Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/17

Bruxelles, 10 ianuarie 2011

Agenda digitală: Grupul de reflecție (Comité des Sages) pledează pentru crearea unei „noi Renașteri”prin punerea la dispoziție online a patrimoniului cultural european

Comité des Sages (grup de reflecție la nivel înalt) a prezentat astăzi Vicepreședintelui Comisiei Europene pentru agenda digitală, Neelie Kroes, și Comisarului responsabil cu educația și cultura, Androulla Vassiliou, raportul pe tema digitalizării patrimoniului cultural european. Prin intermediul raportului, se solicită insistent ca statele membre ale UE să își intensifice eforturile pentru a pune la dispoziție online colecțiile deținute în toate bibliotecile, arhivele și muzeele proprii. Raportul subliniază avantajele faptului de a face mai ușor accesibile cultura și cunoștințele pe care le posedă Europa. În raport se precizează și beneficiile economice posibile ale digitalizării, inclusiv prin intermediul unor parteneriate public-private, pentru dezvoltarea unor servicii inovatoare în sectoare precum turismul, cercetarea și educația. Raportul aprobă obiectivul Agendei digitale de a consolida biblioteca digitală a Europei, Europeana, și propune soluții pentru punerea la dispoziție online a lucrărilor protejate de drepturi de autor. În componența grupului de reflecție (Comité des Sages) pentru digitalizare intră Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann și Jacques de Decker (a se consulta IP/10/456). Recomandările din acest raport vor fi integrate în strategia mai amplă a Comisiei, din cadrul Agendei digitale pentru Europa, care vizează sprijinirea trecerii institutelor culturale la era digitală.

Neelie Kroes a declarat Mulțumesc sincer celor trei «sages» pentru sugestiile constructive referitoare la modul în care putem crea o «Renaștere digitală» în Europa. Faptul de a face disponibile online colecțiile muzeelor și bibliotecilor noastre demonstrează nu numai cultura și istoria bogate ale Europei, ci poate crea și noi avantaje pentru educație, inovare și generarea de noi activități economice, punând pe internet un conținut de înaltă calitate în beneficiul multor generații.

Androulla Vassiliou a adăugat: „Grupul a găsit un echilibru între interesele creatorilor și imperativele unui mediu în schimbare în era digitală. Trebuie să găsim modalități și căi de a proceda în mod similar în toate celelalte domenii în care sectorul cultural și cel de creație se confruntă cu provocările tranziției către era digitală. Cultura și patrimoniul reprezintă, în era digitală, un set de oportunități pentru economiile și societățile europene.”

Principalele concluzii și recomandări din raportul intitulat „Noua Renaștere” sunt următoarele:

  • Portalul Europeana ar trebui să devină punctul central de referință pentru patrimoniul cultural european online. Statele membre trebuie să se asigure că toate materialele digitalizate cu sprijinul finanțării publice sunt disponibile pe site și să pună la dispoziție pe portalul Europeana toate capodoperele care aparțin domeniului lor public, până în 2016. Institutele culturale, Comisia Europeană și statele membre ar trebui să promoveze Europeana în mod activ și pe scară largă.

  • Lucrările care sunt protejate de drepturi de autor, dar care nu mai sunt comercializate, trebuie să poată fi accesate online. Rolul de a digitaliza și de a exploata aceste lucrări revine în primul rând deținătorilor drepturilor respective. Însă, dacă deținătorii drepturilor nu fac acest lucru, institutele culturale trebuie să dispună de o posibilitate de a digitaliza materiale și de a le pune la dispoziția publicului, iar deținătorii drepturilor de autor trebuie remunerați pentru aceasta.

  • Trebuie adoptate cât mai repede norme UE referitoare la operele orfane (ai căror deținători de drepturi nu pot fi identificați). Raportul definește opt condiții fundamentale pentru orice soluție.

  • Statele membre trebuie să își crească în mod considerabil nivelul de finanțare a digitalizării, pentru a crea locuri de muncă și a genera creștere economică în viitor. Fondurile necesare pentru construirea a 100 km de drumuri ar fi suficiente pentru a plăti digitalizarea a 16% din toate cărțile disponibile în bibliotecile UE sau digitalizarea tuturor materialelor audio din institutele culturale ale statelor membre ale UE.

  • Trebuie încurajate parteneriatele public-private pentru digitalizare. Acestea trebuie să fie transparente, neexclusive și echitabile pentru toți partenerii, iar rezultatul lor să fie accesul transfrontalier al tuturor la materialele digitalizate. Durata de utilizare preferențială a materialelor digitalizate acordată partenerului din sectorul privat nu trebuie să depășească șapte ani.

  • Pentru a garanta conservarea colecțiilor în format digital, pe portalul Europeana trebuie să se arhiveze o copie a acestui material cultural. De asemenea, trebuie să se elaboreze un sistem care să permită ca toate materialele culturale care trebuie depozitate în mai multe țări să fie depozitate o singură dată.

Recomandările făcute de Comité des sages vor fi incluse în strategia mai amplă a Comisiei, din cadrul Agendei digitale pentru Europa, care vizează sprijinirea trecerii institutelor culturale la era digitală și căutarea de modele noi și eficace de afaceri care să accelereze procesul de digitalizare, permițând totodată remunerarea corectă a deținătorilor de drepturi acolo unde este necesar (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Recomandările vor fi utile și pentru planul Comisiei de dezvoltare a unui model de finanțare sustenabil pentru Europeana până în 2012.

În prezent, europeana.eu oferă deja acces la peste 15 milioane de cărți, hărți, fotografii, videoclipuri, picturi și bucăți muzicale în format digital, însă acestea reprezintă doar o parte din lucrările deținute de institutele culturale din Europa (a se consulta IP/10/1524). Majoritatea materialelor digitalizate sunt lucrări care aparțin de mai mult timp domeniului public, pentru a se evita eventuale litigii referitoare la opere protejate prin drepturi de autor.

Context

Grupul de reflecție (Comité des sages) a fost alcătuit din Maurice Lévy (președinte și director general executiv al companiei de publicitate și comunicare Publicis), Elisabeth Niggemann (director general al Bibliotecii Naționale a Germaniei și președinte al Fundației Europeana) și Jacques De Decker (autor și secretar permanent al Academiei Regale de limbă și literatură franceză din Belgia).

Recomandările făcute de Comité des Sages se găsesc la următorul link:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm


Side Bar