Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Frontiere inteligente” ale UE: Comisia dorește facilitarea accesului pe teritoriul UE și consolidarea securități frontierelor

Bruxelles, 25 octombrie 2011 – UE are nevoie de o gestionare mai modernă și mai eficientă a fluxurilor de călători la frontierele sale externe. Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare care stabilește principalele opțiuni pentru utilizarea noilor tehnologii în vederea simplificării vieții străinilor care călătoresc frecvent în UE și a eficientizării monitorizării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele.

Asigurarea unei treceri fluide și rapide a frontierelor, în același timp cu asigurarea unui nivel adecvat de securitate, reprezintă o provocare pentru numeroase state membre. Anual, peste 700 de milioane de cetățeni ai UE și de resortisanți ai țărilor terțe traversează frontierele externe ale UE. În viitor, se preconizează creșterea semnificativă a numărului acestora. Până în 20301, numărul persoanelor care tranzitează aeroporturile europene ar putea crește cu 80 %, ceea ce va avea ca rezultat întârzieri mai mari și cozi mai lungi dacă procedurile de control la frontiere nu vor fi modernizate în timp. Este în interesul UE să simplifice cât mai mult posibil accesul turiștilor și al persoanelor care călătoresc în interes de afaceri pe teritoriul său.

„Uniunea trebuie să continue procesul de modernizare a gestionării frontierelor sale externe și să se asigure că spațiul Schengen este mai bine pregătit să facă față provocărilor viitoare”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne. Inițiativa «Frontiere inteligente» ar putea accelera trecerea frontierei pentru călătorii obișnuiți și ar putea contribui, de asemenea, la asigurarea unei mai bune securități a frontierelor noastre externe. În prezent, trebuie să ne asigurăm că dispunem de cele mai eficiente sisteme și aștept cu interes analizarea opțiunilor posibile împreună cu Parlamentul European, Consiliul și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”.

Context

Inițiativa „frontiere inteligente” ar cuprinde următoarele:

  • un sistem de intrare/ieșire (EES) care ar înregistra data și punctul de intrare, precum și durata autorizată a șederii de scurtă durată într-o bază electronică de date, care va înlocui sistemul actual de ștampilare a pașapoartelor. Ulterior, aceste date ar putea fi puse la dispoziția autorităților care efectuează controlul la frontieră și a autorităților responsabile în domeniul imigrației;

  • un program de înregistrare a călătorilor (RTP), care ar simplifica verificările la frontieră pentru anumite categorii de călători frecvenți din țările terțe (de exemplu, persoane care călătoresc în interes de afaceri sau membri de familie etc.) care, după ce au făcut obiectul unui control prealabil corespunzător, pot intra în UE prin folosirea unor porți automate. Astfel, în fiecare an2, 4 până la 5 milioane de călători ar profita de accelerarea trecerii frontierei, ceea ce ar încuraja investițiile în sisteme moderne și automate de control la frontieră (de exemplu, în baza pașapoartelor electronice) în principalele puncte de intrare și ieșire din UE.

Punerea în aplicare a acestor sisteme trebuie analizată prin prisma valorii lor adăugate, a implicațiilor tehnologice și a celor privind protecția datelor, precum și a costurilor.

În prezent, Comisia va discuta despre toate aceste elemente împreună cu Parlamentul European, Consiliul și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Ulterior, va prezenta propuneri legislative în cursul anului viitor.

Comunicarea de astăzi reprezintă un prim răspuns la concluziile Consiliului European din 24 iunie 2011 care solicita intensificarea eforturilor privind inițiativa „frontiere inteligente” (IP/11/781).

Aceasta face parte dintr-o abordare cuprinzătoare care vizează consolidarea guvernanței globale a spațiului Schengen (pentru „pachetul Schengen”, a se vedea IP/11/1036 și MEMO/11/606), după cum s-a precizat în Comunicarea privind migrația, adoptată la 4 mai 2011 (IP/11/532 și MEMO/11/273).

Aceasta oferă clarificări privind comunicarea adoptată în 2008, intitulată „Pregătirea următoarelor etape de gestionare a frontierelor în Uniunea Europeană” (IP/08/215).

Pentru mai multe informații

MEMO/11/728

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

În timp ce în 2009 se înregistrau 400 de milioane de treceri ale frontierei, în 2030 vor trebui verificați 720 de milioane de călători (a se vedea cele mai recente previziuni pe termen lung ale Eurocontrol, publicate la 17 decembrie 2010)

2 :

Acest calcul se bazează pe ipoteza că 20% din toate persoanele cărora li s-a eliberat o viză cu intrări multiple (aproximativ 10 milioane pe an) și că un număr echivalent de persoane care nu au nevoie de viză, ar solicita statutul de călător înregistrat.


Side Bar