Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/851

Bryssel 29. kesäkuuta 2010

Komission raportti verkkovierailuista: hinnat laskeneet mutta kilpailu vielä heikkoa

EU:n matkaviestinoperaattorit ovat alentaneet verkkovierailumaksuja EU:n sääntelemien hintakattojen mukaisesti, todetaan verkkovierailuja koskevassa EU:n komission väliraportissa, joka julkaistiin tänään. Hintakatot otettiin ensi kertaa käyttöön vuonna 2007 ja niitä muutettiin viime heinäkuussa. Hintojen avoimuus on parantunut. Verkkovierailupuhelujen hinta on laskenut yli 70 prosenttia vuodesta 2005, ja tekstiviestin lähettäminen EU-maiden välillä maksaa 60 prosenttia vähemmän. Kuluttajien maksamat hinnat eivät kuitenkaan ole EU:n säännöissä vahvistettuja hintoja merkittävästi alhaisempia. Komission raportissa todetaankin, että kilpailu EU:n verkkovierailumarkkinoilla ei vielä riitä tarjoamaan kuluttajille parempaa valinnanvaraa eikä edes edullisempia hintoja.

”Matkapuhelimien ja ‑laitteiden käyttö ulkomailla EU:n alueella on jatkuvasti halventunut ensimmäisten verkkovierailusääntöjen hyväksymisen jälkeen. Mutta nyt kun sääntöjen luomisesta on kulunut kolme vuotta, useimpien operaattoreiden hinnat ovat vieläkin suurimpien sallittujen hintakattojen tasolla. Kilpailun lisääminen EU:n verkkovierailumarkkinoilla parantaisi kuluttajien valinnanvaraa ja alentaisi hintoja,” totesi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Kesäkuussa 2009 muutettujen verkkovierailusääntöjen (IP/09/1064, MEMO/09/309) ansiosta EU:n kansalaiset hyötyvät puhelu- ja tekstiviestipalvelujen verkkovierailuhintojen alentumisesta ja kuluttajat saavat enemmän tietoa verkkovierailuista maksamistaan hinnoista. Kuluttajan puheluistaan maksama enimmäishintakatto laski 0,46 eurosta 0,43 euroon minuutilta (ilman ALV:a) 1. heinäkuuta 2009 ja laskee edelleen 0,39 euroon minuutilta 1. heinäkuuta 2010. Tekstiviestien hintakatto laski lähes 60 prosenttia 0,11 euroon 1. heinäkuuta 2009. Operaattorien toisiltaan verkkovierailuista perimät hinnat putoavat heinäkuussa 2010 1 eurosta 0,80 euroon megatavulta lähetettyä tai ladattua tietoa. Ks. IP/10/843.

Vaikka lainsäädäntö on alentanut hintoja, tänään julkaistu raportti osoittaa, ettei EU:n verkkovierailumarkkinoilla sääntelyrajojen käyttöönotosta huolimatta vieläkään ole riittävästi kilpailua, jotta kuluttajilla olisi saatavissaan paras valinnanvara ja edullisimmat hinnat. Vähittäishinnoilla on taipumus takertua EU:n sääntelemien enimmäishintakattojen ympärille. Vuoden 2009 lopussa EU:n sallima korkein hinta verkkovierailupuheluista oli 0,43 euroa minuutilta, ja kuluttajat, jotka valitsivat ns. 'eurotariffin' (ks. taustatiedot jäljempänä), maksoivat keskimäärin 0,38 euroa minuutilta. Vastaavasti eurotariffin valinneet kuluttajat maksoivat keskimäärin 0,17 euroa minuutilta ulkomailla vastaanottamistaan puheluista. Tämä on vain hieman alle hintakatoksi asetetun 0,19 euroa.

Komissio katsoo, että EU:n säännöt antavat operaattoreille runsaan marginaalin tarjota houkuttelevampia verkkovierailuhintoja hintasääntelyn rajoissa. Verkkovierailuhinnan ja kansallisen hinnan välisen eron pitäisi lopulta poistua vuoteen 2015 mennessä, mikä on Euroopan digitaalistrategian tavoitteena (ks.

