Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia pune bazele unei intensificări a impactului investițiilor legate de coeziune după 2013

Bruxelles, 6 octombrie 2011 – În ultimii zece ani, politica de coeziune a UE a reprezentat un motor al schimbării, aducând o contribuție reală la convergență și creștere în UE și permițând crearea directă a peste un milion de locuri de muncă, investind în formare pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a peste zece milioane de cetățeni, cofinanțând construcția a peste 2 000 de km de autostrăzi și 4 000 de km de căi ferate și creând cel puțin 800 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Pentru a continua aceste acțiuni în viitor și a pune mai mult accentul pe prioritățile economice europene, Comisia Europeană a adoptat astăzi un pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020. El vizează stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă în toată Europa, orientând investițiile UE către obiectivele agendei europene pentru creștere economică și locuri de muncă („Europa 2020”).

Accentul pus pe un număr mai limitat de priorități de investiții în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ținte clare și vor constitui o rezervă financiară de performanță pentru a recompensa regiunile care își îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investițiilor UE asupra creșterii și a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanțarea dacă nu se adoptă măsuri corective.

Impactul fondurilor va fi, de asemenea, consolidat prin simplificarea și armonizarea normelor diferitelor fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurală și de afacerile maritime și pescuit. Un singur ansamblu de norme se va aplica pentru cinci fonduri diferite. De asemenea, o abordare mai integrată va garanta faptul că diferitele fonduri răspund unor obiective coerente și își consolidează reciproc efectele.

Propunerile prezentate astăzi vor stimula în special investițiile sociale, permițând cetățenilor să facă față provocărilor viitoare de pe piața forței de muncă – Fondul european de ajustare la globalizare și un nou program pentru schimbare socială și inovare socială vor completa și vor consolida Fondul social european.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Politica de coeziune a contribuit deja în mod semnificativ la asigurarea prosperității în UE. Însă, având în vedere criza economică, ea trebuie să devină acum un motor pentru creștere și competitivitate. Propunerile noastre vor intensifica și mai mult funcționarea fondurilor UE. Orientând investițiile către factorii-cheie ai creșterii - întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inovare, eficiență energetică - vom obține un impact mai mare. De asemenea, am modernizat politica introducând condiții pentru a garanta performanța și obținerea de rezultate, stimulente pentru cei care realizează obiectivele în cel mai eficient mod, precum și proceduri simplificate”.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a adăugat: „Această propunere integrată consolidează dimensiunea socială a politicii de coeziune, definind cote minime pentru Fondul social european și consolidând Fondul european de ajustare la globalizare . Prioritatea acordată dimensiunii umane este o parte importantă a eforturilor noastre de ieșire din criză. Aceste fonduri sunt pârghiile financiare care traduc politicile noastre în elemente concrete la fața locului pentru milioane de cetățeni, ajutându-i să își găsească un loc de muncă și contribuind la o redresare generatoare de locuri de muncă.”

Context

Pachetul include:

  • un regulament general de stabilire a normelor comune care reglementează Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru afaceri maritime și pescuit (EMFF). Acest regulament va permite o mai bună combinare a fondurilor în vederea unui impact mai puternic al acțiunii UE;

  • trei regulamente specifice pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune;

  • două regulamente referitoare la obiectivul de cooperare teritorială europeană și, respectiv, la Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT);

  • două regulamente privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și, respectiv, programul pentru schimbare socială și inovare socială;

  • o comunicare privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

Etapele următoare

Aceste propuneri vor fi examinate acum de Consiliu și de Parlamentul European, în vederea adoptării lor până la sfârșitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generații de programe privind politica de coeziune în 2014.

Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel. Comisia a propus deja alocarea sumei de 336 miliarde EUR pentru instrumentele politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (IP/11/799)

Sumele finale alocate fiecărui stat membru și listele regiunilor eligibile în funcție de categorie vor fi stabilite doar după adoptarea definitivă a pachetului care se află astăzi în discuție.

Pentru o analiză mai detaliată, a se vedea MEMO/11/663.

Săptămâna europeană a regiunilor și a orașelor („Open Days 2011”) care se va desfășura între 10 și 13 octombrie va oferi părților interesate care participă la politica de coeziune ocazia de a dezbate noile propuneri.

Textele legislative sunt disponibile la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Persoane de contact :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar