Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Bruselj, 8. decembra 2010

Digitalna agenda: Komisija začenja posvetovanje o pregledu predpisov EU na področju mobilnega gostovanja

Evropska komisija želi z javnim posvetovanjem, ki se je začelo danes, zbrati mnenja potrošnikov, podjetij, telekomunikacijskih operaterjev in javnih organov o trgu mobilnega gostovanja v EU. Uredba EU o gostovanju je zamejila maloprodajne cene gostovanja za klice in besedna sporočila znotraj EU, vendar konkurenčen enotni trg za storitve gostovanja še vedno ne obstaja. Operaterji na splošno za gostovanje določajo cene, ki so blizu predpisanih najvišjih cen, in za storitve gostovanja ohranjajo neupravičeno visoke marže. V skladu s ciljem, ki je bil določen z digitalno agendo za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200), naj bi se cenovne razlike med tarifami za gostovanje in nacionalnimi tarifami do leta 2015 skoraj odpravile. Komisija poziva zainteresirane strani, naj ocenijo obstoječe predpise EU na področju gostovanja in predstavijo svoja mnenja glede najboljših načinov za pospeševanje konkurence pri storitvah gostovanja, pri tem pa zaščitijo interese evropskih potrošnikov in podjetij. Posvetovanje bo trajalo do 11. februarja 2011 in bo osnova za pregled obstoječe uredbe EU o gostovanju, ki ga mora Evropska komisija opraviti pred koncem junija 2011.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Na pravem enotnem trgu EU ne bi smelo biti velikih razlik med nacionalnimi stroški in stroški gostovanja. Obravnavati moramo vir trenutnih problemov, tj. pomanjkanje konkurenčnosti, in najti trajno rešitev. Odprti pa smo za predloge glede najučinkovitejše rešitve.“

Namen posvetovanja Komisije je ugotoviti, kako trenutno veljavni predpisi EU na področju storitev gostovanja delujejo v praksi. Pomembna področja so zlasti vpliv predpisov EU na uporabnike in ponudnike mobilnih storitev in dodatni ukrepi, ki bi jih bilo morda treba sprejeti za spodbujanje konkurenčnosti in povečanje zadovoljstva potrošnikov. Poleg tega je namen javnega posvetovanja dobiti mnenja o tem, katere regulativne ali politične možnosti bi bile kratko-, srednje- in dolgoročno najprimernejše za pospeševanje konkurence na trgu, in v kakšnem obsegu bi tehnološki razvoj lahko izboljšal delovanje trga glasovnih in podatkovnih storitev ter storitev besednih sporočil (SMS).

Komisija želi zlasti pridobiti povratne informacije o tem, kako doseči cilje digitalne agende enotnega trga za telekomunikacijske storitve, v skladu s katerimi naj bi se razlika med nacionalnimi cenami in cenami gostovanja do leta 2015 približala nič. Komisija želi, da bi imeli vsi uporabniki storitev gostovanja hiter in enostaven dostop do konkurenčnih tarif gostovanja za klice, SMS in prenos podatkov, kjer bi bile cene, ki jih operaterji nalagajo potrošnikom, bolj usklajene z dejanskimi stroški učinkovitosti zagotavljanja storitev gostovanja.

Odzive na javno posvetovanje bo Komisija upoštevala pri pregledu predpisov o gostovanju leta 2011 in pomagali ji bodo pri predložitvi najprimernejših rešitev za izboljšanje delovanja trga.

Ozadje

Uredba EU o gostovanju iz leta 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) je uvedla zamejitve vele- in maloprodajnih cen gostovanja ter vključila ukrepe za povečanje preglednosti. Leta 2009 je EU uredbo o gostovanju spremenila, da bi še dodatno znižala cene storitev besednih sporočil ter govornih in podatkovnih storitev. Sprememba je uvedla „evrotarifo za storitve SMS“, ki je omejila ceno SMS na 0,11 EUR (brez DDV), in zamejitev veleprodajne cene na megabajt naloženih oziroma poslanih podatkov (0,80 EUR od 1. julija 2010).

Poleg tega so od 1. julija 2010 stroški popotnikov za podatkovno gostovanje samodejno omejeni na 50 EUR mesečno brez DDV (razen če sami ne izberejo druge – višje ali nižje – omejitve). Ko uporabniki porabijo 80 % omejenega zneska, jih morajo operaterji opozoriti. Ko je dosežen znesek omejitve, mora operater prekiniti mobilno povezavo z internetom, razen če ni uporabnik navedel, da želi v določenem mesecu še naprej podatkovno gostovati.

Od 1. julija 2010 je najvišja cena gostovanja za klice 0,39 EUR na minuto (brez DDV), medtem ko je cena prejetega klica v gostovanju največ 0,15 EUR na minuto (brez DDV). Uredba o gostovanju iz leta 2009 velja do 30. junija 2012.

V vmesnem poročilu iz junija 2010 (glej IP/10/851) je Komisija ugotovila, da je zakonodaja sicer privedla do nižjih cen gostovanja, da pa ta trg še ni dovolj močan, da bi potrošnikom nudil najboljšo izbiro in celo nižje cene. Maloprodajne cene se gibljejo okrog predpisanih najvišjih cen EU, Komisija pa meni, da dajejo predpisi EU operaterjem na voljo dovolj manevrskega prostora, da bi lahko nudili privlačnejše cene gostovanja pod predpisano mejo. V drugem četrtletju leta 2010 je bila predpisana najvišja cena gostovanja za klice v EU 0,43 EUR na minuto, potrošniki, ki so izbrali „evrotarifo“ pa so za telefonski klic v gostovanju plačali v povprečju 0,38 EUR na minuto. Poleg tega so uporabniki „evrotarife“ plačali v povprečju 0,16 EUR na minuto za klice, ki so jih prejeli med gostovanjem, kar je nekoliko pod predpisano najvišjo ceno 0,19 EUR.

Komisija mora zaključiti pregled predpisov EU na področju gostovanja ter do 30. junija 2011 poročati Evropskemu parlamentu in Svetu.

Več informacij:

Dokument o posvetovanju je na voljo na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Več o gostovanju:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar