Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Bruselj, 6. maja 2010

Evropska komisija napoveduje večjo zaščito mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo v EU

Evropska komisija je danes sprejela akcijski načrt za povečanje zaščite mladoletnikov brez spremstva, ki vstopijo v EU. Načrt zajema skupne standarde za skrbništvo in pravno zastopanje. Cilj načrta je vzpostaviti skupen evropski pristop, ki bo zagotavljal, da bodo pristojni organi odločili o prihodnosti vsakega posameznega mladoletnika brez spremstva v najkrajšem možnem času, po možnosti v šestih mesecih. Države članice si morajo prednostno prizadevati za izsleditev družin mladoletnikov brez spremstva ter pozorno spremljati njihovo ponovno vključevanje v domače okolje. Če je to za otroka najbolje, pa morajo države članice poiskati nadomestne rešitve, vključno z dodelitvijo statusa mednarodne zaščite ali preselitvijo.

Natančnih podatkov o številu mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo v Evropo v migracijskem procesu, sicer nimamo, vendar lahko na podlagi prošenj za azil, ki so jih lani vložili otroci brez spremstva odraslih, mlajši od 18 let, približno ocenimo razsežnost problema. Podatki Eurostata kažejo, da je v letu 2009 vložilo prošnjo za azil 10 960 mladoletnikov brez spremstva v 22 državah članicah (prosilcev ni bilo na Češkem, Danskem, v Franciji, na Poljskem in v Romuniji), kar predstavlja 13-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2008, ko je bilo prošenj za azil 9 695.

Mladoletniki brez spremstva prihajajo iz različnih razlogov. Nekateri bežijo pred vojnami in konflikti, revščino ali naravnimi nesrečami, diskriminacijo ali preganjanjem. Druge pošiljajo njihove družine v upanju, da bodo tu živeli bolje, da bodo lahko pomagali svoji družini, ki je ostala doma, ali da se bodo lahko pridružili drugim članom družine, ki so že v EU. Tretji so žrtve trgovine z ljudmi. Akcijski načrt predlaga pristop EU, ki temelji na treh glavnih področjih ukrepanja: preprečevanje nevarnih migracij in trgovine, sprejem in postopkovna jamstva v EU ter iskanje trajnih rešitev.

„Evropa mora začeti ukrepati takoj in poskrbeti za mladoletnike brez spremstva, ki so najbolj izpostavljena in ranljiva skupina žrtev migracij“, je povedala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve. „Ta akcijski načrt je namenjen vzpostavitvi skupnega in usklajenega pristopa k reševanju problema, ki se bo v naslednjih letih še zaostril. Bistveno je, da se vse države članice zavežejo k zagotavljanju visokih standardov sprejema, zaščite in vključevanja za mladoletnike brez spremstva. Osnova za vsakršno ukrepanje mora biti vedno načelo največje koristi za otroka. Osredotočiti se moramo na izsleditev družin mladoletnikov, ki vstopijo na ozemlje EU sami, ter zagotoviti pogoje vračanja, ki jim bodo omogočili, da se vrnejo k svojim sorodnikom“.

Akcijski načrt temelji na naslednjih desetih načelih:

1. Vse otroke je treba obravnavati predvsem kot otroke. Največje koristi otroka morajo biti glavno vodilo pri vseh ukrepih, ki zadevajo mladoletnike brez spremstva.

2. Vse otroke je treba obravnavati v skladu s pravili in načeli, ki veljajo v Evropski uniji in njenih državah članicah, zlasti v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

3. Treba je storiti vse, da se ustvari okolje, v katerem bodo otroci lahko odraščali v svojih državah izvora in imeli dobre možnosti za osebni razvoj ter spodoben življenjski standard.

4. Otroke je treba zaščititi pred trgovci z ljudmi in kriminalnimi združbami ter drugimi oblikami nasilja ali izkoriščanja.

5. Treba je storiti vse, da se najde otrokova družina ter se otrok vrne k svoji družini, če to zanj pomeni največjo korist.

6. Od trenutka, ko je otrok najden na zunanji meji ali znotraj ozemlja države članice, pa vse do trajne rešitve je treba uporabljati otrokom primerne ukrepe sprejema in postopkovna jamstva. Bistvena sta skrbništvo in pravno zastopanje otroka.

7. Odločitev o prihodnosti vsakega otroka je treba sprejeti v najkrajšem možnem času, po možnosti v šestih mesecih.

8. Mladoletnikom brez spremstva je treba vedno zagotoviti ustrezno nastanitev in jih obravnavati na način, ki je v celoti skladen z njihovimi največjimi koristmi. V izjemnih primerih, kadar je pridržanje upravičeno, se to lahko uporabi le kot skrajno sredstvo, za najkrajše ustrezno obdobje ter ob prednostnem upoštevanju največjih koristi otroka.

9. Trajne rešitve je treba določiti na podlagi posamične ocene največjih koristi otroka. Možne so vrnitev v državo izvora, v kateri je treba zagotoviti ponovno vključitev otroka v domače okolje, dodelitev statusa mednarodne zaščite ali drugega pravnega statusa, ki otroku omogoča vključitev v državo članico, v kateri prebiva, ali preselitev v Evropsko unijo.

10. Vse zainteresirane strani – institucije EU, države članice, države izvora in tranzita, mednarodne organizacije ter organizacije civilne družbe – se morajo povezati in okrepiti svoja prizadevanja glede reševanja vprašanja mladoletnikov brez spremstva ter zagotoviti varstvo največjih koristi otrok.

Študije in statistični podatki

Evropska migracijska mreža (EMM) je izdala primerjalno študijo o mladoletnikih brez spremstva. Zbirno poročilo EMM skupaj z 22 nacionalnimi poročili, na katerih temelji zbirno poročilo, je na voljo na spletni strani

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Spletna stran komisarke za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar