Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

V Bruslju, 4. februarja 2010

Strokovnjaki za znanja, spretnosti in delovna mesta pozivajo k takojšnjim ukrepom

Evropska komisija je danes objavila neodvisno strokovno poročilo, ki opozarja na to, da v Evropi primanjkuje znanj in spretnosti. Da bo do lahko Evropejci v prihodnosti na trgu dela uspešnejši, je treba takoj ukrepati. Poročilo z naslovom Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta: takojšnji ukrepi poudarja potrebo po pobudah, s katerimi bodo ljudje lahko izpopolnjevali svoja znanja in spretnosti, bolje povezovali izobraževanje, usposabljanje in delo, oblikovali pravo mešanico znanj in spretnosti ter bolje predvideli, katere bodo potrebovali v prihodnosti. Današnje poročilo je eden pomembnejših rezultatov agende Evropske komisije Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta in bo danes predstavljeno na konferenci na visoki ravni v Bruslju.

Vladimír Špidla, evropski komisar za zaposlovanje, je dejal: Izboljšanje znanj in spretnosti nam bo kratkoročno pomagalo iz krize, dolgoročno pa omogočilo trajnostni gospodarski uspeh v prihodnosti.

Maroš Šefčovič, evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade, je dodal: „O dpraviti moramo meje med izobraževanjem in usposabljanjem ter delom, da bodo ljudje lahko stalno skrbeli za to, da bodo njihova znanja in spretnosti ustrezali spreminjajočim se potrebam trga dela.

Opis problema:

  • Tretjina delovno sposobnih Evropejcev ima malo formalnih kvalifikacij ali jih sploh nima, zaradi česar imajo 40 % manj možnosti za zaposlit ev kot tisti s srednjo izobrazbo.

  • Stopnja delovne aktivnosti oseb z višjo ali visoko izobrazbo v celotni EU je 84 %, s srednjo izobrazbo 70 % in nižjo 49 %.

  • Pri ljudeh z nizko ravnijo izobrazbe je verjetnost izpopolnjevanja znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja veliko manjša.

  • Ob tem je pri podjetjih, ki svoje zaposlene usposabljajo, 2,5-krat manjša verjetnost stečaja kakor pri tistih, ki tega ne počno.

  • Izobraževalni sistemi, ki bi vsem zagotavljali ustrezna znanja in spretnosti, bi lahko dolgoročno zvišali BDP za celih deset odstotkov.

Današnje strokovno poročilo vsebuje konkretna priporočila za odpravo primanjkljaja znanj in spretnosti v Evropi ter je naslovljeno na nosilce odločitev na ravni EU in nacionalni ravni, podjetja, sindikate, nosilce izobraževanja in usposabljanja ter zavode za zaposlovanje.

Poziva k ukrepom na štirih glavnih področjih:

  • delodajalcem in posameznikom ponuditi boljše pobude za izpopolnitev znanja in spretnosti, naložbe v znanja in spretnosti pa morajo biti znatne, premišljene in ne zgolj finančne narave;

  • odpreti vrata v svet izobraževanja in usposabljanja s preoblikovanjem izobraževalnih ustanov, da bodo postale bolj inovativne in se bodo bolje odzivale na potrebe delodajalcev; oblikovati tudi ustrezne kvalifikacije, usmerjene v konkretne učne rezultate;

  • ponuditi boljšo mešanico znanj in spretnosti , ki bo bolje prilagojena potrebam trga dela;

  • bolje predvideti prihodnje potrebe po znanjih in spretnostih.

Strokovnjaki menijo, da se vsa ta področja prepletajo in morajo biti vsi ukrepi zato med seboj usklajeni . Tudi odgovornosti ne nosi ena sama zainteresirana stran, temveč so potrebna usklajena prizadevanja vseh vključenih.

Poročilo navaja neugodno dejstvo, da velik del Evrope kljub napredku v zadnjih letih še ni dovolj usposobljen. Skoraj tretjina prebivalcev Evrope, starih od 25 do 64, let nima formalnih kvalifikacij ali ima samo nizko izobrazbo, le četrtina pa jih ima višjo ali visoko izobrazbo. Znanja in spretnosti tistih, ki jih imajo, pa niso vedno takšna, ki jih delodajalci iščejo, zato prihaja do neskladij na trgu dela. Potrebujemo boljšo mešanica prečnih in posebnih znanj in spretnosti.

Z naraščajočo brezposelnostjo in demografskim razvojem se težave še povečujejo.

Po zadnjih napovedih CEDEFOP, referenčnega centra EU za poklicno izobraževanje in usposabljanje, pa gre v naslednjem desetletju pričakovati približno 80 milijonov zaposlitvenih možnosti. Med temi delovnimi mesti jih bo skoraj sedem milijonov novih in za večino bo potrebna višje usposobljena delovna sila.

Ozadje

Pobuda nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta je na ravni EU zaživela decembra 2008, njen cilj pa je bil ojačati most med svetom izobraževanja in svetom dela. Spomladi 2009 je Evropska komisija imenovala skupino strokovnjakov za usposabljanje, spretnosti in znanja ter zaposlovanje iz celotne Evropske unije, ki naj bi neodvisno svetovali glede nadaljnjega razvoja pobude v zvezi s prihodnjo strategijo gospodarske reforme EU (Evropa 2020).

Dodatne informacije

Strokovno poročilo: Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta: takojšnji ukrepi :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Sporočilo za javnost CEDEFOP in obvestilo:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta: zaposlovanje

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en

New Skills for New Jobs: izobraževanje in usposabljanje

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Video novica: Ustvarjanje zelenih delovnih mest

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar