Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság elkészítette a 2013 utáni kohéziós beruházások nagyobb összhatásának eléréséhez szükséges jogszabályi háttér tervezetét

Brüsszel, 2011. október 6. – Az Európai Unió kohéziós politikája a változások mozgatórugójaként működött az elmúlt 10 évben, hatékonyan hozzájárult az Unión belüli konvergenciához és növekedéshez, közvetlenül több mint egymillió munkahelyet teremtett, emellett pedig beruházott több mint tíz millió személy foglalkoztathatóságát javító képzésekbe, társfinanszírozásában elkészült legalább 2000 kilométernyi autópálya és 4000 kilométernyi vasút és létrejött 800 000 kis- és középvállalkozás (kkv). Az Európai Bizottság e megkezdett munka folytatása és az európai gazdasági prioritásokra való összpontosítás megerősítése érdekében ma elfogadta a kohéziós politikát a 2014–2020 közötti időszakra meghatározó jogalkotási csomagot. A csomag feladata, hogy a beruházásokat az Unió növekedést és foglalkoztatást célzó menetrendjében (Európa 2020) szereplő célokra irányítsa és ezáltal EU-szerte serkentse a növekedést és a munkahelyteremtést.

Az említett célkitűzésekkel összhangban, a kevesebb beruházási prioritásra összpontosítás központi elemét képezi majd a tagállamok és az Európai Bizottság közötti új partnerségi szerződéseknek, amelyek világos célokat határoznak meg és pénzügyi teljesítménytartalékot különítenek el a legjobban teljesítő régiók számára. A Bizottság kérheti a programok felülvizsgálatát vagy – korrekciós lépések hiányában – a finanszírozás felfüggesztését, ha a gyenge adminisztratív kapacitás, illetve a fenntarthatatlan makroköltségvetési politika veszélyeztetheti az uniós beruházások növekedésre és munkahelyteremtésre gyakorolt hatását.

A különböző alapokra – így a Vidékfejlesztési Alapra, illetve a Tengerügyi és Halászati Alapra – vonatkozó szabályok egyszerűsítése és harmonizálása tovább fokozza majd az alapok hatékonyságát. Egyetlen szabályrendszer lesz ugyanis mind az öt különböző alap működésére irányadó. Az integráltabb megközelítés pedig biztosítani fogja, hogy az egyes alapok egymáshoz kapcsolódó célok megvalósításán tevékenykedjenek és kölcsönösen erősítsék egymást hatását.

Az Európai Szociális Alap, illetve az azt kiegészítő és megerősítő Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az új, társadalmi változással és innovációval foglalkozó program segítségével a mai javaslat különösen a szociális beruházásokat támogatja, amelyek felkészítik az embereket a munkaerőpiac jövőben jelentkező kihívásaival való sikeres megbirkózásra.

Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A kohéziós politika már ez idáig is jelentősen hozzájárult az Unió prosperitásához, a gazdasági válság idején azonban a versenyképesség és a növekedés hajtóerejévé kell alakítanunk. Az uniós alapok javaslatainkkal minden eddiginél nagyobb szolgálatot fognak tenni. Nagyobb eredményeket érhetünk el, ha beruházásainkat a növekedés kulcsfontosságú elemeire (kis- és középvállalkozások, innováció, energiahatékonyság) irányítjuk. Emellett a kohéziós politika korszerűsítése keretében teljesítmény- és eredményorientált feltételeket teremtünk, ösztönzőket alakítunk ki a legjobban teljesítőknek és egyszerűsítjük az eljárásokat.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos így fogalmazott: „Az integrált javaslat kidomborítja a kohéziós politika társadalmi dimenzióját, hiszen minimumarányt állapít meg az Európai Szociális Alapra vonatkozóan és erősíti a Globalizációs Alkalmazkodási Alapot. Az emberi tényező előtérbe helyezése fontos eleme a válságból való kilábalás érdekében tett erőfeszítéseinknek. Az alapok formájában rendelkezésünkre állnak azok a pénzügyi eszközök, amelyekkel a szakpolitikákat a polgárok milliói számára életszerűvé tehetjük azáltal, hogy azok segítenek nekik munkahelyhez jutni és hozzájárulnak a foglalkoztatás növekedésével párosuló fellendüléshez.”

Előzmények

A csomag a következőket foglalja magában:

  • Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA), a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös szabályokról szóló átfogó rendelet, ami lehetővé teszi, hogy a támogatásokat jobban lehessen egymással párosítani, következésképpen hatásosabbak lesznek az uniós fellépések.

  • Három konkrét rendelet az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap kapcsán.

  • Két rendelet az európai területi együttműködés célkitűzései és az európai területi együttműködési csoportosulás kapcsán.

  • Két rendelet az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) és a társadalmi változással és innovációval foglalkozó program kapcsán.

  • Az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról (EUSZA) szóló közlemény.

A következő lépések

A javaslatok elfogadás céljából 2012 végén kerülnek a Tanács és az Európai Parlament elé, hogy 2014-től be lehessen vezetni a kohéziós politika területén a programok új generációját.

Ezzel párhuzamosan zajlanak a teljes EU-költségvetésre vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások. A Bizottság már javaslatot tett arra, hogy a 2014–2020 közötti időszakra 336 milliárd EUR-t irányozzanak elő a kohéziós szakpolitikai eszközök számára. (IP/11/799)

A fenti összeg tagállamonkénti eloszlásáról és az egyes kategóriákban támogatható régiók listájáról csak a ma előterjesztett csomag végleges elfogadását követően születik döntés.

A téma részletesebb ismertetője itt tekinthető meg: MEMO/11/663.

„A régiók és városok európai hete” című, október 10–13. között megrendezésre kerülő rendezvény („Nyílt Napok 2011”) lehetőséget kínált arra, hogy az érdekeltek megvitassák a szakpolitikára vonatkozó új javaslatot.

A jogszabálytervezetek szövege itt található:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Kapcsolattartók :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar