Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Evropská komise – Tisková zpráva

Železniční doprava: Komise žádá Českou republiku, aby se zabývala bezpečností na železnicích

Brusel 24. listopadu 2011 – Evropská komise dnes formálně požádala Českou republiku, aby plně provedla směrnici o bezpečnosti železnic v posledním znění s cílem zajistit interoperabilitu na železnicích v Evropské unii. Podle postupů EU při porušení práva má žádost podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Česká republika Komisi do dvou měsíců neinformuje, jaká opatření přijala k zajištění plného souladu s právními předpisy EU, Komise by mohla věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

Předpisy EU

Směrnice 2008/110/EC si klade za cíl zlepšit úroveň bezpečnosti v evropském železničním dopravním systému. Stanoví právní základ společného rámce v oblasti údržby vozového parku. Před uvedením železničního vozidla do provozu musí být určena organizace nebo společnost, která odpovídá za jeho údržbu (tzv. subjekt odpovědný za údržbu). Subjekt odpovědný za údržbu nákladních vozů musí být držitelem certifikátu podle systému vypracovaného Evropskou agenturou pro železnice a přijatého Komisí dne 10. května 2011.

Odůvodnění dnešního opatření

Česká republika byla požádána, aby plně provedla směrnici 2008/110/EC do 24. prosince 2010. Tuto směrnici provedla pouze částečně.

Praktický dopad neprovedení směrnice

Nezavedení směrnice v plném rozsahu by mohlo ohrozit bezpečnost a vystavit riziku cestující a zaměstnance.

Podrobnější informace o postupech při porušení práva:

MEMO/11/824

Kontaktní osoby

Helen Kearns (+32 2 298 76 38

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar