Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

EUROSUR “savienojot punktus” robežu uzraudzībā

Brisele, 2011. gada 12. decembris. Šodien Eiropas Komisija ierosināja izveidot Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) nolūkā pastiprināt koordināciju gan pašās dalībvalstīs, gan to starpā, lai novērstu un cīnītos pret smagiem noziegumiem, piemēram, narkotiku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību un samazinātu nepieļaujami lielo migrantu nāves gadījumu skaitu jūrā.

EUROSUR mehānisma ietvaros dalībvalstu iestādes, kas atbildīgas par robežu uzraudzību (robežsardze, krasta apsardze, policija, muita un jūras spēki), varēs veikt operatīvās informācijas apmaiņu un sadarboties savā starpā, ar Frontex un ar kaimiņvalstīm. EUROSUR ietvaros uzlabotajai informācijas apmaiņai un modernu uzraudzības tehnoloģiju izmantošanai var būt arī būtiska loma, glābjot to migrantu dzīvību, kuri ES dalībvalstu krastus cenšas sasniegt mazās un kuģošanai atklātā jūrā nepiemērotās laivās, kuras ir ļoti grūti izsekot.

“EUROSUR palīdzēs atklāt noziedznieku tīklus un cīnīties pret tiem, un tam būs būtiska loma, glābjot tos migrantus, kas pakļauj briesmām savu dzīvību, mēģinot sasniegt ES krastus,” sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. “Jaunā sistēma veicinās integrētu robežpārvaldības sistēmu, vienlaikus nodrošinot pamattiesību, datu aizsardzības un neizraidīšanas principa ievērošanu.”

Informācijas apmaiņa EUROSUR ietvaros tiks veikta “situācijas ainu” veidā – kā grafiskas saskarnes, kurās tiek sniegti dati, informācija un izlūkdati. Šos situācijas raksturojumus noteiks valstu un Eiropas līmenī, un tie tiks strukturēti līdzīgi, lai atvieglotu savstarpējo informācijas plūsmu. Lai uzlabotu spējas atklāt mazus kuģošanas līdzekļus, Frontex izveidos arī pakalpojumu uzraudzības līdzekļu kopīgai izmantošanai, cita starpā satelītattēlus apvienojot ar informāciju, kas iegūta no kuģu ziņošanas sistēmām.

Tas vairos iespējas identificēt un izsekot noziedznieku tīklu izmantotos maršrutus. Lielākās grūtības tiesībaizsardzības iestādēm rada tas, ka kontrabandisti cilvēku un nelegālo narkotiku kontrabandai pašlaik izmanto mazas koka un stikla šķiedras laiviņas, jo šādās laiviņas atklātā jūrā ir ļoti grūti atklāt, identificēt un izsekot.

Pamatinformācija

Pašlaik dažās dalībvalstīs jūras robežu uzraudzībā tieši ir iesaistītas pat sešas dažādas iestādes, reizēm darbojas paralēlas uzraudzības sistēmas, nav precīzu noteikumu un darbplūsmas attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu starp tām. Turklāt robežu uzraudzības jomā koordinācijas trūkst ne vien dažu dalībvalstu iekšienē, bet arī starp dalībvalstīm, jo nav pienācīgu procedūru, tīklu vai komunikācijas kanālu informācijas apmaiņai.

EUROSUR veicinās informācijas apmaiņu un sadarbību starp dalībvalstu robežkontroles iestādēm, kā arī ar Frontex. Šajā nolūkā katrai dalībvalstij, kurai ir ārējā sauszemes vai jūras robeža, būs jāizveido robežuzraudzības valsts koordinācijas centrs, kas veiks informācijas apmaiņu ar citu valstu koordinācijas centriem un Frontex, izmantojot aizsargātu komunikācijas tīklu.

Komisija 2008. gadā pieņēma paziņojumu, kurā tika izskatīta Eiropas Robežu novērošanas sistēmas (EUROSUR) izveide, un noteica plānu sistēmas izstrādei, testēšanai un ieviešanai (MEMO/08/86).

Attiecīgi dalībvalstis pašlaik veido robežuzraudzības valsts koordinācijas centrus, kas būs vienotais kontaktpunkts reāllaika datiem, informācijai un izlūkdatiem starp robežsardzi, krasta apsardzi, policiju un citam valsts iestādēm, kā arī ar Frontex un citiem valsts koordinācijas centriem.

Frontex 2011. gada novembrī izmēģinājumam izveidoja saslēgumu ar pirmajiem sešiem koordinācijas centriem1, izmantojot aizsargātu komunikācijas tīklu. Atlikušos dalībvalstu valsts koordinācijas centrus pieslēgs 2012. un 2013. gadā.

Kopā ar dalībvalstīm un citām ES aģentūrām Frontex pašlaik izstrādā citus EUROSUR komponentus, kuros īpaša uzmanība pievērsta cilvēku un narkotiku kontrabandai izmantotu mazu kuģošanas līdzekļu atklāšanai.

Šodien ierosināto regulu tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome, lai EUROSUR darbību varētu sākt līdz 2013. gada beigām.

Eiropadome 2011. gada jūnijā apstiprināja prioritātes piešķiršanu EUROSUR, aicinot turpināt sistēmas izstrādi prioritārā kārtā, lai tā līdz 2013. gadam būtu gatava ekspluatācijai (IP/11/781).

Šī regula ir daļa no integrētās ārējo robežu robežpārvaldības un ES Iekšējās drošības stratēģijas (IP/10/1535 un MEMO/10/598).

Lai uzlabotu ārējo robežu kontroli, Komisija jau ir ierosinājusi stiprināt Šengenas zonas vispārējo pārvaldību (par "Šengenas paketi" skatīt IP/11/1036 un MEMO/11/606) un izveidot ceļotāju plūsmu mūsdienīgāku un efektīvāku pārvaldību pie tās ārējām robežām (par viedrobežu iniciatīvu skatīt IP/11/1234 un MEMO/11/728).

Plašāka informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Plašāka informācija par EUROSUR:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Somijas, Francijas, Itālijas, Polijas, Slovākijas un Spānijas.


Side Bar