Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EUROSUR: ustvarjanje povezav pri nadzorovanju meja

Bruselj, 12. decembra 2011 – Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR), s katerim naj bi izboljšali usklajevanje znotraj držav članic in med njimi ter tako preprečili hude oblike kriminala, na primer promet s prepovedanimi drogami in trgovino z ljudmi, ter zmanjšali nesprejemljivo število smrtnih žrtev migrantov na morju.

V okviru mehanizma EUROSUR bodo organi držav članic, odgovorni za nadzorovanje meja (mejne straže, obalne straže, policija, carina in mornarica) lahko medsebojno, z agencijo Frontex in s sosednjimi državami izmenjavali operativne informacije. S sistemom EUROSUR bosta omogočeni boljša izmenjava informacij in uporaba sodobne tehnologije nadzorovanja, ki sta lahko bistvenega pomena tudi za reševanje življenj migrantov, ki skušajo pristati na obalah držav članic EU v majhnih in za plovbo neprimernih čolnih, ki jih je zelo težko izslediti.

„Sistem EUROSUR bo pripomogel k odkrivanju dejavnosti kriminalnih združb in bo ključno orodje za reševanje migrantov, ki tvegajo svoja življenja, ko skušajo pristati na obalah EU,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. „Novi sistem bo prispeval k integriranemu sistemu upravljanja meja, hkrati pa bo zagotovil spoštovanje temeljnih pravic, varstva podatkov in načela nevračanja.“

Izmenjava informacij v okviru sistema EUROSUR bo potekala prek „situacijskih slik“, nekakšnih grafičnih vmesnikov, ki bodo predstavljali podatke, informacije in obveščevalne podatke. Te situacijske slike bodo pripravljene na nacionalni in evropski ravni ter si bodo za lažji pretok informacij med njimi po strukturi podobne. Agencija Frontex bo za izboljšanje zmožnosti odkrivanja majhnih plovil vzpostavila tudi storitev za enotno uporabo orodij nadzorovanja, ki bi med drugim združevala satelitske posnetke z informacijami sistemov poročanja z ladij.

To bo povečalo možnosti odkrivanja in izsleditve poti kriminalnih združb. Dejstvo, da tihotapci za tihotapljenje ljudi in prepovedanih drog trenutno uporabljajo majhne čolne iz lesa in steklenih vlaken, pomeni velik izziv za organe kazenskega pregona, saj je tako majhne čolne izjemno težko odkriti, jih prepoznati in jim slediti na odprtem morju.

Ozadje

Trenutno je v nekaterih državah članicah pri nadzorovanju pomorskih meja udeleženih do šest različnih organov, ki včasih uporabljajo vzporedne sisteme nadzorovanja brez jasnih pravil in postopkov glede sodelovanja ter medsebojne izmenjave informacij. Usklajevanje na področju nadzorovanja meja ni pomanjkljivo le znotraj nekaterih držav članic, temveč tudi med njimi, saj ni primernih postopkov, mrež ali komunikacijskih kanalov za izmenjavo informacij.

Sistem EUROSUR bo okrepil izmenjavo informacij in sodelovanje med organi za nadzor meja držav članic ter agencijo Frontex. Zato bo vsaka država članica s kopenskimi in zunanjimi pomorskimi mejami morala ustanoviti nacionalni koordinacijski center za nadzorovanje meja, ki bo skrbel za izmenjavo informacij z drugimi nacionalnimi koordinacijskimi centri in agencijo Frontex prek zaščitenega komunikacijskega omrežja.

Komisija je leta 2008 sprejela sporočilo o proučitvi vzpostavitve evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR) ter določila načrt za razvoj, preskušanje in izvajanje sistema (MEMO/08/86).

V skladu s tem države članice trenutno ustanavljajo koordinacijske centre za nadzorovanje meja, ki bodo enotna kontaktna točka za izmenjavo podatkov v realnem času, informacij in obveščevalnih podatkov med mejnimi stražami, obalnimi stražami, policijo in drugimi nacionalnimi organi ter agencijo Frontex in drugimi nacionalnimi koordinacijskimi centri.

Novembra 2011 se je agencija Frontex pilotno povezala s prvimi šestimi nacionalnimi koordinacijskimi centri1 prek zaščitenega komunikacijskega omrežja. Ostali nacionalni koordinacijski centri držav članic bodo povezani v obdobju 2012–2013.

Agencija Frontex skupaj z državami članicami in drugimi agencijami EU trenutno razvija druge sestavne dele sistema EUROSUR, ki se osredotočajo zlasti na odkrivanje majhnih plovil, uporabljenih za tihotapljenje ljudi in promet s prepovedanimi drogami.

O današnji uredbi bosta sedaj razpravljala Evropski parlament in Svet, sistem EUROSUR pa naj bi deloval pred koncem leta 2013.

Evropski svet je na svojem zasedanju junija 2011 potrdil, da je vzpostavitev sistema EUROSUR prednostna naloga ter pozval, naj se ga še naprej razvija, da bo lahko začel delovati do leta 2013 (IP/11/781).

Ta uredba je del integriranega upravljanja zunanjih mej in strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (IP/10/1535 in MEMO/10/598).

Komisija je za izboljšanje nadzora na zunanjih mejah že predlagala okrepitev splošnega upravljanja schengenskega območja (za „schengenski sveženj“ glej IP/11/1036 in MEMO/11/606) ter vzpostavitev sodobnejšega in učinkovitejšega upravljanja pretoka potnikov na njegovih zunanjih mejah (za pobudo „pametne meje“ glej IP/11/1234 in MEMO/11/728).

Dodatne informacije

Domača spletna stran komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Dodatne informacije o sistemu EUROSUR so na voljo na naslednjih povezavah:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764

1 :

Finska, Francija, Italija, Poljska, Slovaška in Španija.


Side Bar