Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1352

V Bruselu dne 20. října 2010

Rozhodující moment: 50. výročí programu stáží Evropské komise

Co mají společného marocký král Mohammed VI, Mario Monti, Silvana Koch-Mehrinová a ekonomický poradce Baracka Obamy Michael Froman? Všichni někdy absolvovali stáž u Evropské komise. Tento program stáží využilo od jeho založení v roce 1960 již více než 40 000 absolventů vysokých škol. Jde o svého druhu nejdéle fungující program stáží, který je z hlediska počtu účastníků největší na světě. Absolventi stáží neboli „stážisté“ spolupracují po dobu pěti měsíců s úředníky Komise na celé řadě úkolů. Někteří z bývalých stážistů se následně stali evropskými komisaři nebo poslanci Evropského parlamentu, jiní se uplatnili jako králové a někteří dokonce jako novináři. Komise dnes pořádá v Bruselu konferenci, aby připomněla 50. výročí programu.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla:V průběhu let se stážisté díky svému dynamismu a znalostem stali pro Komisi opravdovým přínosem. Pro mnohé z nich je stáž určujícím krokem v jejich kariéře či počátkem celoživotní obětavé práce pro Evropskou unii.

V roce 1960 se právě založeného programu zúčastnili tři stážisté. Do roku 1983 tento počet vzrostl na 500 a dnes dosáhl výše 1 200. Během 50 let existence programu přišlo nejvíce stážistů z Itálie (téměř 4 500) a nejméně z Malty (okolo 50). Přibližně 3 500 stážistů pocházelo ze zemí mimo EU. V posledních deseti letech počet stážistek přerostl počet stážistů v poměru 70 % ku 30 %. V roce 2009 je stážistům v průměru 26 let, hovoří průměrně více než čtyřmi jazyky a v průměru mají každý téměř dva vysokoškolské diplomy.

Deset bývalých stážistů Komise

Mezi bývalé stážisty Komise patří:

Dacian Ciolos, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova

Španělský princ Filip, dědic španělského královského trůnu

Michael Froman, poradce prezidenta Spojených států Baracka Obamy a zástupce národního bezpečnostního poradce pro mezinárodní ekonomické otázky

Silvana Koch-Mehrinová, místopředsedkyně Evropského parlamentu a předsedkyně poslaneckého klubu Svobodné demokratické strany (FDP) v Evropském parlamentu

Manuel Marín, bývalý místopředseda Komise

marocký král Mohammed VI

Mario Monti, bývalý evropský komisař odpovědný za vnitřní trh a hospodářskou soutěž

Christine Ockrentová, belgická novinářka, bývalá šéfredaktorka francouzského týdeníku Express, televizní moderátorka stanic France 2 a France 3

Odile Quintinová, bývalá generální ředitelka pro vzdělávání a kulturu při Evropské komisi

Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství.

Za účelem připomenutí tohoto 50. výročí pořádá Komise v Bruselu (budova Charlemagne) konferenci, která se zaměří na minulý, současný a budoucí vývoj programu stáží. Stážisté různých generací a národností se podělí o své příběhy a zástupci útvarů Komise, zejména v oblasti lidských zdrojů, přednesou příspěvky. Kancelář pro stáže představí snímek o sociálních, kulturních a profesních přínosech stáží.

Jak se stát stážistou u Komise

Program stáží je otevřen absolventům vysokých škol z celého světa. Přibližně 90 % stážistů pochází z členských států EU. Konkurence je obrovská, neboť pro více 14 000 uchazečů se každoročně nabízí jen 1 200 míst. Každý rok se konají dvě pětiměsíční stáže, které začínají 1. března a 1. října. Přihlášky je třeba předložit sedm měsíců před začátkem stáže, a to prostřednictvím internetové stránky kanceláře pro stáže. Přijatí stážisté pobírají měsíční grant ve výši 1 067 EUR a jsou jim proplaceny cestovní výdaje. Kancelář pro stáže rovněž pořádá zvláštní program s cílem přilákat romské uchazeče (10 stážistů ročně) a tlumočníky z Číny (10 ročně).

Program řídí kancelář pro stáže s ročním rozpočtem 7 milionů EUR (2009).

Program stáží Komise spadá pod generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. Komise plánuje vytvořit komunitu „vyslanců dobré vůle“ složenou z bývalých stážistů na podporu šíření evropských idejí a hodnot.

Další informace:

Kancelář pro stáže: http://ec.europa.eu/stages/

Medailonky bývalých stážistů (1960–2010):

http://www.traineeship-anniversary.eu/en/testimonials

Internetová stránka konference: http://www.traineeship-anniversary.eu/


Side Bar