Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/860

Bruselj, 30. junija 2010

Digitalna agenda: Komisija začenja posvetovanje o nevtralnosti omrežja

Evropska komisija je danes začela posvetovanje o ključnih vprašanjih v zvezi z nevtralnostjo omrežja. Pri tem gre na primer za to, ali bi bilo treba ponudnikom internetnih storitev dovoliti določene prakse pri upravljanju prometa, kot je dajanje prednosti eni vrsti internetnega prometa pred drugo, in ali lahko takšne prakse povzročijo težave in so nepoštene do uporabnikov, ali so stopnja konkurence med različnimi ponudniki internetnih storitev in zahteve novega okvira za telekomunikacije glede preglednosti dovolj za preprečitev morebitnih težav, ki bi lahko nastale, če bi se izbira prepustila potrošnikom, in ali mora EU sprejeti nadaljnje ukrepe za zagotovitev poštene konkurence na internetnemu trgu ali naj se razvoj prepusti panogi sami. Podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, Neelie Kroes, je to posvetovanje, s katerim bi se spodbudila razprava o nevtralnosti omrežja v Evropi, napovedala že aprila 2010 (glej SPEECH/10/153). Posvetovanje bo vključeno v poročilo o nevtralnosti omrežja, ki naj bi ga Komisija predložila do konca letošnjega leta. Vse zainteresirane strani – ponudniki storitev in vsebin, potrošniki, podjetja in raziskovalci – lahko do 30. septembra 2010 izrazijo svoje mnenje na to temo. Odprt in nevtralen internet je pomemben za številne cilje iz evropske digitalne agende (IP/10/581).

Podpredsednica Neelie Kroes je povedala: „Odločena sem, da internet ostane odprt in nevtralen. Potrošniki bi morali imeti dostop do vseh vsebin, ki jih želijo. Ponudnike vsebin in operaterje bi bilo treba ustrezno spodbujati k nadaljnjim inovacijam. Vendar sta upravljanje prometa in nevtralnost omrežja prevladati. Potrebujemo prispevke vseh strani, da bomo lahko skrbno in objektivno preučili vsa ta vprašanja, našli pravo ravnovesje med vsemi interesi in po potrebi pripravili nove ukrepe.“

Upravljanje prometa v sodobnem internetu

Internet se je v zadnjih letih zelo spremenil. Vedno več uporabnikov izkorišča prednosti širokopasovnih povezav visokih hitrosti. Storitve, ki zahtevajo visoko stopnjo prenosa podatkov, kot je internetna televizija (IPTV) in izmenjava videoposnetkov, naraščajo. Medtem so se pojavile nove tehnologije, kot je govor prek internetnega protokola (VoIP), ki omogoča glasovne klice prek interneta.

Ponudniki internetnih storitev so razvili orodja za razlikovanje med različnimi spletnimi stranmi in aplikacijami, do katerih se dostopa prek njihovega omrežja, kar omogoča preprečevanje preobremenjenosti in spodbuja učinkovito uporabo omrežja. To je znano kot „upravljanje prometa“. S temi orodji je mogoče zagotoviti, da omrežja delujejo učinkovito, in ponujati premijske storitve, kot je IPTV, če so v skladu s pravili EU in če so stranke seznanjene s pričakovano kakovostjo storitev. Enake tehnike pa lahko tudi upočasnijo dostop do neprednostnih storitev ali aplikacij na fiksnih ali mobilnih povezavah ali zmanjšujejo kakovost drugih storitev. Nekateri trdijo, da lahko različna obravnava nizov podatkov škoduje uporabnikom in ogrozi odprtost interneta.

Glavne točke posvetovanja

Namen javnega posvetovanja, ki se je začelo danes, je pridobiti stališča o vprašanjih na področju upravljanja internetnega prometa v zvezi z nevtralnostjo omrežja. Komisija želi izvedeti več o morebitnih težavah, povezanih z določenimi oblikami upravljanja prometa, in o tem, ali so nova telekomunikacijska pravila primerna za reševanje teh težav, o tehničnih in gospodarskih vidikih, kakovosti storitev in morebitnem negativnem vplivu na omrežne svoboščine.

Naslednji koraki

Komisija bo analizirala odzive v okviru posvetovanja in mnenja, podana na drugih forumih. Nato bo pred koncem leta 2010 pripravila sporočilo o nevtralnosti omrežja, v katerem bo razložila, ali so po njenem mnenju potrebne dodatne pobude ali napotki.

Ozadje

Čeprav pojem „nevtralnost omrežja“ še ni natančno opredeljen, na splošno velja, da gre pri tem za idejo, da je treba vse podatke na internetu obravnavati enako ne glede na vir ali cilj. To na splošno pomeni, da bi morali imeti internetni uporabniki dostop do vsebine ali aplikacije po svoji izbiri.

Komisija se je zavezala, da bo skrbno nadzorovala odprtost in nevtralnost interneta ter Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov poročala o stanju na tem področju, kar je eden od pogojev za uspešno dokončanje evropskega svežnja reform na področju telekomunikacij 2009 (glej MEMO/09/568). Posvetovanje je del prizadevanj, s katerimi Komisija izpolnjuje svojo zavezo.

V skladu s spremenjenim okvirom EU za telekomunikacije lahko nacionalni organi določijo najnižje ravni kakovosti za storitve prenosa po omrežjih. Poleg tega novi predpisi o preglednosti zahtevajo, da morajo biti potrošniki, preden podpišejo pogodbo, seznanjeni o naravi storitve, na katero se naročajo, med drugim tudi o tehnikah upravljanja prometa in njihovem vplivu na kakovost storitev ter o vseh drugih omejitvah (kot so širokopasovne omejitve ali razpoložljive hitrosti povezave).

Več informacij

Dokument o posvetovanju je na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar