Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/172

V Bruslju, 22. februarja 2010

Evropska komisija predlaga, da Unija podpre prepoved mednarodne trgovine z navadnim tunom

Evropska komisija je danes predlagala, naj si Evropska unija prizadeva, da začne v naslednjem letu veljati prepoved mednarodne trgovine z navadnim tunom. Komisija je močno zaskrbljena, da je zaradi prekomernega ribolova, ki ima svoj vzrok zlasti v mednarodni trgovini, stalež tuna v veliki meri izčrpan. O predlogu se bo razpravljalo z državami članicami, da se oblikuje skupno stališče EU za naslednje zasedanje Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo v Dohi, Katar, med 13. in 25. marcem 2010.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: Odgovornost do prihodnjih generacij nam nalaga, da ob tem, ko smo soočeni z možnostjo izumrtja vrste, odločno ukrepamo. Naša dolžnost je, da ohranimo naravne vire. Ker obstaja resno tveganje, da navadni tun v kratkem za vedno izgine, nimamo druge izbire, kot da ukrepamo takoj in predlagamo prepoved mednarodne trgovine.“

Maria Damanaki, komisarka za pomorske zadeve in ribištvo, je dodala: „Naš cilj je ribičem omogočiti primerno prihodnost. To lahko storimo le s zadostnim staležem tuna in jasno je, da prekomerni ribolov tega ne omogoča. Pomemben del rešitve, ki jo predlagamo danes, se nanaša na posebno ureditev za ribiška plovila za mali ribolov.“

Komisija je globoko zaskrbljena zaradi slabega stanja ohranjenosti navadnega tuna in priznava, da je vzrok za povpraševanje po tu nu zlasti v mednarodni trgovini.

Komisija priznava, da je od leta 2006 Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) veliko storila glede navedene situacije, vendar meni, da bi moral biti navadni tun glede na najnovejše znanstvene podatke uvrščen na seznam v Dodatku I CITES.

V Dodatku I so zbrane vrste, ki jim grozi izumrtje, zaradi česar morajo za trgovino s temi vrstami veljati posebej stroga pravila in mora biti omejena na izjemne okoliščine. Z uvrstitvijo navadnega tuna v Dodatek I bi bila mednarodna trgovina s to vrsto prepovedana.

Vendar Komisija predlaga, da uvrstitev navadnega tuna na seznam v Dodatek I ne začne veljati takoj. Na zasedanju CITES v Dohi bi se določilo, da o začetku veljavnosti uvrstitve na seznam odloči stalni odbor CITES v roku 12 mesecev. Stalni odbor bo moral svojo odločitev utemeljiti na najnovejših znanstvenih informacijah, ki so glede stanja staleža na voljo, in oceniti primernost ukrepov, ki jih bo na zasedanju novembra 2010 sprejel ICCAT.

Če bo prepoved začela veljati, bo Komisija podjetjem za mali ribolov zagotovila pravico, da trg EU oskrbujejo z ulovom iz domačih voda držav članic.

Več informacij na: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar