Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija skelbia ateinančių penkerių metų 12 konkrečių veiksmų planą dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms

Briuselis, 2011 m. lapkričio 17 d. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra vis didėjanti sveikatos problema ‑ nuo vaistams atsparių bakterijų sukeltų infekcijų ES kasmet miršta apie 25 000 pacientų, o susijusios sveikatos priežiūros išlaidos bei našumo nuostoliai viršija 1,5 mlrd. eurų 1 . Europos visuomenės informavimo apie antibiotikus dienos išvakarėse Europos Komisija pateikė išsamų 12 konkrečių veiksmų planą dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AAM), kuris bus įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Turime imtis skubių ir ryžtingų veiksmų, jei norime ir toliau antimikrobinius vaistus naudoti kaip pagrindinę žmonių ir gyvūnų bakterinių ligų gydymo priemonę. Šiandien skelbiame dvylika konkrečių veiksmų ateinantiems penkeriems metams, kurie galėtų padėti riboti atsparumą antimikrobinėms medžiagoms ir plėtoti naujus antimikrobinio gydymo būdus. Šių veiksmų sėkmė priklauso nuo bendrų ES, valstybių narių, sveikatos apsaugos darbuotojų, pramonės atstovų, ūkininkų ir daugelio kitų subjektų pastangų.“ .

Už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Jei norime sėkmingai kovoti su bakterijomis ir kitais vaistams atspariais ligų sukėlėjais, bus itin svarbu sukurti naujos kartos antibiotikus. Drauge su pramonės atstovais ir ES valstybėmis narėmis Komisija siekia, kad pirmenybė būtų teikiama investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurios padės kuo geriau pasirūpinti pacientais. Šio įsipareigojimo bus laikomasi ir pagal būsimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizontas 2020.“

Didėjantis atsparumas

Šiandien paskelbti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ES masto duomenys apie atsparumą antibiotikams rodo, kad Europoje didėja atsparumas paskutinės kartos antibiotikams. Pavyzdžiui, ligos sukėlėjų, dėl kurių ligoninėse dažnai susergama plaučių uždegimu ir šlapimo takų infekcijomis, atsparumas vaistams didėja visoje ES, o keliose šalyse yra itin didelis.

Pagrindiniai veiksmai

Veiksmų planas aprėpia septynias sritis, kuriose priemonių reikia imtis pirmiausia:

 • tinkamo antimikrobinių medžiagų naudojimo žmonėms ir gyvūnams gydyti užtikrinimas;

 • mikrobų sukeliamų infekcijų ir jų plitimo prevencija;

 • naujų veiksmingų antimikrobinių medžiagų arba pakaitinių gydymo priemonių kūrimas;

 • tarptautinis bendradarbiavimas siekiant sumažinti AAM pavojų;

 • medicinos ir veterinarijos stebėsenos bei kontrolės gerinimas;

 • moksliniai tyrimai ir inovacijos;

 • komunikacija, švietimas ir mokymas.

Pasiūlyme taip pat pateikta dvylika konkrečių veiksmų, kuriais siekiama:

 • gerinti informuotumą apie tinkamą antimikrobinių medžiagų naudojimą;

 • tobulinti veterinarinius vaistus ir vaistinius pašarus reglamentuojančius ES teisės aktus;

 • parengti rekomendacijas dėl apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje, įskaitant pažangos stebėsenos ataskaitas;

 • stiprinti infekcijų prevenciją ir kontrolę sveikatos priežiūros įstaigose;

 • nauju ES gyvūnų sveikatos teisės aktu nustatyti teisines priemones gyvūnų infekcijų prevencijai ir kontrolei griežtinti;

 • skatinti plataus masto bendradarbiavimą siekiant aprūpinti pacientus naujomis antimikrobinėmis medžiagomis;

 • skatinti nagrinėti poreikį kurti naujus veterinarijai skirtus antibiotikus;

 • plėtoti ir stiprinti daugiašalius bei dvišalius AAM prevencijos ir kontrolės įsipareigojimus;

 • stiprinti AAM ir antimikrobinių medžiagų vartojimo ir naudojimo medicinoje stebėsenos sistemas;

 • tobulinti AAM ir antimikrobinių medžiagų vartojimo ir naudojimo veterinarijoje stebėsenos sistemas;

 • stiprinti ir koordinuoti mokslinių tyrimų veiklą;

 • tobulinti viešųjų pranešimų apie AAM sistemą.

Pagrindiniai faktai

Antimikrobinės medžiagos yra antibiotikai – pagrindiniai medicinoje ir veterinarijoje naudojami vaistai, taip pat dezinfekavimo medžiagos, antiseptikai ir kitos higienos priemonės . Šios medžiagos labai sumažino infekcinių ligų pavojų. Medicinoje antibiotikai yra nepakeičiama priemonė, naudojama įprastinėse procedūrose, pvz., persodinimo operacijose ir chemoterapijoje.

Tačiau ilgainiui bakterijos tapo atsparios antibiotikams, dėl to ėmė plisti infekcijos, kuriomis užsikrečiama ligoninėse, kvėpavimo takų infekcijos, meningitas, viduriavimo ligos ir lytiniu būdu plintančios infekcijos. Žmonės gali užsikrėsti atspariomis bakterijomis nuo gyvūnų per maisto grandinę arba tiesioginio sąlyčio metu.

XX a. dešimtajame dešimtmetyje pripažinus, jog AAM kelia rimtą grėsmę visuomenės sveikatai, Komisija ėmė rengti įvairias iniciatyvas bei veiksmų planus medicinos ir veterinarijos, maisto produktų ir pašarų bei mokslinių tyrimų sektoriuose. Šiandien paskelbtas veiksmų planas yra naujausia Komisijos priemonė, kuria siekiama spręsti AAM problemą.

Išsamesnė informacija

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_lt.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Komisijos nario J. Dalli interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Komisijos narės M. Geoghegan-Quinn interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (tel. +32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (tel. +32 2 298 76 24)

Michael Jennings (tel. +32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (tel. +32 2 298 65 95)

1 :

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Europos vaistų agentūros (EMA) bendra techninė ataskaita „Bakterijų keliama problema – laikas veikti“. Skaičiavimai pagrįsti duomenimis apie dažniausiai kraujo pasėliuose Europoje randamas bakterijas

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf )


Side Bar