Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1535

Bruxelles, 22 noiembrie 2010

Comisia prezintă un nou set de măsuri menite să protejeze mai bine cetățenii UE

„Strategia de securitate internă a UE în acțiune”, adoptată astăzi, conține 41 de acțiuni care vizează cele mai urgente amenințări la adresa securității, cu care se confruntă Europa. Printre aceste acțiuni se află un program comun pentru destrămarea rețelelor infracționale și teroriste, pentru protejarea cetățenilor, a întreprinderilor și a societăților împotriva criminalității cibernetice, pentru sporirea securității UE printr-o gestionare mai inteligentă a frontierelor și pentru creșterea gradului de pregătire a Uniunii și a capacității de răspuns a acesteia în situații de criză.

„În mod tradițional, securitatea internă a UE a fost marcată de o anumită fragmentare, concentrându-se asupra unui singur domeniu într-un anumit moment. În prezent, adoptăm o abordare comună privind răspunsul la amenințările și provocările cu care ne vom confrunta în materie de securitate. Terorismul, criminalitatea organizată, transfrontalieră și cibernetică, precum și crizele și dezastrele sunt domenii în care trebuie să ne unim eforturile și să conlucrăm pentru a spori securitatea cetățenilor noștri, a întreprinderilor și a societăților din întreaga UE. Această strategie evidențiază amenințările cu care ne confruntăm și acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a putea să combatem aceste amenințări. Încurajez toate părțile implicate să își asume responsabilitatea în vederea punerii în aplicare a acestor acțiuni, consolidând, astfel, securitatea UE”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Furtul de mașini, tâlhăriile, traficul de droguri și fraudarea cărților de credit sunt adesea manifestări la nivel local ale rețelelor infracționale internaționale, care acționează la nivel transfrontalier și în spațiul cibernetic. Delicvenții utilizează din ce în ce mai mult internetul, atât pentru infracțiuni minore, cât și pentru atacuri de mare amploare. La frontierele externe ale UE, se desfășoară operațiuni de trafic de droguri, de bunuri contrafăcute, de arme, de persoane, iar rețelele infracționale privează finanțele publice de venituri importante. Fondul Monetar Internațional estimează că profiturile generate doar de infracțiunile financiare reprezintă până la cinci la sută din PIB-ul mondial. Crizele și dezastrele, indiferent dacă acestea sunt cutremure și inundații sau dacă sunt cauzate de erori umane ori de intenții răuvoitoare, pot provoca suferințe populației, precum și pagube economice și de mediu. Totodată, teroriștii găsesc noi modalități de a face rău societăților noastre, inclusiv direcționând propaganda extremistă violentă către persoane vulnerabile.

În prezent, Comisia propune noi măsuri menite să combată aceste provocări. Printre acestea se află o propunere legislativă pentru confiscarea activele provenite din săvârșirea de infracțiuni. De asemenea, UE ar trebui să contribuie la punerea la dispoziția comunităților a unor mijloace de acțiune pentru a combate radicalizarea și recrutarea și ar trebui să identifice modalități pentru a proteja mai bine infrastructura de transport, în mod special transportul terestru, împotriva terorismului. Se propune înființarea unui centru european de combatere a criminalității cibernetice, în vederea reunirii expertizei în materie de anchetare și de prevenire a infracțiunilor cibernetice și se elaborează o serie de măsuri pentru instituirea unei abordări mai inteligente în ceea ce privește gestionarea frontierelor, precum și pregătirea și răspunsul în caz de crize și de dezastre.

„Strategia de securitate internă a UE în acțiune” identifică cinci obiective strategice și propune o serie de acțiuni pentru fiecare dintre acestea.

1. Destrămarea rețelelor infracționale internaționale care amenință societatea noastră

 • o serie de propuneri pentru sechestrarea și confiscarea în mod rapid și eficient a profiturilor și a activele provenite din săvârșirea de infracțiuni (2011);

 • propunere privind utilizarea registrelor cu numele pasagerilor în UE (2011);

 • propunere privind monitorizarea și acordarea de asistență statelor membre în ceea ce privește combaterea corupției (2011).

2. Prevenirea terorismului și combaterea radicalizării și a recrutării

 • elaborarea unei politici pentru extragerea și analizarea datelor de mesagerie financiară în UE, programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP UE) (2011);

 • înființarea unei rețele a UE pentru creșterea gradului de informare a publicului cu privire la radicalizare și adoptarea unor măsuri de susținere a societății civile pentru a prezenta, a traduce și a combate propaganda extremistă violentă (2011);

 • consolidarea politicii UE de securitate a transporturilor (2011).

3. Creșterea nivelului de securitate pentru cetățeni și întreprinderi în spațiul cibernetic

 • înființarea unui centru al UE de combatere a criminalității cibernetice (2013);

 • înființarea unei rețele de echipe de intervenție în caz urgență informatică (2012);

 • înființarea unui sistem european de alertă și schimb de informații - EISAS, (2013).

4. Consolidarea securității prin gestionarea frontierelor

 • înființarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor - EUROSUR, (2011);

 • îmbunătățirea analizei pentru identificarea „punctelor sensibile” la frontierele externe (2011);

 • elaborarea de rapoarte comune privind traficul de persoane, filierele de imigrație clandestină și traficul de mărfuri ilicite ca bază pentru operațiuni comune (2011).

5. Creșterea capacității de reziliență a Europei în caz de crize și de dezastre

 • înaintarea unei propuneri privind punerea în aplicare a clauzei de solidaritate (2011);

 • înaintarea unei propunere privind dezvoltarea unei capacități europene de răspuns în situații de urgență (2011);

 • definirea unei politici de gestionare a riscului care să lege evaluările amenințărilor și ale riscurilor de luarea deciziilor (2014).

Anual, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind progresele înregistrate. Comisia va susține Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI), care va juca un rol-cheie în asigurarea punerii în aplicare efective a strategiei.

Context

Strategia de securitate internă este o componentă esențială a Programului de la Stockholm. În februarie 2010, președinția spaniolă a UE a evidențiat provocările cu care se confruntă UE în strategia de securitate internă („Către un model european de securitate”) și a invitat Comisia să propună acțiuni în vederea punerii în aplicare a acesteia.

Pentru informații suplimentare

MEMO 10/598

Pagina principală de internet a dnei Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm


Side Bar