Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1352

Bruksela, dnia 20 października 2010 r.

Program staży Komisji obchodzi 50. urodziny

Co ma wspólnego król Maroka Muhammad VI z Mariem Montim, Silvaną Koch-Mehrin i Michaelem Fromanem, doradcą ekonomicznym Baracka Obamy? Wszyscy oni odbyli kiedyś staż w Komisji Europejskiej. W programie staży Komisji wzięło udział od początku jego istnienia w 1960 r. ponad 40 000 młodych absolwentów uczelni wyższych. Jest to najdłużej działający program staży w swojej kategorii oraz największy w skali światowej pod względem rocznej liczby stażystów. Pracują oni przez pięć miesięcy u boku urzędników Komisji przy wykonywaniu różnych zadań. Później niektórzy z nich zostają komisarzami europejskimi lub posłami do Parlamentu Europejskiego, podczas gdy inni obejmują tron państwa lub nawet wybierają zawód dziennikarza. Komisja zorganizowała dziś w Brukseli konferencję, aby uczcić 50. rocznicę istnienia programu, powszechnie znanego pod francuską nazwą „Le Stage”.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Przez te wszystkie lata stażyści wnieśli dzięki swojemu dynamizmowi i wiedzy ogromny wkład w prace Komisji. Dla wielu z nich doświadczenie to wywarło kluczowy wpływ na ich karierę oraz sprawiło, że zaangażowali się oni w sprawy Unii Europejskiej na całe życie.”

W pierwszym roku programu – 1960 – staż odbyły trzy osoby. Do 1983 r. ich roczna liczba wzrosła do 500, a w chwili obecnej sięga 1 200. W ciągu pięćdziesięciu lat działania programu najwięcej stażystów pochodziło z Włoch (niemal 4 500), a najmniej z Malty (około 50). Prawie 3 500 stażystów wywodziło się z państw spoza UE. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba stażystek przewyższyła liczbę stażystów w stosunku 70% do 30%. W 2009 r. przeciętny stażysta miał 26 lat, władał średnio ponad czterema językami i posiadał, średnio licząc, niemal dwa dyplomy.

Dziesięciu byłych stażystów Komisji

Należą do nich:

Dacian Cioloş, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Książę Filip, hiszpański następca tronu

Michael Froman, zastępca doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy i zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w zakresie międzynarodowych spraw gospodarczych

Silvana Koch-Mehrin, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) w Parlamencie Europejskim

Manuel Marín, były wiceprzewodniczący Komisji

Król Maroka Muhammad VI

Mario Monti, były komisarz europejski odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i konkurencję

Christine Ockrent, belgijska dziennikarka, była szefowa redakcji tygodnika l'Express, prezenterka programów telewizji France 2 i France 3

Odile Quintin, była dyrektor generalna ds. edukacji i kultury w Komisji Europejskiej

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo

Aby uczcić 50. rocznicę programu, Komisja zorganizowała w Brukseli konferencję w budynku Charlemagne, której tematem będą dotychczasowe osiągnięcia programu, jego obecny stan oraz przyszły rozwój. Stażyści wywodzący się z różnych pokoleń i narodowości przedstawią swoje doświadczenia, a przedstawiciele Komisji, szczególnie działu zasobów ludzkich, dokonają prezentacji. Biuro ds. Staży przedstawi wideoklip na temat społecznych, kulturowych i zawodowych korzyści ze staży.

Jak odbyć staż w Komisji?

Program staży otwarty jest dla absolwentów uczelni wyższych z całego świata. Około 90% stażystów pochodzi z państw członkowskich UE. Przy ponad 14 000 kandydatur rocznie na 1 200 dostępnych miejsc konkurencja jest zaciekła. Pięciomiesięczne staże mają miejsce dwa razy do roku i rozpoczynają się 1 marca i 1 października. Podanie należy złożyć na stronie internetowej Biura ds. Staży najpóźniej siedem miesięcy przed rozpoczęciem stażu. Przyjęci stażyści otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1 067 euro oraz zwrot kosztów podróży. Biuro ds. Staży prowadzi również specjalny program dla kandydatów narodowości romskiej (10 miejsc rocznie) i dla tłumaczy ustnych z Chin (10 miejsc rocznie).

Programem zarządza Biuro ds. Staży, które dysponuje rocznym budżetem w wysokości 7 mln euro (2009 r.).

Program staży Komisji należy do struktur Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. Komisja zamierza stworzyć wspólnotę byłych stażystów pełniących rolę „ambasadorów dobrej woli”, rozpowszechniających europejskie ideały i wartości.

Dodatkowe informacje:

Biuro ds. Staży Komisji: http://ec.europa.eu/stages/

Sylwetki byłych stażystów (1960-2010):

http://www.traineeship-anniversary.eu/en/testimonials

Strona internetowa konferencji: http://www.traineeship-anniversary.eu/


Side Bar