Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/156

Bruselj, 15. februarja 2011

Evropska komisija predstavlja Agendo EU za otrokove pravice

Kako lahko EU pomaga varovati otrokove pravice v sodni dvorani? Kako lahko zagotovimo, da se odločitve o čezmejnih skrbniških zadevah čim hitreje izvršujejo? In kako lahko preprečimo ustrahovanje otrok na spletu? Evropska komisija je danes predstavila agendo EU za okrepitev otrokovih pravic, s katero se udejanjajo načela Listine EU o temeljnih pravicah. Ta vključuje vrsto konkretnih ukrepov, s katerimi lahko EU zagotovi dodano vrednost politikam za dobrobit in varnost otrok, tudi s spodbujanjem otroku prijaznega pravosodja, boljšim informiranjem otrok glede njihovih pravic ter izboljšanjem varnosti interneta za otroke.

„Otrokove pravice spadajo med temeljne pravice,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka EU za pravosodje Viviane Reding. „EU mora skupaj s svojimi 27 državami članicami zagotoviti, da so te varovane in da so otrokove koristi naše vodilo. Otroku prijazno pravosodje bi moralo zlasti zagotoviti, da se pravice otrok upoštevajo vedno, kadar se ti znajdejo v postopkih znotraj pravosodnih sistemov, bodisi kot žrtve in osumljenci ali kadar se njihovi starši ločujejo in se ne strinjajo glede skrbništva.“

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je poudaril potrebo po boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, ki je povezano s turizmom. „Spolno izkoriščanje je kaznivo dejanje, velika kršitev človekovega dostojanstva ter telesne in duševne celovitosti otrok. To je področje, na katerem potrebujemo skupne strategije in mednarodno sodelovanje, ozaveščanje ter odločno ukrepanje. Sporočilo o turizmu, ki ga je Komisija pred kratkim sprejela, zagotavlja posebne ukrepe za boj proti izkoriščanju otrok,“ je dodal.

Zdaj je v agendi EU navedenih 11 ukrepov, ki jih bo Komisija sprejela v prihodnjih letih. Namen pobude je, da se znova potrdi močna zaveza institucij EU in njenih držav članic glede spodbujanja, varstva in izpolnjevanja otrokovih pravic v vseh ustreznih politikah EU ter da te prinesejo konkretne rezultate. V prihodnje je treba pripraviti, izvajati in spremljati politike EU, ki neposredno ali posredno zadevajo otroke, ob upoštevanju načela otrokovih koristi.

Kadar se otroci znajdejo v postopkih znotraj pravosodnih sistemov, se lahko srečajo z velikimi ovirami. V otroku neprijaznih pravosodnih sistemih se lahko njihove pravice tudi kršijo. Zlasti ranljivi otroci – tisti, ki odraščajo v revščini, so socialno izključeni ali invalidni – pa poleg tega potrebujejo tudi posebno varstvo. Komisija bo namenila posebno pozornost otrokom v predlogu o zaščiti žrtev kaznivih dejanj, tako da bo predlagala zaščitne ukrepe za osumljene otroke in spremenila obstoječa pravila v zvezi s čezmejnimi skrbniškimi zadevami.

Komisija bo dejavno varovala in krepila vlogo otrok kot uporabnikov spletnih tehnologij ter se borila proti kibernetskemu ustrahovanju, navezovanju stikov z otroki z namenom spolne zlorabe, njihovi izpostavljenosti škodljivi vsebini in drugim neprijetnim izkušnjam pri uporabi navedenih tehnologij. Za povečevanje ozaveščenosti in spodbujanje aktivnega državljanstva med otroki bo Komisija na spletnem portalu EUROPA zanje vzpostavila eno vstopno točko z lahko dostopnimi informacijami o otrokovih pravicah in politikah EU.

Ukrepi komisije v zvezi z otrokovimi pravicami so del njenih prizadevanj za izvajanje Listine o temeljnih pravicah, ki je pravno zavezujoča za institucije EU, kadar predlagajo zakone, in za države članice, kadar izvajajo zakonodajo EU. Komisija je oktobra 2010 sprejela strategijo za učinkovito izvajanje določb Listine (IP/10/1348). Naslednji mesec bo objavila prvo letno poročilo o temeljnih pravicah, s katerim se bo tudi spremljal napredek pri uporabi otrokovih pravic.

Ozadje

Lizbonska pogodba zahteva od EU, da spodbuja varstvo otrokovih pravic. Otrokove pravice prav tako spadajo med temeljne pravice, ki jih mora EU spoštovati v skladu s členom 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Poleg tega je vseh 27 držav EU ratificiralo Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah.

Strategija Evropa 2020 (IP/10/225) in akcijski načrt Komisije za izvajanje stockholmskega programa (IP/10/447) določata vizijo Evrope za 21. stoletje, v katerem bodo današnji otroci imeli zagotovljeno boljše izobraževanje, dostop do storitev in virov, ki jih potrebujejo za odraščanje, pa tudi dobro varstvo svojih pravic.

Dodatne informacije:

Otrokove pravice v EU:

http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

Informativno uredništvo generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije ter komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by:

 • adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

 • tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

 • revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

 • promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

 • supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

 • supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

 • paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

 • strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

 • supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

 • continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;

 • setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.


Side Bar