Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Briselē, 2010. gada 4. novembrī

Digitalizācijas programma: kiberdrošības eksperti pārbauda aizsardzības līdzekļus pirmajās Viseiropas simulācijas mācībās

Eiropas kiberdrošības eksperti šodien pārbauda savu reaģēšanas spēju pirmajās Viseiropas kiberuzbrukumu simulācijas mācībās. „Cyber Europe 2010” mācībās eksperti centīsies stāties pretī simulētiem interneta urķu centieniem paralizēt kritisku tiešsaistes pakalpojumu darbību vairākās ES dalībvalstīs. Šīs simulācijas pamatā būs scenārijs, kas paredz, ka starp Eiropas valstīm pakāpeniski zūd vai starp visām iesaistītajām valstīm lielā mērā tiek traucēti interneta savienojumi, kas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskajām iestādēm rada grūtības piekļūt būtiskiem tiešsaistes pakalpojumiem. Šajās mācībās dalībvalstīm būs jāsadarbojas, lai izvairītos no tīkla pilnīga sabrukuma (simulēta). Šo pasākumu organizē ES dalībvalstis ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) un Kopīgā pētniecības centra (JRC) atbalstu. Šodienas mācībām sekos vēl citas, ar sarežģītāku scenāriju, kura darbība tiks paplašināta un eventuāli attieksies ne vairs vien uz Eiropu, bet uz visu pasauli. Atbalsts ES mēroga kiberdrošības gatavības pasākumiem ir viena no iniciatīvām, kas paredzēta Eiropas Digitalizācijas programmā (skat. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200), lai sekmētu uzticamību un drošību tiešsaistē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par Digitalizācijas programmu, simulācijas mācību laikā viesodamās Apvienotās Karalistes kiberuzbrukumu novēršanas centrā, sacīja: „Šīs mācības, lai pārbaudītu Eiropas gatavību reaģēt uz kiberuzbrukumu draudiem, ir nozīmīgs solis virzībā uz sadarbību cīņai pret iespējamiem būtiskās infrastruktūras apdraudējumiem un to, lai gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi tiešsaistē varētu justies droši un aizsargāti.”

Šīsdienas „Cyber Europe 2010” mācībās visas Eiropas eksperti pārbaudīs savu spēju reaģēt apstākļos, kad tiek simulēts interneta urķu uzbrukums kritiskiem tiešsaistes pakalpojumiem. Mācību scenārijs ir šāds: interneta savienojumi starp Eiropas valstīm pamazām tiek zaudēti vai būtiski pasliktinās, vai arī — vissliktākajā gadījumā — neviens no lielākajiem starpvalstu savienojumiem Eiropā nedarbojas.

Šajā simulācijā iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts iestādēm varētu būt grūtības piekļūt kritiskiem pakalpojumiem tiešsaistē (tādiem kā e-pārvalde), un vienīgais risinājums, lai no tā izvairītos, ir datplūsmu no skartajiem starpsavienojumiem novirzīt uz citiem. Mācības norisināsies saskaņā ar scenāriju, kura ietvaros tiks pieņemts, ka vienā dienā arvien pieaug to valstu skaits, kurās ir problēmas saistībā ar piekļuvi tīklam. Visām dalībvalstīm, kas piedalīsies šajās mācībās, vajadzēs sadarboties, lai kopīgi reaģētu šīs fiktīvās krīzes apstākļos.

Šādu kiberdrošības mācību nolūks ir stiprināt dalībvalstu izpratni par rīcību kiberuzbrukumu incidentu gadījumos un pārbaudīt savienojumus un procedūras tādiem gadījumiem, ja notiktu faktisks liela mēroga ar datorsistēmām saistīts incidents. Mācību rezultātā tiks izvērtēts, vai valstīs, kas šajās mācībās piedalās, kontaktpunkti ir piemēroti, izvērtēs arī sakaru kanālus, datu apmaiņas veidus šajos kanālos, kā arī to, kāda šajās dalībvalstīs ir izpratne par līdzīgu struktūru nozīmi un pilnvarām citās dalībvalstīs.

Kiberdrošības mācības ar Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra atbalstu organizē ES dalībvalstis, koordinējot rīcību ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA). Visas ES dalībvalstis, kā arī Īslande, Norvēģija un Šveice šajās mācībās piedalīsies vai nu kā aktīvas dalībnieces vai novērotāja statusā. Šajās mācībās — atkarībā no tā, par kuru dalībvalsti ir runa, — ir iesaistītas visdažādākās struktūras — valsts iestādes (piemēram, sakaru ministrijas), informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzības iestādes, krīzes pārvaldības organizācijas, valsts datorsistēmu drošības incidentu reaģēšanas komandas (CSIRTs), valsts informācijas drošības iestādes un drošības izmeklēšanas organizācijas.

Priekšvēsture

Aģentūra ENISA tika izveidota 2004. gadā. 2010. gada 30. septembrī Komisija ierosināja ENISA darbību pastiprināt un modernizēt, lai palīdzētu ES, dalībvalstīm un iesaistītajām privātpersonām pilnveidot spējas un gatavību novērst, atklāt kiberdrošības problēmas un reaģēt uz tām (skat. IP/10/1239, MEMO/10/459).

2010. gada 30. septembrī Komisija arī ierosināja direktīvu, saskaņā ar kuru kiberuzbrukumu izdarītājus un saistītās un destruktīvās programmatūras izgatavotājus var saukt pie kriminālatbildības un viņiem var piemērot smagākus kriminālsodus. Dalībvalstīm būs arī pienākums ātri atbildēt uz steidzamiem palīdzības lūgumiem kiberuzbrukumu gadījumā, tādējādi uzlabojot Eiropas tiesu un policijas iestāžu sadarbības efektivitāti (skat. MEMO/10/463).


Side Bar