Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Bryssel 22. helmikuuta 2010

Euroopan komissio ehdottaa, että EU kannattaa kansainvälisen tonnikalakaupan kieltämistä

Euroopan komissio ehdotti tänään, että Euroopan unioni ajaisi kansainvälisen tonnikalakaupan kieltämistä tulevan vuoden sisällä. Komissio on hyvin huolissaan pääosin kansainvälisestä kaupasta johtuvasta tonnikalan liikakalastuksesta, joka heikentää lajin kantaa huomattavasti. Ehdotuksesta keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa EU:n yhteisen kannan laatimiseksi seuraavaan uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskevasta yleissopimuksesta (CITES) Qatarin Dohassa 13.–25. maaliskuuta 2010 järjestettävään kokoukseen.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan " olemme vastuussa tuleville sukupolville siitä, että toimimme määrätietoisesti tilanteessa, jossa jokin laji on todennäköisessä vaarassa hävitä kokonaan. Luonnonpääomien säilyttäminen on meidän vastuullamme. Koska on olemassa suuri riski, että tonnikalakanta katoaa pian kokonaan, emme voi muuta kuin toimia välittömästi ja ehdottaa kansainvälisen kaupan kieltämistä."

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki puolestaan totesi: "Tavoitteenamme on varmistaa kalastuselinkeinon tulevaisuus. Se edellyttää tervettä tonnikalakantaa, ja kaikki ymmärtävät, ettei tähän päästä liikakalastuksella. Merkittävän osan ratkaisua muodostaa tänään ehdottamamme erityisjärjestely pienimuotoista kalastusta harjoittaville aluksille ."

Komissio on sitä mieltä, että tonnikalan suojelutilanne on hyvin huolestuttava ja kysyntä epäilemättä johtuu pääasiassa kansainvälisestä kaupasta.

Vaikka Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) onkin pyrkinyt parantamaan tilannetta vuodesta 2006 alkaen, komissio katsoo viimeisimpien tieteellisten tietojen valossa, että tonnikala olisi lisättävä CITES-yleissopimuksen liitteeseen I.

Liitteeseen I on kerätty lajit, joita uhkaa kuoleminen sukupuuttoon ja joiden kansainvälisen kaupan on sen vuoksi oltava tiukasti säänneltyä ja sallittua ainoastaan poikkeusolosuhteissa. Tonnikalan sisällyttäminen liitteeseen I tarkoittaisi sen kansainvälisen kaupan kieltämistä.

Komissio kuitenkin ehdottaa, ettei tonnikalan sisällyttäminen liitteeseen tulisi voimaan heti, vaan Dohassa kokoontuvassa CITES-kokouksessa todettaisiin, että voimaantulosta päätetään CITES-yleissopimuksen pysyvässä komiteassa 12 kuukauden kuluessa. Pysyvän komitean olisi tehtävä päätöksensä tonnikalakannan tilasta käytettävissä olevien viimeisimpien tieteellisten tietojen perusteella ja arvioitava ICCAT:n mahdollisesti käyttöön ottamien toimenpiteiden riittävyys marraskuun 2010 kokouksessaan.

Jos kielto tulee voimaan, komissio varmistaa, että pienimuotoista kalastusta harjoittavat kalastusyritykset voivat toimittaa tonnikalaa EU:n markkino ille jäsenvaltioiden kotivesiltä saaduista saaliista.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar