Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Bruxelles, 6 mai 2010

Comisia Europeană solicită o protecție sporită pentru minorii neînsoțiți care intră în UE

Comisia Europeană a adoptat astăzi un plan de acțiune pentru sporirea protecției minorilor neînsoțiți care intră în UE. Acest plan include standarde comune privind tutela și reprezentarea juridică. Scopul său este de a crea o abordare europeană comună pentru a asigura că autoritățile competente vor lua o decizie privind viitorul fiecărui minor neînsoțit cât mai rapid posibil, de preferință în termen de șase luni. În mod prioritar, statele membre ar trebui să regăsească familiile minorilor neînsoțiți și să monitorizeze atent reintegrarea acestora în societatea lor de origine. Dacă este în interesul superior al copilului, statele membre ar trebui să găsească soluții alternative, inclusiv acordarea statutului de protecție internațională sau reinstalarea în UE.

Nu este ușor de obținut o imagine clară cu privire la numărul minorilor neînsoțiți care vin în Europa în procesul migrației, dar cererile de azil depuse anul trecut de copii cu vârsta sub 18 ani, neînsoțiți de un adult, pot oferi o indicație despre dimensiunea problemei. Datele de la Eurostat arată că, în 2009, 10 960 de minori neînsoțiți au depus cereri de azil în 22 de state membre (excluzând Republica Cehă, Danemarca, Franța, Polonia și România), ceea ce reprezintă o creștere de 13% față de 2008 când existau 9 695 de cereri.

Motivele venirii minorilor neînsoțiți sunt variate: Aceștia fug de războaie și conflicte, de sărăcie și catastrofe naturale, de discriminare sau persecuție; sunt trimiși de familiile lor în speranța că vor găsi o viață mai bună și vor fi capabili să sprijine familiile rămase acasă sau în încercarea de a se alătura altor membri de familie care se află deja în UE. Unii sunt victime ale traficului de persoane. Planul de acțiune propune o abordare a UE bazată pe trei direcții principale de acțiune: prevenirea migrației nesigure și a traficului, primirea și garanțiile procedurale în EU, precum și identificarea unor soluții durabile.

Europa trebuie să ia rapid măsuri pentru a se ocupa de minorii neînsoțiți, care sunt victimele cele mai expuse și mai vulnerabile ale migrației”, a spus Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. „Acest plan de acțiune are drept scop crearea unei abordări comune și coordonate pentru a face față provocării, care va spori în următorii ani. Este crucial ca toate statele membre să se angajeze să respecte standarde înalte de primire, protecție și integrare a minorilor neînsoțiți. Principiul interesului superior al copilului ar trebui să constituie întotdeauna baza oricărei acțiuni întreprinse. Trebuie să facem tot posibilul pentru a regăsi familiile minorilor care intră singuri pe teritoriul UE și pentru a asigura condiții de returnare care să le permită acestora să se alăture rudelor lor.”

Planul de acțiune se bazează pe următoarele zece principii:

1. Toți copiii trebuie să fie tratați mai întâi de toate drept copii. Interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial în toate acțiunile referitoare la minorii neînsoțiți.

2. Toți copiii trebuie tratați în conformitate cu normele și principiile respectate în Uniunea Europeană și statele sale membre, în special cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului și Convenția europeană a drepturilor omului.

3. Trebuie să se depună toate eforturile pentru a se crea un mediu care să permită copiilor să crească în țările lor de origine, având perspective bune de dezvoltare personală și niveluri decente de trai.

4. Copiii trebuie protejați împotriva traficanților și grupurilor infracționale, precum și a altor forme de violență sau exploatare.

5. Trebuie depuse toate eforturile pentru regăsirea familiei unui copil și reunirea copilului cu membrii acesteia, cu condiția ca acest lucru să fie în interesul superior al copilului.

6. Din momentul constatării prezenței copilului la frontiera externă sau pe teritoriul unui stat membru și până la găsirea unei soluții durabile, trebuie să se aplice măsuri de primire și garanții procedurale specifice copiilor. Tutela și reprezentarea juridică a copilului au o importanță crucială.

7. O decizia privind viitorul fiecărui copil trebuie luată în cel mai scurt timp posibil, de preferință în termen de 6 luni.

8. Minorilor neînsoțiți trebuie să li se garanteze întotdeauna o cazare adecvată și un tratament pe deplin compatibil cu interesul superior al acestora. În cazul în care detenția se justifică în mod excepțional, aceasta trebuie utilizată numai ca măsură de ultim resort, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil și considerându-se că interesul superior al copilului este primordial.

9. Trebuie găsite soluții durabile pe baza unei evaluări individuale a interesului superior al copilului. Acestea trebuie să constea în returnarea în țara de origine, unde trebuie garantată reintegrarea copilului, în acordarea statutului de protecție internațională sau a unui alt statut juridic care să îi permită copilului să se integreze în statul membru de reședință ori în reinstalarea în Uniunea Europeană.

10. Toate părțile interesate – instituțiile UE, statele membre, țările de origine și de tranzit, organizațiile internaționale și organizațiile societății civile – trebuie să își unească forțele și să își consolideze eforturile pentru a aborda chestiunea minorilor neînsoțiți și a garanta protejarea interesului superior al copilului.

Cifre și statistici

Rețeaua europeană de migrație (REM) a publicat un studiu comparativ la nivelul UE privind minorii neînsoțiți. Raportul de sinteză al REM, precum și cele 22 de rapoarte naționale pe care se bazează sinteza sunt disponibile la

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Newsroom Justiție și afaceri interne:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina principală a dnei Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pentru informații suplimentare

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar