Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Bruksela, dnia 13 września 2010 r.

„Wiedza o morzu 2020”: pełniejszy obraz mórz i oceanów może pobudzić konkurencyjność i wzrost gospodarczy

Maria Damanaki, europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, przedstawiła dzisiaj wniosek Komisji „Wiedza o morzu 2020”. Dotyczy on pełnego wykorzystania potencjału wiedzy o morzu w Europie i obejmuje trzy elementy: lepsze zrozumienie europejskich mórz i oceanów, łatwiejsze i tańsze wykorzystywanie danych morskich oraz większą konkurencyjność wśród użytkowników danych morskich.

Zdaniem komisarz Damanaki wniosek opracowano w dobrym momencie i przyniesie on wiele korzyści: „Wiedza o morzu 2020” stanowi bezpośrednią odpowiedź na oczekiwania użytkowników danych morskich wobec UE. W naszym szczegółowym wniosku wyznaczyliśmy trzy podstawowe cele. Po pierwsze, likwidacja „wąskich gardeł” i obniżka kosztów operacyjnych dla użytkowników danych morskich wesprze sektor prywatny, który będzie mógł konkurować w gospodarce globalnej i sprostać wyzwaniu związanemu ze zrównoważeniem działalności. Możemy też poprawić jakość procesu decyzyjnego w organach publicznych na wszystkich poziomach oraz wesprzeć badania naukowe dotyczące morza. Po drugie, szerszy dostęp do sprawdzonych, szybko dostępnych i spójnych danych morskich spowoduje zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności wśród użytkowników. Po trzecie, ograniczenie niepewności w zakresie wiedzy o morzach i oceanach zapewni solidniejsze podstawy do zarządzania przyszłymi zmianami. Dzięki temu przedsiębiorstwa i instytucje publiczne będą mogły realizować najważniejsze cele naszej strategii „Europa 2020”.

Rozwój rybołówstwa, zagospodarowywanie wybrzeży, nawigacja, infrastruktura energetyki morskiej, a także coraz większe stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, wywierają coraz większy wpływ na morza i oceany, które stanową dwie trzecie naszej planety. Zmiany powodowane przez człowieka zakłócają naturalny rytm i cykl środowiska morskiego. Jako że cyrkulacja prądów oceanicznych stanowi podstawowy warunek tego, czy dana pora roku w Europie ma łagodny czy surowy charakter, wpływ powyższych zmian nie dotyczy tylko społeczności nadbrzeżnych, ale również mieszkańców w głębi lądu. Jednocześnie postęp techniczny daje nam nowe możliwości, dzięki którym można w zrównoważony i odpowiedzialny sposób ujarzmić bogate i w dużej mierze niezbadane zasoby morskie z korzyścią dla ludzkości.

Aby zrozumieć powyższe zmiany, przewidywać rozwój wydarzeń i wykorzystać wspomniane możliwości, należy badać zjawiska zachodzące w morzach obecnie i w przeszłości. Europejskie instytucje publiczne doskonale zdają sobie z tego sprawę i wydają ogółem ponad miliard euro rocznie na zbieranie danych morskich przeznaczonych na potrzeby bezpiecznej nawigacji morskiej, ochronę wybrzeży, badania nad nowymi biomateriałami czy ocenę zasobów ryb. Jednak niedawne konsultacje społeczne, przeprowadzone wśród zainteresowanych takimi danymi przedstawicieli przemysłu, środowisk naukowych i usług publicznych, potwierdziły, że dane te nie mają odpowiedniej jakości. Przede wszystkim użytkownikom trudno jest ustalić, jakie dane już zebrano. Poza tym istnieją ograniczenia dotyczące dostępu do danych oraz ich wykorzystywania. Inne bariery wynikają z różnic w normach, formatach i nomenklaturze, z braku informacji o dokładności danych, z polityki cenowej niektórych dostawców danych oraz z niewystarczającej rozdzielczości czasowej lub przestrzennej. W związku z tym tracimy możliwość opracowania innowacyjnych produktów i usług opartych na tych danych. Ogromna większość specjalistów w tej dziedzinie uważa, że tylko działania na szczeblu UE pozwolą tym przedsiębiorcom, którzy polegają na łatwo dostępnych danych morskich, osiągnąć cele strategii „Europa 2020” dotyczące inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Wniosek Komisji pokazuje, jak zintegrowane podejście, które wykorzystuje szereg instrumentów prawnych, stopniowo tworzy ramy zbierania i kompilacji obserwacji, zapewniające pełne warstwy danych dotyczące basenów morskich, które spełniają potrzeby zainteresowanych podmiotów.

Link do wniosku: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar