Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1524

Brussel, 18 november 2010

Digitale Agenda: Europeana geeft onlinetoegang tot meer dan 14 miljoen voorbeelden van Europa's culturele erfgoed

Iedereen in de wereld heeft nu toegang tot meer dan 14 miljoen gedigitaliseerde boeken, kaarten, foto's, schilderijen, film en muziekclips uit culturele instellingen over heel Europa via Europa's digitale bibliotheek Europeana. In 2008 gestart met twee miljoen objecten, heeft Europeana het initiële streefcijfer voor 2010 van 10 miljoen objecten al overschreden. Vandaag spreekt de Reflectiegroep ("Comité des Sages" - Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker) die door de Commissie is opgericht om nieuwe manieren te verkennen om Europa's cultureel erfgoed online te brengen (IP/10/456) de Raad van de ministers van Cultuur van de EU en de Commissie cultuur van het Europees Parlement toe. Publicatie van het verslag van het Comité des Sages wordt verwacht begin 2011.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zei hierover: "Europeana is een schitterend voorbeeld van hoe samenwerking op Europees niveau ons aller leven kan verrijken. 14 miljoen online beschikbare objecten is goed nieuws voor alle internetgebruikers die toegang willen tot cultureel materiaal uit Europa's bibliotheken, musea en archieven. Maar Europeana zou nog beter kunnen zijn als meer culturele instellingen hun collecties zouden digitaliseren en ze via dit Europese portaal toegankelijk zouden maken. Ik vertrouw erop dat het Comité des Sages snel met ambitieuze aanbevelingen zal komen om dat proces te versnellen."

Europeana is in november 2008 als prototype opgestart als Europa's toegangspoort om internetgebruikers in staat te stellen gedigitaliseerde boeken, kaarten, schilderijen, kranten, foto's, filmfragmenten en allerlei audiovisuele documenten uit Europa's culturele instellingen te doorzoeken en in te kijken. Meer dan 14 miljoen van deze stukken alsook muziekclips, veel meer dan het initiële streefcijfer van de Commissie van 10 miljoen werken voor 2010, zijn nu toegankelijk via www.Europeana.eu,

Dit jaar zijn onder meer de volgende nieuwe stukken toegevoegd: een Bulgaars perkamenten manuscript uit 1221, getuige van de geschiedenis van de Bulgaarse taal; ‘Catechismusa prasty szadei’, het eerste Litouwse boek, verschenen in 1547; een kopie uit 1588 van Aristoteles' Technē rētorikēs in oud-Grieks en -Latijn; schilderijen van de 17e-eeuwse Nederlandse schilder Jan Steen; de volledige werken van de Duitse auteurs Goethe en Schiller; footage uit 1907 van festiviteiten voor de Deense constitutiedag; en een reeks foto's van voor de Eerste Wereldoorlog van het Glendaloughklooster in Ierland (zie MEMO/10/586 voor meer voorbeelden).

Gedigitaliseerde foto's, kaarten, schilderijen, museumobjecten en ander beeldmateriaal maken 64% uit van de Europese collectie. 34% van de collectie bestaat uit gedigitaliseerde teksten waaronder meer dan 1,2 miljoen complete boeken die online in te zien en/of te downloaden zijn. De teksten omvatten duizenden zeldzame manuscripten en de vroegste gedrukte boeken (incunabelen) van voor 1500. Video- en geluidsmateriaal vertegenwoordigen minder dan 2% van de collecties. Veel van het via Europeana toegankelijke materiaal is van oudere datum, dat wil zeggen dat er geen auteursrechten meer op rusten, wat vooral toe te schrijven is aan de moeilijkheden en kosten van vereffening van rechten om te digitaliseren en toegang te geven tot materiaal waar auteursrechten op rusten (zelfs voor materiaal dat niet langer commercieel verdeeld wordt of uitverkocht is) of materiaal waarvan de potentiële rechthebbenden onbekend zijn (verweesde werken).

Alle EU-lidstaten hebben stukken aan Europeana bijgedragen, maar de inbreng is nog ongelijk. Frankrijk is nog steeds de grootste bijdrager (18% van alle stukken). Duitsland heeft zijn aandeel verhoogd tot 17%. Om ervoor te zorgen dat Europeana een echte dwarsdoorsnede van Europa's cultureel erfgoed vertegenwoordigt, heeft het verder kwaliteitsmateriaal uit alle lidstaten nodig.

Het potentieel voor het gebruik van Europeana in scholen is aangetoond door deelnemers aan de recente door European Schoolnet georganiseerde eLearning Awards. Het winnende project, van Portmarnock Community School in Ierland, hield in dat scholieren met behulp van digitale middelen hun eigen blog over historische figuren creëerden.

Volgend jaar wil Europeana experimenteren met door gebruikers gegenereerde content en zal het gebruikers uitnodigen materiaal rond de Eerste Wereldoorlog bij te dragen.

Momenteel lopen bij Europeana twee virtuele tentoonstellingen. 'Reading Europe' presenteert een rijk assortiment zeldzame Europese boeken en literaire werken. De 'art nouveau'-tentoonstelling laat het potentieel zien van het samenbrengen van cultureel materiaal uit verschillende landen.

Achtergrond

Europeana www.europeana.eu is een samenwerking van Europa's culturele instellingen. Meer dan 1500 culturele instellingen van overal in Europa dragen gedigitaliseerd materiaal bij. In november 2008 als prototype opgestart, waren op Europeana bij de aanvang 2 miljoen cultuurobjecten online beschikbaar (IP/08/1747).

Het Europeanabureau is ondergebracht bij de Nederlandse nationale bibliotheek in Den Haag. Het wordt geleid door de Europeanastichting en wordt voor 80% gefinancierd door de EU. Bij de start ervan in 2008 werd het door gebruikers overrompeld en diende het gedurende een maand te sluiten.

Zie MEMO/10/586 voor meer informatie over Europeana.

Inhoud Europeana per land
(het in totaal door de verschillende landen aan Europeana bijgedragen aantal objecten (%)

EU-lidstaten

Percentage

Frankrijk

17,98%

Duitsland

17,10%

Zweden

9,69%

Spanje

8,85%

Nederland

7,89%

Italië

7,03%

Ierland

6,47%

Verenigd Koninkrijk

6,14%

Polen

2,81%

België

1,45%

Griekenland

1,40%

Finland

1,31%

Slovenië

0,98%

Oostenrijk

0,32%

Estland

0,27%

Roemenië

0,17%

Slowakije

0,15%

Denemarken

0,11%

Portugal

0,11%

Bulgarije

0,08%

Tsjechië

0,08%

Hongarije

0,07%

Litouwen

0,05%

Luxemburg

0,04%

Letland

0,01%

Cyprus

<0,01%

Malta

<0,01%

Europese collecties zonder toewijzing naar LS, bijvoorbeeld uit Europese projecten

2,91%

Niet-EU-landen

Noorwegen

5,76%

Andere

0,85%


Side Bar