IP/10/581, MEMO/10/199 d MEMO/10/200).

Datapalvelujen verkkovierailujen osalta raportissa vahvistetaan, että tukkuhinnat ovat laskeneet selvästi alle EU:n enimmäishinnan (1 euro megatavulta lähetettyä tai ladattua tietoa). Operaattorit laskuttivat toisiltaan vuoden 2009 lopussa keskimäärin 0,55 euroa megatavulta. Keskimääräiset kuluttajahinnatkin ovat laskeneet 3,62 eurosta megatavulta vuoden 2009 alussa 2,66 euroon vuoden 2009 lopussa. Komissio odottaa operaattorien siirtävän tukkuhinnoissa saavuttamiaan säästöjä kuluttajille alempina hintoina, ja tämän seurantaa jatketaan.

Komission analyysi osoittaa myös, että kuluttajat käyttävät verkkovierailupalveluja yhä enemmän. Matkustamisen arvioidusta 12 prosentin vähenemisestä huolimatta ulkomailla EU:n alueella vastaanotettujen puhelujen ja lähetettyjen tekstiviestien kokonaismäärät ovat viimeisten kahden vuoden aikana kasvaneet. Erityisesti tekstiviestejä lähetettiin kesällä 2009 20 prosenttia edellistä kesää enemmän, kun tekstiviestin hintakatoksi koko EU:ssa oli asetettu 11 senttiä.

Datapalvelujen verkkovierailuista aiheutuva liikennemäärä kasvoi yli 40 prosenttia vuonna 2009. Älypuhelinten ja muiden kannettavien laitteiden yleistyessä tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan.

Komissio tarkastelee uudelleen vuoden 2009 verkkovierailusääntöjä kokonaisuudessaan kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Se aikoo myös arvioida, onko hintakatoille asetettuihin tavoitteisiin päästy ja toimivatko verkkovierailupalvelujen markkinat odotetulla tavalla – digitaalisina yhtenäismarkkinoina.

Taustaa:

Vuoden 2007 verkkovierailuasetuksessa (MEMO/07/251, IP/07/1202) asetettiin verkkovierailumaksuille sekä tukku- että vähittäishintakatot ja säädettiin toimenpiteistä avoimuuden lisäämiseksi. Vuonna 2009 EU muutti verkkovierailuasetusta alentaakseen tekstiviestien, puheluiden ja datapalvelujen hintaa edelleen. Muutoksella luotiin ns. eurotariffi, joka rajoittaa tekstiviestin hinnan 11 senttiin (ilman ALV:a), ja datasiirtojen tukkuhintakatto, joka on 1 euro lähetettyä tai ladattua megatavua kohti. Verkkovierailuasetus on voimassa 30. kesäkuuta 2012 asti.

Yhtenä Euroopan digitaalistrategian tavoitteena on verkkovierailuhintojen ja kansallisten hintojen välisen eron poistaminen vuoteen 2015 mennessä. Näillä keinoin komissio aikoo luoda televiestintäpalvelujen todelliset yhtenäismarkkinat.

Useat Yhdistyneen kuningaskunnan operaattorit yrittivät kyseenalaistaa EU:n verkkovierailuasetuksen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Tuomioistuin kuitenkin päätti 8. kesäkuuta 2010, että verkkovierailuasetus on oikeudellisesti pätevä (MEMO/10/242). Tuomioistuimen tuomiossa vahvistettiin komission näkemys, että asetuksen oikeusperusta on oikea (perustamissopimuksessa määrätään säännöistä, joilla EU:n sisämarkkinoiden toiminta varmistetaan); että asetus on kuluttajan korkeilta hinnoilta suojelemisen tavoitteeseen nähden olennaisilta osin oikeasuhteinen ja että asetus on toissijaisuusperiaatteen perusteella oikeutettu (samaan tavoitteeseen ei olisi voitu päästä ilman yhteistä lähestymistapaa EU:n tasolla).

Väliraporttiin voi tutustua osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_report2010.pdf

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Liite

Lähde: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Lähde: BEREC)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Lähde: BEREC)


Side Bar