Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

EUROSUR: definitivarea cadrului pentru supravegherea frontierelor

Bruxelles, 12 decembrie 2011 – Astăzi, Comisia Europeană a propus instituirea unui Sistem european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), cu scopul de a crește/spori coordonarea în statele membre și între acestea, pentru a preveni și a combate cazurile/formele grave de criminalitate, cum ar fi traficul de droguri și traficul de persoane, și pentru a reduce numărul, inacceptabil de mare, de pierderi de vieți omenești din rândul migranților care încearcă să ajungă în Europa pe mare.

În cadrul mecanismului EUROSUR, autoritățile statelor membre responsabile de supravegherea frontierelor (polițiștii de frontieră, paza de coastă, poliția, vameșii și marina (militară)) vor putea face schimb de informații operaționale și vor coopera unele cu altele/între ele, cu Frontex și cu țările vecine. Intensificarea schimbului de informații și utilizarea tehnologiilor moderne de supraveghere introduse de EUROSUR pot fi, de asemenea, vitale pentru salvarea vieții migranților care încearcă să ajungă la țărmurile/pe coastele statelor membre ale UE în ambarcațiuni mici și neadecvate pentru navigația pe mare, a căror depistare este foarte dificilă.

„EUROSUR va contribui la detectarea și combaterea activităților rețelelor infracționale și va constitui un instrument esențial pentru salvarea migranților care își riscă viața atunci când încercă să ajungă pe țărmurile/coastele UE, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne. „Noul sistem va contribui la o gestionare integrată a frontierelor, asigurând în același timp respectarea drepturilor fundamentale, a protecției datelor și a principiului nereturnării.”

Schimbul de informații în cadrul EUUROSUR se va face sub forma unor „imagini ale situației”, care pot fi descrise ca interfețe grafice care prezintă date, informații și date operative secrete. Aceste imagini ale situației vor fi stabilite la nivel național și european și vor fi structurate în mod similar pentru a facilita fluxul de informații între ele. Pentru a îmbunătăți capacitatea de detectare a vaselor mici, Frontex va crea, de asemenea, un serviciu pentru aplicarea în comun a instrumentelor de supraveghere, care combină, printre altele, imagini obținute prin satelit cu informații provenite de la sistemele de raportare ale navelor.

Acest lucru va crește posibilitatea identificării și depistării/urmăririi rutelor utilizate de rețelele infracționale. Faptul că traficanții folosesc în prezent ambarcațiuni de mici dimensiuni din lemn și din fibră de sticlă pentru traficul de persoane și de droguri ilicite reprezintă o provocare majoră pentru autoritățile de aplicare a legii, deoarece detectarea, identificarea și urmărirea unor astfel de ambarcațiuni de mici dimensiuni în largul mării sunt extrem de dificile.

Context

În prezent, în unele state membre, sunt implicate direct în supravegherea frontierelor maritime până la șase autorități diferite, uneori existând sisteme paralele de supraveghere, fără norme și fluxuri clare de lucru pentru cooperarea și schimbul de informații între ele. Mai mult, în domeniul supravegherii frontierelor, nu este vorba doar de o lipsă de coordonare în interiorul unor state membre, dar și între statele membre, din cauza absenței unor proceduri, rețele sau canale de comunicare adecvate pentru schimbul de informații.

EUROSUR va sprijini schimbul de informații și cooperarea între autoritățile de control al frontierelor ale statelor membre, precum și cu Frontex. În acest scop, fiecare stat membru cu frontiere externe terestre și maritime va trebui să înființeze un centru național de coordonare pentru supravegherea frontierelor, care va face schimb de informații cu alte centre naționale de coordonare și cu Frontex, printr-o rețea de comunicații protejată.

În 2008, Comisia a adoptat o comunicare ce analizează oportunitatea creării unui sistem european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) și a stabilit o foaie de parcurs pentru dezvoltarea, testarea și punerea în aplicare a sistemului (MEMO/08/86).

În consecință, statele membre înființează în prezent centre naționale de coordonare pentru supravegherea frontierelor, care vor constitui puncte unice de contact pentru schimbul de date, de informații și de date operative secrete în timp real între polițiștii de frontieră, paza de coastă, poliție și alte autorități naționale, precum și cu Frontex și cu alte centre naționale de coordonare.

În noiembrie 2011, Frontex s-a interconectat, pe baza unor proiecte-pilot, cu primele șase centre naționale de coordonare1, prin intermediul unei rețele de comunicații protejate. Celelalte centre naționale de coordonare din statele membre vor fi conectate în perioada 2012 -2013.

Împreună cu statele membre și cu alte agenții ale UE, Frontex dezvoltă în prezent celelalte componente ale EUROSUR, care se concentrează în special pe detectarea vaselor de mici dimensiuni, utilizate pentru traficul de persoane și de droguri.

Regulamentul propus astăzi urmează să fie discutat de către Parlamentul European și Consiliu, pentru ca EUROSUR să devină operațional până la sfârșitul anului 2013.

Prioritatea acordată EUROSUR a fost confirmată de Consiliul European din iunie 2011, care a cerut ca dezvoltarea sistemului să continue, fiind considerată o prioritate, pentru ca sistemul să devină operațional până în 2013 (IP/11/781).

Prezentul regulament face parte din sistemul integrat de gestionare a frontierelor externe și din Strategia de securitate internă a UE (IP/10/1535 și MEMO/10/598).

Pentru a îmbunătăți controlul frontierelor externe, Comisia a propus deja consolidarea guvernanței globale a spațiului Schengen (pentru „pachetul Schengen”, a se vedea IP/11/1036 și MEMO/11/606) și instituirea unei gestionări mai moderne și mai eficiente a fluxurilor de pasageri la frontierele sale externe (pentru inițiativa „Frontiere inteligente”, a se vedea IP/11/1234 și MEMO/11/728).

Pentru informații suplimentare

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Pentru informații suplimentare privind EUROSUR, a se vedea:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Finlanda, Franța, Italia, Polonia, Slovacia și Spania.


Side Bar