Navigation path

Left navigation

Additional toolsIP/10/144

V Štrasburgu 9. februára 2010

Európska komisia vyzýva spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, aby zlepšili politiku v oblasti bezpečnosti detí

Podľa štúdie EÚ dáva 50% európskych teenagerov na internet svoje osobné informácie, ktoré tam môžu zostať navždy a zobrazia sa komukoľvek. Dnes, v Deň bezpečného internetu posiela Európska komisia teenagerom správu: „Premysli si, čo zverejníš!“ Komisia privítala opatrenia na ochranu detí pomocou webových stránok sociálnych sietí. Do projektu sa zapojilo 20 spoločností, ktoré v minulom roku podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete ( IP/09/232 ). Väčšina týchto spoločností podporila neplnoletých v boji proti rizikám na internete tým, že im umožnila ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia, blokovať užívateľov alebo vymazať neželané poznámky a obsah. Komisia však tvrdí, že pre ochranu detí na internete je potrebné urobiť viac. Menej ako polovica (40%) spoločností prevádzkujúcich sociálne siete štandardne odhaľuje profily užívateľov mladších ako 18 rokov len ich priateľom a len jedna tretina z nich odpovedala na správy užívateľov žiadajúcich o pomoc.

„Ak chceme, aby deti mysleli skôr, ako niečo zverejnia, mali by spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete zverejňovať správne informácie v správnom jazyku. Európska komisia tieto spoločnosti v minulom roku vyzvala, aby konali, a som rada, že mnohé z nich na túto výzvu reagovali,“ uviedla komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Očakávam však, že všetky spoločnosti urobia viac. Pri profiloch neplnoletých musí byť štandardne nastavená ochrana súkromia a na otázky alebo hlásenia o zneužití sa musí rýchlo a vhodne reagovať. Internet je dnes pre naše deti životne dôležitý a je zodpovednosťou nás všetkých urobiť ho bezpečným.“

Minulý rok na Deň bezpečn ého internetu spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete uznali, že mladí užívatelia – a ich rodičia – sa v okamihu, keď sa zapájajú do sociálnych sietí na internete, musia cítiť bezpečne, a podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete. Tieto zásady vyplynuli z diskusií, ktoré Európska komisia viedla v roku 2008 so stránkami sociálnych sietí, mimovládnymi organizáciami a výskumnými pracovníkmi. Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete podpísalo vo februári 2009 spolu 18 spoločností a v júni 2009 sa k nim pridali ďalšie dve.

O rok neskôr Komisia uverejnila správu o vykonávaní týchto zásad na 25 internetových stránka ch prevádzkovaných signatármi – Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, YouTube, Hyves, Windows Live, Xboxlive, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Rate.ee, Skyrock, SchülerVZ StudiVZ MeinVZ, Habbo, IRC Galleria, Tuenti, Yahoo!Answers, Flickr a Zap.lu.

Zo zistení vyplýva, že 19 z 23 stránok poskytuje bezpečnostné tipy a informácie konkrétne určené deťom a/alebo teenagerom (toto opatrenie nemožno uplatniť na 2 služby). Tieto informácie možno ľahko nájsť a možno im ľahko porozumieť na 14 stránkach: YouTube, Habbo Hotel, Hyves, IRC Galleria, MySpace, nasza-klasa, Netlog, One, Rate, SchülerVZ, Skyrock, Yahoo!Answers, Yahoo!Flickr, Zap.

Správa tiež poukazuje na skutočnosť, že väčšina spoločností podporuje neplnoletých v boji proti potenciálnym rizikám na internete a uplatňuje bezpečný prístup k ochrane súkromia tým, že

  • užívateľom umožňuje ľahko blokovať prístup iných užívateľov k svojmu profilu a odstraňovať zo svojho profilu poznámky;

  • umožňuje ľahkú zmenu nastavenia ochrany súkromia tak, aby si mohli sami zvoliť, či obsah, ktorý zverejňujú na internete, sprístupnia len svojim priateľom alebo všetkým;

  • užívateľom poskytuje kontrolu nad zobrazením ich stavu online (ktorý iným užívateľom umožňuje zistiť, či sú online alebo nie).

Menej systematicky sa však vykonávajú iné, rovnako dôležité opatrenia určené na ochranu súkromia:

  • 40 % hodnotených stránok sociálnych sietí sprístupňuje osobné informácie neplnoletých štandardne len ich priateľom ; medzi tieto stránky patria: SchülerVZ, Facebook, Tuenti, Giovani, Flickr, Yahoo Answers, One, Habbo, Windows Live a MySpace;

  • len 11 z 22 stránok znemožňuje, aby súkromný profil neplnoletých bolo možné nájsť pomocou vyhľadávačov ; medzi tieto stránky patria Arto, Bebo, Facebook, YouTube, MySpace, Piczo, SchülerVZ, Windows Live, Yahoo! Answers, Yahoo!Flickr a Zap;

  • hoci na 19 z 25 stránok je trvalo k dispozícii odkaz pre správy, len 9 (z 22) odpovedalo na sťažnosť podanú počas posudzovania; medzi tieto stránky patria: Arto, Dailymotion, YouTube, Habbo Hotel, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Rate, Windows Live. Služby v oblasti odpovedania na správy so žiadosťou o pomoc je preto bezodkladne nutné zlepšiť.

Súvislosti:

Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ podpísalo 10. februára 2009 spolu 18 veľkých poskytovateľov služieb sociálnych sietí pôsobiacich v Európe, ku ktorým sa v júni 2009 pripojili ďalší dvaja signatári ( IP/09/232 , MEMO/09/58 ). Všetci signatári s výnimkou stránok Giovani.it poskytli do konca júna 2009 Európskej komisii vlastné vyhlásenie. Dnešná hodnotiaca správa o vykonávaní Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete vychádza z rozboru vlastných vyhlásení jednotlivých spoločností a zo skutočného testovania príslušných stránok od konca októbra do začiatku novembra 2009.

Deň bezpečn ého internetu podporuje Európska komisia prostredníctvom programu Safer Internet a od roku 2004 ho každoročne organizuje sieť INSAFE . Pri tejto príležitosti sa usporadúvajú akcie vo viac ako 60 krajinách v Európe a na celom svete.

Výsledky uvedenej správy Komisia predstaví a prediskutuje pri príležitosti dnešného Dňa bezpečn ého internetu usporiadaného v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu pod záštitou podpredsedníčky Európskeho parlamentu pani Roberty Angellilliovej.

Informácie pre tlač sú k dispozícii na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5565

Videoklip ku Dňu bezpečn ého internetu:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

http://www.youtube.com/user/eutube?blend=1&ob=4&rclk=cti#p/a/u/2/EhMV609a2Jo

Annex

List of signatories of the Safer Social Networking Principles

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe, and Zap.lu. In June 2009, two more signatories joined: Ratee and Tuenti.

Safer Internet Day around Europe and worldwide

The INSAFE network of awareness centres launches a video and a quiz competition on the topic " Think before you post! " This year’s edition includes events in more than 60 countries in Europe and worldwide, including:

- The Swedish Media Council organises a conference "Digital tourists", where participating adults – the tourists – will learn what children – the digital natives – do online.

For the full calendar of events see http://www.saferinternet.org


Side Bar