Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

2010 m. lapkričio 4 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Per pirmą kartą visos Europos mastu imituojamą kibernetinę ataką elektroninio saugumo specialistai išbandys apsaugos priemones

Šiandien visos Europos mastu pirmą kartą imituojama kibernetinė ataka, per kurią Europos elektroninio saugumo ekspertai bando tokioms atakoms atremti skirtas priemones. Per šias kibernetinės atakos pratybas „Kibernetinė Europa 2010“ ekspertai bandys atremti programišių mėginimus paralyžiuoti kelių ES valstybių narių svarbiausių paslaugų teikimo internetu svetainių darbą. Pagal imituojamos kibernetinės atakos scenarijų, Europos šalis jungiantis interneto ryšys visose dalyvaujančiose šalyse bus palaipsniui nutrauktas arba labai suprastės, todėl šių šalių piliečiams, įmonėms ir valstybės institucijoms bus sunku prisijungti prie svarbiausių paslaugų teikimo internetu svetainių. Kad valstybių narių tinklų veikla per tokias pratybas nebūtų tariamai visiškai sutrikdyta, valstybės narės turės viena su kita bendradarbiauti. Šias pratybas rengia ES valstybės narės, padedamos Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) ir Jungtinio tyrimų centro (JRC). Po šiandieninių pratybų bus rengiama ir daugiau sudėtingesnio scenarijaus pratybų – ne tik Europos, bet ir pasaulio lygmeniu. ES masto elektroninio saugumo parengties pratybos – vienas iš Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatytų veiksmų (žrIP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200), kuriais siekiama padidinti interneto patikimumą ir saugumą.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes, kuri per kibernetinės atakos pratybas lankosi Jungtinės Karalystės kovos su kibernetinėmis atakomis centre, sakė: „Šios Europos parengties kibernetiniams pavojams tikrinimo pratybos yra pirmas svarbus žingsnis į bendradarbiavimą kovojant su svarbiausiai infrastruktūrai internete keliamais pavojais ir užtikrinant, kad piliečiai ir įmonės internete jaustųsi saugūs“.

Kibernetinės atakos pratybose „Kibernetinė Europa 2010“ dalyvaujantys įvairių Europos šalių ekspertai šiandien bandys atremti imituojamą programišių ataką prieš svarbiausias paslaugų teikimo internetu svetaines. Pagal šių pratybų scenarijų Europos šalis jungiantis interneto ryšys bus palaipsniui nutrauktas arba labai suprastės, o blogiausiu atveju visi didžiausi tarpvalstybiniai Europos interneto tinklai nustos veikę.

Per pratybas piliečiai, įmonės ir valstybės institucijos patirs prisijungimo prie svarbiausių paslaugų teikimo internetu svetainių (pavyzdžiui, e. valdžios) sunkumų, nebent duomenų srautas iš paveiktų jungiamųjų tinklų būtų nukreiptas kitu keliu. Pagal pratybų scenarijų tą pačią dieną šalys viena po kitos patirs vis didesnių interneto ryšio problemų. Visos pratybose dalyvaujančios valstybės narės turės bendromis jėgomis įveikti imituojamą krizę.

Šių elektroninio saugumo pratybų tikslas – padėti valstybėms narėms geriau suprasti, kaip reaguoti kibernetinių incidentų atveju, ir išbandyti ryšius bei procedūras didelio kibernetinio incidento atveju. Per pratybas bus tikrinami šie dalykai: šalių dalyvių kontaktinių punktų tinkamumas, ryšio kanalai, šiais kanalais perduodamų duomenų rūšis ir tai, kaip už kibernetinį saugumą atsakingos valstybių narių institucijos supranta analogiškų institucijų kitose valstybėse narėse vaidmenį ir įgaliojimus.

Elektroninio saugumo pratybas ES valstybės narės organizuoja bendradarbiaudamos su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), be to, joms padeda Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras. Pratybose kaip dalyvės arba stebėtojos dalyvaus visos ES valstybės narės, taip pat Islandija, Norvegija ir Šveicarija. Pratybose dalyvauja įvairios valstybių narių valstybės institucijos: ryšių ministerijos, už svarbiausios informacijos infrastruktūros apsaugą atsakingos institucijos, krizių valdymo organizacijos, nacionalinės kompiuterių saugumo incidentų valdymo grupės, nacionalinės informacijos saugumo institucijos, žvalgybos ir saugumo organizacijos.

Pagrindiniai faktai

ENISA įkurta 2004 m. 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisija pasiūlė sustiprinti ir modernizuoti ENISA, kad padėtų ES, valstybėms narėms ir privačioms suinteresuotosioms šalims padidinti savo pajėgumą ir parengtį užkirsti kelią elektroninio saugumo problemoms, jas nustatyti ir spręsti (žr. IP/10/1239, MEMO/10/459).

Be to, 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisija pasiūlė direktyvą, pagal kurią kibernetines atakas rengiantys asmenys ir susijusios ar kenkimo programinės įrangos gamintojai būtų traukiami baudžiamojon atsakomybėn, jiems būtų taikomos griežtesnės baudžiamosios sankcijos. Valstybės narės taip pat būtų įpareigotos greitai reaguoti į skubius prašymus suteikti pagalbą kibernetinių atakų atveju – taip Europos teismai ir policija veiksmingiau bendradarbiautų šioje srityje (žr. MEMO/10/463).


Side Bar