Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Брюксел, 22 февруари 2010 г.

Европейската комисия предлага ЕС да подкрепи забрана на международната търговия с атлантически червен тон

Днес Европейската комисия внесе предложение за оказване на натиск от страна на Европейския съюз, за да може през следващата година да влезе в сила забрана на международната търговия с атлантически червен тон. Комисията е дълбоко загрижена, че прекомерният риболов на атлантически червен тон — главно за целите на международната търговия — води до изчерпване на неговите запаси. Предложението ще бъде обсъдено с държавите-членки с цел постигане на обща позиция на ЕС за следващото заседание на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES), което ще се проведе между 13 и 25 март 2010 г. в Доха, Катар.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Когато съществува възможност за окончателното изчезване на определен вид, отговорността ни пред бъдещите поколения изисква предприемането на решителни действия. Опазването на природното богатство е наш дълг. Тъй като съществува голяма опасност в скоро време атлантическият червен тон да изчезне завинаги, нямаме друг избор, освен да действаме незабавно и да предложим забрана на международната търговия.“

Мария Даманаки — Европейски комисар по морско дело и рибарство, добави: „Нашата цел е да осигурим надеждно бъдеще за рибарите. Това изисква съществуването на жизнеспособни запаси от атлантически червен тон, като на всички е ясно, че прекомерният риболов няма да ни доведе до желаната цел. Важна част от предложеното днес решение представлява специалното споразумение относно корабите за непромишлен риболов.“

Комисията е дълбоко загрижена относно лошия консервационен статус на атлантическия червен тон и признава, че международната търговия е основната причина за неговото търсене.

Макар да отчита многобройните мерки, предприети за решаване на проблема от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) след 2006 г., въз основа на наличните най-актуални научни данни Комисията счита, че атлантическият червен тон трябва да бъде включен в допълнение I към CITES.

Допълнение I класира застрашените от изчезване видове, чиято търговия подлежи на особено строго регулиране и се разрешава само при изключителни обстоятелства. Вписването на атлантическия червен тон в допълнение I би означавало забрана на международната търговия с този вид риба.

При все това Комисията предлага вписването да не поражда незабавно действие. На заседанието на CITES в Доха ще бъде посочено, че в срок от 12 месеца постоянният комитет към CITES ще трябва да вземе решение за влизането в сила на вписването. На заседанието си през ноември 2010 г. постоянният комитет ще трябва да основе своето решение на най-актуалната научна информация относно състоянието на запаса и да отчете целесъобразността на всички мерки, предприети от ICCAT.

Ако забраната влезе в сила, Комисията се ангажира да бъде разрешено на дружествата за непромишлен риболов да снабдяват пазара на ЕС с улов от вътрешните води на държавите-членки.

За повече информация: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar