Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/764

Briselē, 2010. gada 21. jūnijā

Komisārs Piebalgs Burkinafaso piedalīsies pārskatītā Kotonū partnerattiecību nolīguma parakstīšanā starp ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm

ES komisārs Piebalgs 22. jūnijā piedalīsies kopīgajā ES un ĀKK valstu Ministru padomes sanāksmē Vagadugu, Burkinafaso. ES un 79 valstis Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, Karību jūras un Klusā okeāna reģionā (ĀKK) parakstīs pārskatīto Kotonū partnerattiecību nolīgumu, ko parafēja 19. martā. Paredzams, ka tās pieņems arī kopīgas deklarācijas par Tūkstošgades attīstības mērķiem un klimata pārmaiņām. Tam būtu jāstiprina ES un ĀKK valstu nostāja gaidāmajās starptautiskajās pārrunās, piemēram, ANO augsta līmeņa sanāksmē par Tūkstošgades attīstības mērķiem, kas septembrī notiks Ņujorkā, ANO konferencē par klimata pārmaiņām, kas decembrī notiks Kankunā. Divpusējās programmas ietvaros komisārs Piebalgs tiksies ar prezidentu Blēzu Kompaori (Blaise Compaoré) un Vagadugu inaugurēs "Avenue of Europe".

“ES un ĀKK Padome pārstāv pusi pasaules un pusi no sniegtās palīdzības visā pasaulē. Pārskatītais Kotonū nolīgums ir mūsu kopīgs instruments cīņā pret nabadzību. Tas palīdzēs atrisināt problēmas saistībā ar reģionālo integrāciju, klimata pārmaiņām un Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu šajās valstīs. Apvienojot centienus risināt kopīgās problēmas un ieņemot vienotu nostāju, mēs Ņujorkā un Kankunā varam gūt panākumus”, sacīja ES Attīstības komisārs Andris Piebalgs. Viņš piebilda: “Burkinafaso ir labs piemērs tam, ka valstī, pateicoties mūsu sadarbībai, var tikt panāktas pārmaiņas. Tā ir uz pareizā ceļa pretim ekonomiskajai attīstībai un politiskajai stabilitātei un savos centienos var rēķināties ar mūsu atbalstu.”

ES un ĀKK attiecības

Kotonū nolīgums ir vispusīgākais partnerattiecību nolīgums starp jaunattīstības valstīm un ES. Tas ir mūsu galvenais instruments cīņā pret nabadzību ĀKK valstīs. Kopš 2000. gada ar to tiek regulētas ES attiecības ar 79 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (ĀKK).

Pārskatītais nolīgums veicina atklātu dialogu un paredz elastīgu pieeju nabadzības mazināšanai un iespējamai novēršanai. Tā mērķis ir veicināt reģionālo integrāciju, risināt tādas globālas problēmas kā klimata pārmaiņas un atbalstīt ĀKK valstu centienus sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus.

Ar otro redakciju partnerattiecības pielāgo jaunākajiem uzdevumiem, jo īpaši šādiem:

  • saistībā ar Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu mūsu ĀKK partneri saskaras ar lielām problēmām. Eiropadome 17. jūnijā apstiprināja ES apņemšanos risināt nabadzības problēmu un palielināt atbalstu līdz 0,7 % no NKI,

  • būtisks partnerattiecību jautājums ir klimata pārmaiņas kā globāla problēma. Nolīguma puses apņemas atbalstīt centienus mazināt klimata pārmaiņu radīto ietekmi un pielāgoties tai,

  • nolīgumā ir atspoguļota reģionālās integrācijas pieaugošā nozīme ĀKK valstīs un ĀKK un ES attiecībās. Āfrikas Savienība kļūst par ES un ĀKK partneri,

  • drošība un nestabilitāte. Attīstība nav iespējama bez drošības. Jaunajā nolīgumā ir skaidri norādīta šī savstarpējā atkarība un kopīgi tiek risināti draudi drošībai,

  • nolīguma nodaļa par tirdzniecību atspoguļos jaunās tirdzniecības attiecības un tirdzniecības preferenču termiņa beigas 2007. gada beigās. Tajā ir atkārtoti apliecināta ekonomisko partnerattiecību nolīgumu loma, lai veicinātu ekonomisko attīstību un integrāciju pasaules ekonomikā. Tajā ir uzsvērta tirdzniecības pielāgošanas stratēģiju nozīme un atbalsts tirdzniecībai,

  • lielāka ietekme un lietderīgāka līdzekļu izmantošana. Ar šo redakciju praksē īstenos starptautiski atzītus atbalsta efektivitātes principus, jo īpaši līdzekļu devēju koordinēšanu. Pirmo reizi tiek atzīta citu ES politikas jomu nozīme ĀKK valstu attīstībā, un ES apņemas uzlabot šo politikas jomu saskaņotību.

Nolīguma puses 2009. gadā uzskatīja par nepieciešamu pielāgot pašreizējo sadarbības forumu, lai labāk risinātu visus ar nabadzības izkaušanu saistītos aspektus. Pārrunas tika sāktas 2009. gada maijā, un ES sarunu vadītājs 2010. gada 19. martā apstiprinātos tekstus parafēja.

Divpusēja programma

Apmeklējuma laikā Komisārs Piebalgs rīkos divpusēju sanāksmi ar Burkinafaso prezidentu Blēzu Kompaori. Viņi pārrunās ES attiecības ar Burkinafaso, tostarp sadarbību attīstības jomā un enerģētikas politiku. Eiropas Komisija ir lielākais līdzekļu devējs valstī, un no pašreizējā Eiropas Attīstības fonda sešu gadu laikā (2008.-2013. gads) ir piešķirti vairāk nekā 500 miljoni eiro. Divas galvenās jomas, kurām šie līdzekļi ir paredzēti, ir infrastruktūras un savienojamības saistības stiprināšana un labas pārvaldības atbalstīšana.

Komisārs Piebalgs kopā ar Vagadugu mēru Simonu Kompaori (Simon Compaoré) inaugurēs arī “Avenue of Europe”. Tas simbolizē labu sadarbību starp Burkinafaso un ES.

Priekšvēsture

IP/10/327 un MEMO/10/89.

Sīkāka informācija par ES attiecībām ar Burkinafaso ir pieejama šeit.

Sīkāka informācija par ES atbalstu Āfrikai ir pieejama 2010. gada Donoru atlantā.


Side Bar