Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής: η Επιτροπή αποκαλύπτει 12 συγκεκριμένες ενέργειες για την επόμενη πενταετία

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 - 25 000 ασθενείς πεθαίνουν κάθε χρόνο στην ΕΕ από λοιμώξεις που προκαλούνται από ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια, γεγονός που συνεπάγεται κόστος άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ σε δαπάνες περίθαλψης υγείας και σε απώλειες παραγωγικότητας 1 : συνεπώς, η μικροβιακή αντοχή αποτελεί πρόβλημα που διογκώνεται συνεχώς στην ΕΕ. Σήμερα, την παραμονή της ευρωπαϊκής ημέρας ευαισθητοποίησης στο θέμα των αντιβιοτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα συνολικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, το οποίο αποκαλύπτει 12 συγκεκριμένες ενέργειες που θα εφαρμοστούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών, κ. John Dalli, δήλωσε: «Οφείλουμε να αναλάβουμε δράση άμεσα και αποφασιστικά, εάν θέλουμε να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τα αντιβιοτικά ως βασική θεραπευτική αγωγή για τις βακτηριακές λοιμώξεις τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Οι δώδεκα συγκεκριμένες ενέργειες της επόμενης πενταετίας, που παρουσιάζουμε σήμερα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής και στην ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών θεραπειών. Η επιτυχία τους εξαρτάται από τις κοινές προσπάθειες της ΕΕ, των κρατών μελών, των επαγγελματιών της υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των κτηνοτρόφων και πολλών άλλων».

Η ευρωπαία επίτροπος για θέματα έρευνας και καινοτομίας, κ. Máire Geoghegan-Quinn, δήλωσε: «Η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αντιβιοτικών έχει ζωτική σημασία, εάν σκοπεύουμε να διατηρήσουμε το προβάδισμα στην καταπολέμηση των βακτηρίων και άλλων παθογόνων παραγόντων που εμφανίζουν αντοχή στα αντιβιοτικά. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή περίθαλψη των ασθενών. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τη φαρμακευτική βιομηχανία και με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό ως προτεραιότητα. Η δέσμευση αυτή θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του μελλοντικού μας προγράμματος για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας».

Η αύξηση της αντοχής

Τα πανευρωπαϊκά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την αντοχή στα αντιβιοτικά καταδεικνύουν ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά τελευταίας γενιάς αυξάνεται διαρκώς στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, η αντοχή στους παθογόνους παράγοντες που προκαλούν συχνά πνευμονία και λοιμώξεις του ουροποιητικού στα νοσοκομεία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη και είναι πλέον διαπιστωμένη σε αρκετές χώρες.

Βασικές ενέργειες

Το σχέδιο δράσης καλύπτει επτά τομείς, στους οποίους η λήψη μέτρων είναι πιο απαραίτητη:

 • Εξασφάλιση της ορθής χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα

 • Πρόληψη των μικροβιακών λοιμώξεων και της εξάπλωσής τους

 • Ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών αντιμικροβιακών ουσιών ή εναλλακτικών μέσων θεραπείας

 • Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την περιστολή των κινδύνων της μικροβιακής αντοχής

 • Βελτίωση της παρακολούθησης και της επιτήρησης των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση

 • Έρευνα και καινοτομία

 • Επικοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση

Η πρόταση παρουσιάζει επίσης 12 συγκεκριμένες ενέργειες με σκοπό:

 • Την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ορθή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών

 • Την ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές

 • Τη θέσπιση συστάσεων για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων παρακολούθησης

 • Την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων σε νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ.

 • Τη θέσπιση νομικών εργαλείων, στη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων στα ζώα

 • Την προώθηση πρωτοφανούς συνεργασίας για την προσφορά νέων αντιμικροβιακών ουσιών σε ασθενείς

 • Την προώθηση προσπαθειών για την ανάλυση της ανάγκης για νέα αντιβιοτικά στην κτηνιατρική

 • Την ανάπτυξη και/ ή ενίσχυση πολυμερών και διμερών δεσμεύσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής

 • Την ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής και κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών στα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση

 • Την ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών στα φάρμακα για κτηνιατρική χρήση

 • Την ενίσχυση και τον συντονισμό της έρευνας

 • Τη βελτίωση του επικοινωνιακού μέρους και της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή.

Ιστορικό

Οι αντιμικροβιακές ουσίες περιλαμβάνουν τα αντιβιοτικά , που είναι φάρμακα βασικής σημασίας για τον άνθρωπο και τα ζώα και τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως απολυμαντικά, αντισηπτικά και άλλα προϊόντα υγιεινής . Χάρη στη χρήση τους, έχει περιοριστεί αισθητά η απειλή των λοιμωδών νοσημάτων. Τα αντιβιοτικά συνιστούν απαραίτητο εργαλείο της ιατρικής και χρησιμοποιούνται σε κοινές ιατρικές διαδικασίες, όπως η μεταμόσχευση και η χημειοθεραπεία.

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, τα βακτήρια απέκτησαν αντοχή στα αντιβιοτικά. Η αντοχή αυτή εκδηλώθηκε με νοσοκομειακές λοιμώξεις, λοιμώξεις του ουροποιητικού, μηνιγγίτιδες, διαρροϊκά νοσήματα και σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Τα ανθεκτικά βακτήρια μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας ή με άμεση επαφή.

Από τη δεκαετία του 1990, όταν η μικροβιακή αντοχή αναγνωρίστηκε ως σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή δρομολόγησε διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις διατομεακά, δηλ. στους τομείς της ιατρικής και της κτηνιατρικής, των τροφίμων και των ζωοτροφών και της επιστημονικής έρευνας. Το σχέδιο δράσης που ανακοινώθηκε σήμερα είναι το τελευταίο μιας σειράς μέτρων που έχουν ληφθεί από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/792

http :// ec . europa . eu / health / antimicrobial _ resistance / policy / index _ el . htm

http :// ec . europa . eu / research / health / infectious - diseases / antimicrobial - drug - resistance / index _ en . html

http :// www . efsa . europa . eu / en / topics / topic / amr . htm

http :// www . ecdc . europa . eu / en / Pages / home . aspx

Δικτυακός τόπος του επιτρόπου κ. Dalli:

http :// ec . europa . eu / commission _2010-2014/ dalli / index _ en . htm

Δικτυακός τόπος της επιτρόπου κ. Geoghegan-Quinn:

http :// ec . europa . eu / commission _2010-2014/ geoghegan - quinn / index _ en . htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Fr é d é ric Vincent (+32 2 298 71 66)

Αικατερίνη Αποστολά (+32 2 298 76 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Κοινή τεχνική έκθεση του ECDC/EMEA με τίτλο «The bacterial challenge: time to react». Εκτιμήσεις με βάση τα βακτήρια που απομονώνονται συχνότερα από καλλιέργειες αίματος στην Ευρώπη

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf )


Side Bar