Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Agenda digitală: Încurajarea digitizării culturii UE pentru a stimula creșterea

Bruxelles, 28 octombrie 2011 – Comisia Europeană a adoptat o recomandare prin care cere statelor membre ale UE să-și intensifice eforturile, să-și utilizeze în comun resursele și să implice sectorul privat în digitizarea materialului cultural. Digitizarea este esențială pentru a pune patrimoniul cultural european la dispoziția unui număr cât mai mare de persoane și pentru a stimula dezvoltarea industriilor creative ale Europei. Materialul digitizat ar trebui pus la dispoziția publicului prin intermediul Europeana, biblioteca digitală a Europei, care este în același timp arhivă și muzeu (a se vedea www.europeana.eu).

Recomandarea lansează o provocare la adresa statelor membre, pentru ca acestea să elaboreze planuri solide și să instituie parteneriate, astfel încât să introducă 30 de milioane de elemente în Europeana până în 2015, față de cele 19 milioane disponibile în prezent, să pună online mai mult material protejat de drepturi de autor și aflat în afara circuitului comercial și să adapteze legislația și strategiile naționale pentru a asigura conservarea pe termen lung a materialului digital.

Vicepreședintele Comisiei Europene Neelie Kroes, responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Europa are probabil cel mai bogat patrimoniu cultural din lume. Nu își poate permite să piardă ocaziile oferite de digitizare și, prin urmare, să se confrunte cu un declin cultural. Digitizarea aduce cultura în casele oamenilor și este o resursă prețioasă pentru educație, turism, jocuri, animație și întreaga industrie creativă. Investițiile în digitizare vor duce la înființarea de noi companii și la crearea de noi locuri de muncă.”

Europeana, care a început cu 2 milioane de elemente atunci când a fost lansată, în 2008, conține în prezent peste 19 milioane de elemente, care sunt acum accesibile printr-o interfață mai intuitivă și interactivă. Pentru ca conținutul contribuțiilor din întreaga Europă să fie mai echilibrat, recomandarea stabilește obiective per stat membru în ceea ce privește contribuțiile de conținut minime, de atins până în 2015.

Recomandarea pornește de la concluziile Comité des Sages (grup de reflecție la nivel înalt) privind punerea la dispoziție online a patrimoniului cultural european, publicate în 2010 (a se vedea IP/11/17).

Adoptarea de măsuri pentru sprijinirea industriilor culturale și creative și asigurarea unui model sustenabil pentru finanțarea bibliotecii digitale Europeana se află printre obiectivele Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Context

Punerea la dispoziție online a patrimoniului cultural european înseamnă că cetățenii din întreaga Europă pot avea acces la acest patrimoniu și îl pot utiliza oricând în scopuri de divertisment, de studiu sau profesionale. După digitizare, materialul poate fi util, de asemenea, pentru scopuri comerciale și necomerciale, precum elaborarea de conținut de învățare și educațional, de documentare și de aplicații pentru turism. Acest lucru va crea oportunități economice enorme pentru industriile creative din Europa, care reprezintă în prezent 3,3 % din PIB și 3 % din locurile de muncă din UE.

Obiectivele indicative (numărul de elemente) pentru contribuția per stat membru la Europeana prezentate în noua recomandare:

Austria

600 000

Belgia

759 000

Bulgaria

267 000

Cipru

45 000

Republica Cehă

492 000

Danemarca

453 000

Estonia

90 000

Finlanda

1 035 000

Franța

4 308 000

Germania

5 496 000

Grecia

618 000

Ungaria

417 000

Irlanda

1 236 000

Italia

3 705 000

Letonia

90 000

Lituania

129 000

Luxemburg

66 000

Malta

73 000

Țările de Jos

1 571 000

Polonia

1 575 000

Portugalia

528 000

România

789 000

Slovacia

243 000

Slovenia

318 000

Spania

2 676 000

Suedia

1 936 000

Regatul Unit

3 939 000

Noua recomandare este o actualizare a unei recomandări publicate în 2006 și ține cont de rapoartele de progres din perioada 2008-2010, care arată că, deși situația s-a îmbunătățit întrucâtva, sunt necesare mai multe acțiuni în ceea ce privește resursele financiare și obiectivele cantitative pentru digitizare, precum și un sprijin consistent pentru Europeana.

Recomandarea invită statele membre:

  • să pună la punct planuri solide pentru propriile investiții în digitizare și să promoveze parteneriatele public-privat pentru a împărți costul digitizării. Recomandarea stabilește principii-cheie, pentru a se garanta faptul că aceste parteneriate sunt echitabile și echilibrate;

  • prin intermediul Europeana, să pună la dispoziția publicului 30 de milioane de elemente până în 2015, inclusiv toate capodoperele din Europa care nu mai sunt protejate de drepturi de autor, precum și tot materialul digitizat cu ajutorul finanțării publice;

  • să pună la dispoziție online mai mult material protejat de drepturi de autor, de exemplu prin crearea unui cadru juridic care să permită digitizarea la scară largă și disponibilitatea transfrontalieră a operelor aflate în afara circuitului comercial;

  • să-și consolideze strategiile și să-și adapteze legislația pentru a asigura conservarea pe termen lung a materialului digital, asigurându-se, de exemplu, că materialul depozitat este protejat prin măsuri tehnice care permit conservarea lui de către bibliotecari.

Europeana și activitățile conexe constituie una dintre infrastructurile de servicii digitale pentru care s-a alocat finanțare în cadrul mecanismului Conectarea Europei 2014-2020 (a se vedea MEMO/11/709). Digitizarea artefactelor culturale creează oportunități uriașe de interacțiune cu publicul și de dezvoltare comercială. De exemplu, peste 25 000 de elemente au fost deja colectate și digitizate în cadrul unui proiect lansat recent în cadrul Europeana, „Primul Război Mondial în documentele de zi cu zi” (http://www.europeana1914-1918.eu), care permite cetățenilor să contribuie la Europeana cu obiecte personale pe care le dețin și care datează din timpul Primului Război Mondial. Manifestările itinerante Hack4Europe! au dat unui număr de 85 de dezvoltatori din toată Europa acces la conținutul Europeana și au produs 48 de aplicații prototip inovatoare pentru telefoane mobile și jocuri electronice.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/745

Link-uri utile:

Recomandarea privind digitizarea materialului cultural și conservarea acestuia online:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Europeana, biblioteca digitală a Europei, arhivă și muzeu în același timp:

http://www.europeana.eu/portal/

Site-ul web dedicat Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar