Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1459

Брюксел, 4 ноември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: експерти по киберсигурността изпитват средствата за защита чрез първата симулация на паневропейска кибератака

Днес европейски експерти по киберсигурността изпитват своите средства за защита в първото досега учение със симулация на паневропейска кибератака. В рамките на учението „Cyber Europe 2010“ експертите ще се опитат да противодействат на симулирани опити на хакери да блокират особено важни онлайн услуги в няколко държави-членки на ЕС. Симулацията ще се основава на сценарий, при който свързаността по интернет между няколко европейски страни постепенно ще се изгуби или значително ще намалее във всички участващи държави, така че гражданите, предприятията и публичните институции ще имат трудности с достъпа до основни онлайн услуги. По време на учението държавите-членки ще трябва да си сътрудничат, за да избегнат симулиран пълен срив на мрежата. Учението е организирано от държавите-членки на ЕС с подкрепата на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и на Съвместния изследователски център (JRC). Планирано е днешното учение да бъде последвано от по-сложни сценарии, като накрая се премине от европейско към световно равнище. Подкрепата за учения на европейско равнище за подготовка във връзка с киберсигурността е едно от действията, предвидени в Програмата в областта на цифровите технологии (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) за повишаване на доверието и сигурността в онлайн пространството.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговаряща за Програмата в областта на цифровите технологии, която по време на симулационното учение е на посещение в британския център за борба срещу кибератаки, заяви: „Това учение за проверка на готовността на Европа за справяне с киберзаплахи е важна първа стъпка към сътрудничество в борбата срещу потенциални онлайн заплахи за критичната инфраструктура и за да се гарантира, че гражданите и предприятията се чувстват в онлайн среда в безопасност и сигурност.“

Като част от днешното учение „Cyber Europe 2010“, експерти от цяла Европа ще изпитат своите средства за защита срещу симулирана атака от хакери към особено важни онлайн услуги. Съгласно сценария за учението връзките по интернет между няколко европейски страни постепенно ще се изгубят или значително ще намалеят, като в най-лошия случай практически всички основни трансгранични интернет линии в Европа ще станат неизползваеми.

По време на симулацията гражданите, предприятията и публичните институции ще имат трудности с достъпа до особено важни онлайн услуги (като например на електронното управление), ако трафикът по блокираните линии не бъде пренасочен по други маршрути. Учението ще се основава на сценарий, съгласно който в хода на деня все повече държави ще страдат в нарастваща степен от проблеми с достъпа. Всички участващи държави-членки ще трябва да си сътрудничат, за да организират съвместен отговор на фиктивната криза.

С настоящото учение по киберсигурността се цели подобряване на способността на държавите-членки да се справят с инциденти в кибернетичното пространство и изпитване на съобщителните връзки и процедури в случай на действителен такъв инцидент в голям мащаб. При учението ще бъдат проверени адекватността на контактните точки в участващите страни, съобщителните канали, видът на обмена на данни по тези канали и доколко държавите-членки са запознати с ролята и функциите на съответните партньори в други държави-членки.

Учението по киберсигурността бе организирано от държавите-членки на ЕС, съгласувано с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и с подкрепата на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. Ще участват всички държави-членки на ЕС, както и Исландия, Норвегия и Швейцария. В зависимост от държавата участват различни публични органи на държавите-членки, като например министерства на съобщенията, органи за защита на критичната информационна инфраструктура, организации за управление на кризи, национални екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CSIRTs), национални органи за информационна сигурност и разузнавателни организации.

Контекст

ENISA беше създадена през 2004 г. На 30 септември 2010 г. Комисията предложи укрепване и модернизиране на ENISA с оглед да се помогне на ЕС, държавите-членки и частни заинтересовани страни да подобряват своята способност и подготвеност за предотвратяване, разкриване и реагиране на проблеми, свързани с киберсигурността (вж. IP/10/1239 и MEMO/10/459).

Пак на 30 септември 2010 г. Комисията предложи директива, която би позволила съдебното преследване и налагането на по-тежки наказания на извършителите на кибератаки и на производителите на съответен зловреден софтуер. Държавите-членки ще бъдат длъжни бързо да откликват на искания за спешна помощ в случай на кибератаки, което ще направи съдебното и полицейското сътрудничество в тази област по-ефективно (вж. MEMO/10/463).


Side Bar