Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1352

Briuselis, 2010 m. spalio 20 d.

Europos Komisijos stažuočių programai – 50 metų

Ką bendro turi Maroko karalius Mohamedas VI, Mario Monti, Silvana Koch-Mehrin ir Baracko Obamos patarėjas ekonomikos klausimais Michaelas Fromanas? Jie visi yra buvę Europos Komisijos stažuotojai. 1960 m. pradėtoje Komisijos stažuočių programoje jau dalyvavo 40 000 jaunų universitetų absolventų. Tai bene seniausia ir pagal priimamų stažuotojų skaičių didžiausia pasaulyje stažuočių programa. Stažuotojai, arba praktikantai, penkis mėnesius dirba drauge su etatiniais Europos Komisijos darbuotojais ir atlieka pačias įvairiausias užduotis. Kai kurie iš jų vėliau tampa Europos Komisijos ar Europos Parlamento nariais, kiti – karaliais ar žurnalistais. Europos Komisijoje Briuselyje šiandien vyksta konferencija, skirta stažuočių programos 50 metų sukakčiai paminėti.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Per visus šiuos metus energingi ir kompetentingi stažuotojai labai prisidėjo prie Komisijos darbo. Ši patirtis lėmė daugelio jų būsimą profesinį kelią ir paskatino visą gyvenimą paskirti Europos Sąjungai.“

Pirmaisiais programos metais – 1960-aisiais – dalyvauti programoje buvo atrinkti trys stažuotojai. 1983 m. jų buvo jau 500, o šiandien Komisijoje stažuojasi maždaug 1 200 jaunuolių. Per 50 programos gyvavimo metų daugiausiai stažuotojų sulaukta iš Italijos (beveik 4 500), mažiausiai – iš Maltos (maždaug 50). Beveik 3 500 stažuotojų atvyko iš ES nepriklausančių šalių. Per pastarąjį dešimtmetį moterų stažuotojų skaičius gerokai išaugo ir viršijo vyrų stažuotojų skaičių – jų yra atitinkamai 70 proc. ir 30 proc. 2009 m. vidutinis stažuotojo amžius buvo 26 m., vidutinis stažuotojų mokamų kalbų skaičius – keturi, o turimų diplomų – kiek mažiau nei du.

Dešimt buvusių Komisijos stažuotojų

Keletas pavyzdžių:

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Dacianas Ciolosas

Ispanijos sosto įpėdinis princas Felipe

JAV prezidento Baracko Obamos patarėjas ir Nacionalinio saugumo patarėjo tarptautinės ekonomikos klausimais pavaduotojas Michaelas Fromanas

Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja ir Vokietijos liberalų ir demokratų partijos pirmininkė Europos Parlamente Silvana Koch-Mehrin

Buvęs Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Manuelis Marínas

Maroko karalius Mohamedas VI

Buvęs už vidaus rinką ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos narys Mario Monti

Belgijos žurnalistė, buvusi „l'Express“ vyriausioji redaktorė, „France 2“ ir „France 3“ televizijos laidų vedėja Christine Ockrent

Buvusi Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato direktorė Odile Quintin

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding

Stažuočių programos 50 metų sukakčiai paminėti Briuselyje (Komisijai priklausančiame Charlemagne pastate) rengiama konferencija, kurioje bus aptariama šios programos praeitis, dabartis ir ateitis. Skirtingų amžiaus grupių ir tautybių stažuotojai papasakos apie savo patirtį Europos Komisijoje, o Komisijos atstovai (visų pirma personalo skyriaus darbuotojai) pateiks su šia programa susijusios informacijos. Stažuočių tarnyba pristatys vaizdo siužetą apie socialinius, kultūrinius ir profesinius stažuotės privalumus.

Kaip tapti Komisijos stažuotoju

Stažuočių programoje gali dalyvauti viso pasaulio universitetų absolventai. Maždaug 90 proc. stažuotojų atvyksta iš ES valstybių narių. Konkurencija didžiulė: kasmet sulaukiama daugiau kaip 14 000 paraiškų, o skiriama tik 1 200 stažuočių vietų. Per metus būna dvi penkių mėnesių trukmės stažuotės. Viena prasideda kovo 1 d., kita – spalio 1 d. Paraiškas oficialioje stažuočių tarnybos svetainėje reikia pateikti likus septyniems mėnesiams iki stažuotės pradžios. Atrinkti stažuotojai kas mėnesį gauna 1 067 EUR išmoką, taip pat padengiamos jų kelionės išlaidos. Stažuočių tarnyba taip pat vykdo specialią programą, kad dalyvauti pritrauktų romus ir vertėjus žodžiu iš Kinijos – ir vieniems, ir kitiems kasmet skiriama 10 vietų.

Programą vykdo Stažuočių tarnyba, kurios metinis biudžetas 2009 m. buvo 7 mln. EUR.

Komisijos stažuočių programos vykdytojas – Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas. Komisija ketina suburti buvusių stažuotojų bendruomenę, kurios nariai – geros valios ambasadoriai – skleistų Europos idėjas ir vertybes.

Daugiau informacijos

Komisijos stažuočių tarnyba: http://ec.europa.eu/stages/

Informacija apie buvusius stažuotojus (1960-2010):

http://www.traineeship-anniversary.eu/en/testimonials

Konferencijos tinklavietė: http://www.traineeship-anniversary.eu/.


Side Bar