Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Brüsszel, 2010. szeptember 13.

A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020: Tengereink és óceánjaink jobb megértése a versenyképesség és a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében

Maria Damanaki, az európai tengerügyért és halászatért felelős biztos a mai napon nyilvánosságra hozta „A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020” elnevezésű bizottsági javaslatot, amelynek célja, hogy feltárja azokat a lehetőségeket, amelyek Európa tengerrel kapcsolatos ismereteiben rejlenek. Ez a hármas megközelítésre épülő javaslat mindenekelőtt az Európához tartozó tengerekkel és óceánnal kapcsolatos ismereteket kívánja elmélyíteni, a tengerekről szóló adatok felhasználását szándékozza megkönnyíteni és kevésbé költségessé tenni, valamint javítatni a tengerekkel kapcsolatos adatok felhasználóinak versenyképességét.

Damanaki biztos úgy véli, e javaslat egyaránt jól időzített és kedvező. „A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020 kezdeményezés az EU közvetlen reakciója a tengeri adatokat használók azon kérésére, hogy uniós fellépésre van szükség. Ezért készítettük el ezt az átfogó javaslatot, amely három alapvető célkitűzést fogalmaz meg. Először is a szűk keresztmetszetek megszüntetése és a tengeriadat-felhasználók operatív költségeinek csökkentése révén segítséget tudunk nyújtani a magánvállalkozásoknak, hogy helyt állhassanak a globális gazdasági versenyben és szembenézhessenek a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívással; javíthatjuk a közigazgatási döntéshozatal minőségét minden szinten; valamint intenzívebbé tehetjük a tudományos tengerkutatást. Másrészt a minőségellenőrzés alá vont, gyorsan lekérhető, koherens tengeri adatokhoz való szélesebb körű hozzáférés megteremtésével fokozhatjuk a tengeri adatok felhasználói közötti versenyt és innovációt. Harmadrészt pedig szilárdabb alapot nyújthatunk az óceánokkal és tengerekkel kapcsolatos ismeretekkel összefüggő bizonytalanság mérséklése révén a jövőbeni változások kezeléséhez. Ez eszközt teremt a vállalkozások és közintézmények számára az „Európa 2020” stratégiánk alapvető célkitűzéseinek megvalósításához.”

A halászati intenzitás, a tengerparti területek fejlesztése, a tengerhajózási gyakorlat vagy az offshore energiainfrastruktúra, valamint az üvegházhatású gázok növekvő koncentrációja a légkörben mind egyre nagyobb hatást fejt ki bolygónk kétharmadára, amelyet óceánok vagy tengerek borítanak. Az ezen emberi tevékenységekből eredő változások felülírják a tengeri világ természetes ritmusát és ciklusait. Mivel az óceáni körforgás kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy Európa évszakai enyhék-e vagy zordak, e változások hatását nem csupán a tengerparton élők érzik, hanem azok is, akik a partoktól távolabb eső szárazföldön élnek és dolgoznak. Ugyanakkor a technológiai fejlődés is új lehetőségeket teremt arra, hogy fenntartható módon és felelősen hasznosítsuk a tenger gazdag és jórészt feltáratlan forrásait az emberiség javára.

Annak érdekében, hogy megértsük e változásokat, előre jelezhetők legyenek a jövőbeli fejlemények és kiaknázzuk ezen lehetőségeket, meg kell figyelnünk a tengerek jelenlegi és múltbéli jellemzőit. Az európai közintézmények tudatában vannak ennek, és több mint egymilliárd eurót költenek évente a tengeri adatok begyűjtésére olyan különböző célokból, mint a biztonságos tengerhajózás biztosítása, a partvonalak védelme, az új bioanyagok kutatása és a halállomány mennyiségének becslése. A közelmúltban – az iparban, a közszolgáltatásokban, valamint tudományos munkájukhoz szükséges adatokat használók körében – folytatott nyilvános konzultáció azonban megerősítette, hogy ezek az adatok nem felelnek meg a célnak. A felhasználók szerint nehéz megtalálni, melyek a már létező adatok. Az adatokhoz való hozzáférés, illetve azok felhasználási területei is korlátozottak. További gondot jelent a szabványok, formátumok és megnevezések különbözősége, az adatok pontosságára és helytállóságára vonatkozó információk hiánya, esetenként a szolgáltatói árképzés, valamint az elégtelen tér- és időbeli felbontás. Ilyen körülmények között nincs lehetőség az adatokat felhasználó innovatív új termékek és szolgáltatások kialakítására. A szakterületen dolgozók nagy többsége szerint csak uniós szintű fellépés teszi lehetővé az azonnal elérhető tengeri adatokra támaszkodó vállalkozások számára, hogy teljesítsék az „Európa 2020” stratégiának az intelligens és fenntartható növekedésre vonatkozó célkitűzéseit.

A bizottsági javaslat bemutatja, hogy egy számos jogi eszközt alkalmazó integrált megközelítés fokozatosan olyan struktúrát hoz létre, amely lehetővé teszi a megfigyelések összegyűjtését és összeállítását, hogy az érdekeltek szükségleteinek megfelelő tengeri térségekre vonatkozó adatokat bocsáthasson rendelkezésre.

A javaslat az alábbi weboldalon megtalálható: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar