Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Rīcības plāns pret antibakteriālo līdzekļu rezistenci — Komisija ierosina rīcības plānu ar 12 konkrētiem pasākumiem nākamajiem pieciem gadiem

Brisele, 2011. gada 17. novembris. Antibakteriālo līdzekļu rezistence ir augoša veselības problēma ES: gadā ES no infekcijām, kuras izraisa pret zālēm rezistentās baktērijas, mirst aptuveni 25 000 pacientu, un saistītās veselības aprūpes izmaksas un produktivitātes zaudējumi 1 izmaksā vairāk nekā 1,5 miljardu eiro. Šodien, dienu pirms Eiropas Antibiotiku dienas, Komisija publisko visaptverošu rīcības plānu pret antibakteriālo līdzekļu rezistenci, kurā paredzēti 12 konkrēti pasākumi, kas īstenojami ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Eiropas veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Džons Dalli: „Mums jārīkojas ātri un mērķtiecīgi, ja nevēlamies zaudēt iespēju lietot antibakteriālos līdzekļus baktēriju infekciju ārstēšanai gan medicīnā, gan veterinārijā. Divpadsmit nākamajiem pieciem gadiem paredzētie konkrētie pasākumi, ar kuriem iepazīstinām šodien, palīdzēs ierobežot antibakteriālo līdzekļu rezistences izplatīšanos un izstrādāt jaunas ārstēšanas metodes ar antibakteriālajiem līdzekļiem. Panākumi ir atkarīgi no sadarbības starp ES, dalībvalstīm, veselības aprūpes speciālistiem, nozari, lauksaimniekiem un daudziem citiem.”

Eiropas pētniecības un inovācijas komisāre Moire Gēgena-Kvinna piebilda: „Jaunās paaudzes antibiotiku izstrāde ir ārkārtīgi nozīmīga, ja gribam palikt soli priekšā baktērijām un citiem patogēniem organismiem, kas ir rezistenti pret zālēm. Ieguldot pētniecībā un inovācijā, pacientiem iespējams nodrošināt optimālu aprūpi, un Komisija strādā ar nozari un ES dalībvalstīm, lai šos ieguldījumus atzītu par prioritāti. Šo apņemšanos ietversim arī mūsu nākamajā pētniecības un inovāciju finansēšanas programmā “Apvārsnis 2020”.”

Pieaugoša rezistence

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ( ECDC ) šodien publicēja ES datus par antibiotiku rezistenci. Saskaņā ar šiem datiem Eiropā pieaug rezistence pret antibiotikām, kuras lietojamas kā pēdējais līdzeklis. Piemēram, visā ES pieaug to patogēno organismu rezistence, kuri bieži izraisa pneimoniju un urīnceļu infekcijas slimnīcās; tas ir pierādīts vairākās valstīs.

Svarīgākie pasākumi

Rīcības plāns aptver septiņas jomas, kurās pasākumi ir nepieciešami visvairāk:

 • nodrošināt, lai gan medicīnā, gan veterinārijā antibakteriālos līdzekļus lietotu pienācīgi,

 • bakteriālo infekciju un to izplatīšanās novēršana,

 • jaunu iedarbīgu antibakteriālo līdzekļu vai alternatīvu ārstēšanas metožu izstrāde,

 • sadarbība ar starptautiskajiem partneriem, lai ierobežotu antibakteriālo līdzekļu rezistenci,

 • uzlabot zāļu monitoringu un uzraudzību medicīnā un veterinārijā,

 • pētniecība un inovācija,

 • saziņa, izglītība un apmācība.

Priekšlikumā ir arī ietverti 12 konkrēti pasākumi, lai:

 • padziļinātu izpratni par antibakteriālo līdzekļu pienācīgu lietošanu,

 • stiprinātu ES tiesību aktus par veterinārajām zālēm un dzīvnieku ārstniecisko barību,

 • ieviestu ieteikumus pienācīgai antibakteriālo līdzekļu lietošanai veterinārijā, ieskaitot pēcpārbaužu ziņojumus,

 • stiprinātu infekciju profilaksi un kontroli slimnīcās, klīnikās utt.

 • ieviestu juridiskos instrumentus jaunajos ES dzīvnieku veselības tiesību aktos, lai novērstu un kontrolētu infekcijas dzīvnieku populācijās,

 • sekmētu ciešu sadarbību, lai pacientiem piedāvātu jaunas antibiotikas,

 • sekmētu analīzi, pētot vajadzību pēc jaunām antibiotikām veterinārijā,

 • izstrādātu un/vai stiprinātu daudzpusējas un divpusējas saistības antibakteriālo līdzekļu rezistences novēršanai un kontrolei,

 • stiprinātu antibakteriālo līdzekļu rezistences un patēriņa uzraudzības sistēmas medicīnā,

 • stiprinātu antibakteriālo līdzekļu rezistences un patēriņa uzraudzības sistēmas veterinārijā,

 • stiprinātu un koordinētu pētniecību,

 • uzlabotu komunikāciju par antibakteriālo līdzekļu rezistenci sabiedrībā.

Priekšvēsture

Antibakteriālie līdzekļi ietver antibiotikas , kas ir būtiskas zāles medicīnā un veterinārijā, un tos var izmantot arī kā dezinfekcijas līdzekļus, antiseptiskos līdzekļus un citus higiēnas līdzekļus . Tie ievērojami samazināja infekciju slimību draudus. Antibiotikas ir neaizstājams līdzeklis medicīnā — tās izmanto plaši izplatītās procedūras, piemēram, transplantācijā vai ķīmijterapijā.

Tomēr gadu gaitā baktērijas ir kļuvušas rezistentas pret antibiotikām. Rezistence izpaužas slimnīcās iegūtajās infekcijās, elpceļu infekcijās, meningītā, diarejā un seksuāli transmisīvajās infekcijās. Rezistentās baktērijas ir pārnēsājamas no dzīvniekiem uz cilvēkiem pārtikas ķēdē vai tieša kontakta rezultātā.

Kopš 90. gadiem, kad antibakteriālo līdzekļu rezistenci atzina par draudu sabiedrības veselībai, Komisija ir sākusi vairākas iniciatīvas un ieviesusi pasākumus visās nozarēs, proti, medicīnā un veterinārijā, pārtikas un barības jomā un zinātniskajā pētniecībā. Šodien publiskotais rīcības plāns ir pēdējais no vairākiem pasākumiem, kurus veikusi Komisija, lai apkarotu antibakteriālo līdzekļu rezistenci.

Papildu informācija:

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_lv.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Komisāra Dalli tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Komisāres Gēgenas-Kvinnas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

ECDC/EMEA kopīgais tehniskais ziņojums „Baktēriju problēma — laiks rīkoties” ( The bacterial challenge: time to react ). Aprēķini ir par baktērijām, kas Eiropā tiek visbiežāk izolētas no asins kultūrām.

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf )


Side Bar