij in evropskim partnerstvom za inovacije na področju dejavnega in zdravega staranja.

Poleg tega bo vprašalnik Komisiji v pomoč pri oceni, ali so cilji politik, ki jih predlaga, tehnično primerni, dejansko izvedljivi in v skladu s pričakovanji zainteresiranih strani. Odgovori se sprejemajo do 25. maja in bodo upoštevani pri akcijskem načrtu za e-zdravje 2012–2020.

Ozadje

Evropska komisija že več kot 20 let vlaga v raziskave na področju e-zdravja. Od sprejema prvega akcijskega načrta za e-zdravje leta 2004 razvija tudi ciljno naravnane pobude za pospeševanje vsesplošnega sprejetja tehnologij e-zdravja v celotni EU.

Leta 2010 sta bili v okviru strategije EU Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast sprejeti vodilni pobudi Digitalna agenda in Unija inovacij. Vodilni pobudi vključujeta pomembno vlogo e-zdravja: Evropski program za digitalne tehnologije v okviru širše strategije za trajnostno zdravstveno varstvo ter podporo za dostojno in neodvisno življenje na osnovi IKT vsebuje več ciljnih ukrepov e-zdravja. Strategija Unija inovacij vzpostavlja koncept pilotnega evropskega partnerstva za inovacije na področju dejavnega in zdravega staranja, ki bo uveden leta 2011.

Javno posvetovanje o akcijskem načrtu za e-zdravje (eHAP) 2012–2020:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Spletna stran programa za digitalne tehnologije:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar