Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó: a pénzügyi ágazat méltányos hozzájárulásának biztosítása

Brüsszel, 2011. szeptember 28. – A Bizottság ma javaslatot terjesztett elő az Európai Unió 27 tagállamában bevezetendő pénzügyi tranzakciós adóról. Az adót a pénzügyi intézmények között pénzügyi instrumentumokkal folyó valamennyi tranzakcióra kivetnék, ha a tranzakció résztvevői közül legalább az egyik fél az Európai Unióban letelepedett. A kötvényekkel és részvényekkel való kereskedést 0,1%-os, a származtatott termékekkel folyót pedig 0,01%-os adókulcs terhelné. Ez évente körülbelül 57 milliárd EUR bevételt jelenthet. A Bizottság javaslata alapján az adó 2014. január 1-jétől lépne hatályba.

A Bizottság 2 okból döntött úgy, hogy új, a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetésére tesz javaslatot.

  • Először, azért, hogy biztosítsa a pénzügyi ágazat méltányos hozzájárulását a tagállamok költségvetési konszolidációjának időszakában. A pénzügyi ágazat szerepet játszott a gazdasági válság előidézésében. A pénzügyi szektornak juttatott – javarészt az adófizetők által finanszírozott – tetemes mentőcsomagok költségét a kormányok és általában az európai polgárok viselték. Emellett az ágazat más szektorokhoz képest jelenleg aluladóztatott. A javaslat célja, hogy jelentős kiegészítő bevételt teremtsen és így a pénzügyi ágazat hozzájáruljon a költségvetéshez.

  • Másodszor, az uniós szintű összehangolt keret előmozdítaná az EU egységes piacának erősödését. Jelenleg 10 tagállamban már van egyfajta pénzügyi tranzakciós adó. A javaslat új minimális adókulcsokat vezetne be és összehangolná az EU-ban hatályos különböző pénzügyi tranzakciós adókat. Így az adó hozzájárulna a versenytorzulások csökkentéséhez az egységes piacon, eltántorítana a kockázatos kereskedési tevékenységtől és kiegészítené a jövőbeli válságok elkerülését célzó szabályozási intézkedéseket. Az uniós szintű pénzügyi tranzakciós adó erősítené az Unió pozícióját a G20-csoporton belül az adó globális szintű bevezetését célzó egységes szabályok előmozdítása terén.

Az adóbevételeket megosztanák az EU és a tagállamok között. Az adóbevétel egy részét uniós saját forrásként használnák fel, ami részben csökkentené a tagállami hozzájárulásokat. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy magasabb adómérték alkalmazásával növelik az adóbevételekből rájuk eső részt.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint a csalás elleni küzdelemért és az auditért felelős biztos elmondta: „Ezzel a javaslattal az Európai Unió a pénzügyi tranzakciós adó globális szintű bevezetésének előfutárává válik. Projektünk szilárd és kivitelezhető. Nincs kétségem afelől, hogy ez az adó megfelel az uniós polgárok várakozásainak; és biztosítja a pénzügyi szektor méltányos hozzájárulását. Meggyőződésem, hogy G20-beli partnereink követésre érdemesnek tartják majd ezt a megoldást.”

Előzmények

A válság következtében az államadósság mind a 27 uniós tagállamban a GDP-arányos 60 % alatti 2007-es szintről a következő években a GDP 80 %-ára ugrott. A pénzügyi ágazat jelentős kormányzati pénzügyi támogatásban részesült. Az uniós tagállamok 4,6 billió eurót fordítottak a pénzügyi szektor megmentésére a válság idején. Emellett a pénzügyi ágazat az elmúlt években kihasználta az alacsony adók jelentette előnyöket. A pénzügyi szektor a pénzügyi szolgáltatások héamentessége miatt évente körülbelül 18 milliárd EUR adóelőnyhöz jutott. A pénzügyi ágazatra kivetendő új adó biztosítaná, hogy a pénzügyi intézmények hozzájáruljanak a gazdaság élénkítésének költségeihez és visszaszorítaná a kockázatos, valamint improduktív kereskedést.

A tervek szerint a pénzügyi tranzakciós adó a pénzügyi intézmények közötti tranzakciók 85 %-ára kiterjedne. A lakosságra és a vállalkozásokra nem vonatkozna az adó hatálya. Az ingatlanjelzálog, a bankhitelek, a biztosítási szerződések és más, magánszemélyek vagy vállalkozások által végrehajtott szokásos pénzügyi tevékenységek nem tartoznak a javaslat hatálya alá.

A Bizottság több hónapja vizsgálja a pénzügyi ágazat uniós szintű megadóztatásának témáját. 2011. június 29-én a többéves pénzügyi keret összefüggésében bejelentette, hogy javasolja uniós szintű pénzügyi tranzakciós adó létrehozását, amely az uniós költségvetés saját forrásaként szolgálhat (IP/11/799, MEMO/11/468).

A döntés különböző, olyan adóügyi eszközök elemzését követően született meg, amelyekkel biztosítható a pénzügyi ágazat hozzájárulása az uniós gazdaság élénkítéséhez.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság G20-csoportbeli nemzetközi partnereivel együtt 2009 óta vizsgálja a globális pénzügyi tranzakciós adó bevezetésének lehetőségét (Pittsburgh, Toronto).

A következő lépések

A javaslatot az összes tagállam részvételével megvitatják az európai uniós Miniszterek Tanácsában és a Bizottság novemberben, a G20-csoport találkozóján előterjeszti.

Lásd még: MEMO/11/640

A javaslat teljes szövege és a különböző adóügyi eszközök elemzését tartalmazó tanulmány a következő weboldalon található:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint a csalás elleni küzdelemért és az auditért felelős biztos weboldala:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kapcsolattartók:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar