Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Bruselj, 13. september 2010

Znanje o morju 2020: boljše razumevanje naših morij in oceanov bo spodbudilo konkurenčnost in rast

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je danes razkrila predlog Komisije z naslovom Znanje o morju 2020 za sprostitev potenciala znanja o morju v Evropi. Ta pristop temelji na treh ciljih. Z njim želimo predvsem izboljšati naše razumevanje evropskih morij in oceanov, olajšati in poceniti uporabo podatkov o morjih ter povečati konkurenco med uporabniki teh podatkov.

Komisarka Maria Damanaki meni, da je ta predlog pravočasen in dobrodošel. S sporočilom Znanje o morju 2020 se EU neposredno odziva na zahteve uporabnikov podatkov o morjih. Zato smo pripravili ta celovit predlog s tremi temeljnimi cilji. Prvič, z odpravo ozkih grl in zmanjšanjem operativnih stroškov za uporabnike podatkov o morjih lahko zasebnemu sektorju pomagamo konkurirati v svetovnem gospodarstvu in ustrezno odgovoriti na izzive trajnostnega razvoja, izboljšamo lahko kakovost javnega odločanja na vseh ravneh in spodbudimo lahko znanstvene raziskave na področju morij. Drugič, z omogočanjem širšega dostopa do jasnih in hitro dostopnih podatkov o morjih, ki so preverjene kakovosti, lahko spodbudimo konkurenco med uporabniki in njihovo inovativnost. In tretjič, z zmanjšanjem negotovosti v zvezi z znanjem o oceanih in morjih lahko omogočimo boljšo podlago za upravljanje sprememb v prihodnosti. S tem bomo podjetjem in javnim organom omogočili izpolniti ključne cilje naše strategije Evropa 2020.

Razvoj intenzivnosti ribištva, razvoj obale, plovba in energetska infrastruktura na morju ter vse večja koncentracija toplogrednih plinov v ozračju vse bolj vplivajo na dve tretjini tega planeta, ki ju pokrivajo morja in oceani. Spremembe, ki jih povzročajo te človekove dejavnosti, se vsiljujejo v naravne ritme in cikle morskega sveta. Gibanje oceana je glavni dejavnik blagosti ali ostrosti letnih časov v Evropi, zato teh sprememb ne čutijo le naša obalna naselja, temveč tudi tisti, ki živijo in delajo daleč v notranjosti. Hkrati pa napredek tehnologije ponuja nove možnosti, da človeštvo trajno in odgovorno izkorišča bogate in v veliki meri neraziskane vire morja.

Za razumevanje teh sprememb, napovedovanje razvoja v prihodnosti ter izkoriščanje teh možnosti moramo opazovati vedenje morja zdaj in v preteklosti. Evropski javni organi se tega zavedajo in skupaj vsako leto porabijo več kot milijardo evrov za zbiranje podatkov o morjih za tako različne namene, kot so zagotavljanje varne plovbe po morju, varstvo obal, iskanje novih biosnovi in ocenjevanje staležev rib. Vendar je nedavno javno posvetovanje s tistimi, ki take podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela v industriji, na akademskih področjih in v javnih službah, potrdilo, da zbrani podatki zanje niso uporabili. Uporabniki imajo težave pri ugotavljanju, kateri podatki že obstajajo. Dostop in načini uporabe, za katere lahko ti podatki služijo, so omejeni. Dodatne težave povzročajo razdrobljenost standardov, oblik in nomenklature, skope informacije v zvezi s točnostjo in natančnostjo podatkov, cenovna politika nekaterih ponudnikov ter nezadostna časovna in prostorska ločljivost. Tako je bila zamujena priložnost, da bi na podlagi teh podatkov razvili nove inovativne proizvode in storitve. Velika večina tistih, ki delajo na tem področju, meni, da lahko le ukrepanje EU omogoči tistim, katerih posel je odvisen od hitro dostopnih podatkov o morjih, da izpolnijo cilje „Evrope 2020“ za pametno in trajno rast.

Predlog Komisije kaže, kako celostni pristop, ki temelji na vrsti pravnih instrumentov, postopoma gradi arhitekturo, pri kateri se opažanja zbirajo in sestavljajo tako, da se zagotovijo popolni podatki o morskem bazenu, ki zadovoljujejo potrebe zainteresiranih strani.

Povezava na predlog: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar