Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 969

Brüssel, 19. juuni 2009

Roheline nädal 2009: Kliimamuutus – tegutse ja kohane

Käesoleva aasta detsembris toimuval Kopenhaageni konverentsil lõplikult vormistatava uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe tõttu on kliimamuutus ka 23.–26. juunil Brüsselis Charlemagne’i hoones toimuva Euroopa Komisjoni 2009. aasta Rohelise nädala (Green Week) konverentsi tähelepanu keskmes. Euroopa suurimal iga-aastasel keskkonnapoliitikat käsitleval Rohelise nädala konverentsil, mille moto on seekord „Tegutse ja kohane“, uuritakse lahendusi keerukatele ülesannetele, kuidas vähendada ELi ja kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning kohaneda juba alanud kliimamuutusega. Kaheksal istungil püütakse muu hulgas jõuda realistliku ettekujutuseni sellest, milline võiks välja näha vähese süsinikdioksiidiheitega maailm 2050. aastal. Kolmepäevasele üritusele oodatakse rohkem kui 4 000 osalejat Euroopast ja ka kaugemalt. Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso peab 26. juuni lõppistungil peakõne, milles heidab pilgu Kopenhaageni kokkuleppe tulevikuväljavaadetele.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas sõnas: „Tänu eelseisvale Kopenhaageni konverentsile on võimalik, et 2009. aasta läheb ajalukku kui pöördepunkt kliimamuutusi ennetavas võitluses – enne kui need muutused jõuavad ulatuslikku inimlikku viletsust põhjustavale ohtlikule tasemele. Rohelise nädala ulatuslik programm võimaldab osalejatel jagada teadmisi kliimamuutuse mitmesuguste aspektide kohta, millega poliitikutel, ettevõtjatel ja ühiskonnal tervikuna on just praegu vaja tegelda.

Neli teemat, 36 istungit

Üheksandat korda toimuv Rohelise nädala konverents ja sellega seotud näitus on saanud oluliseks iga-aastaseks foorumiks, kus peetakse keskkonnakaitse teemadel dialoogi ning vahetatakse kogemusi, teadmisi ja parimaid tavasid.

See üritus toob kokku osalejad valitsemissektori eri tasanditelt, rahvusvahelistest institutsioonidest, äriringkondadest, valitsusvälistest organisatsioonidest ning akadeemilistest ja teadusringkondadest. Eesmärk on leida tõhusaimad viisid Euroopa keskkonna kaitsmiseks ja parandamiseks nii praeguste kui ka tulevaste põlvkondade jaoks. Üritus on kõikide osaliste jaoks avatud ja tasuta. Seni on registreerunud rohkem kui 4 000 osalejat.

2009. aasta Rohelisel nädalal käsitletakse kliimamuutust nelja teema all: ELi kliimamuutusestrateegia; rahvusvaheline mõõde; kliimamuutusega toimetulek ja ettekujutus 2050. aastast: süsinikuvaba ühiskond.“ Konverentsi programm hõlmab 36 istungit, millest mõned on organiseeritud koos Brüsseli eksperdirühmaga „Friends of Europe“, (Euroopa sõbrad), ning väiksemal hulgal lisaistungeid.

Käsitletavate küsimuste lai ring hõlmab ELi kliimamuutuste ja energeetikapaketi rakendamist, kliimamuutuse mõju tööhõivele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, bioloogilise mitmekesisuse võimet kliimamuutustega kohaneda, majanduse keskkonnahoidlikkust, põllumajandusprobleeme, rahvusvahelise julgeoleku mõõdet ning viimaseid arengusuundi süsinikdioksiidi kogumises ja säilitamises.

Volinik Dimas peab kõnet nii kõrgetasemelisel ava- kui ka lõppistungil, millel keskendutakse teemale „Teel Kopenhaageni poole“. Lisaks president Barrosole kõnelevad lõppistungil Rootsi keskkonnaminister Andreas Carlgren ja Hiina Teaduste Akadeemia professor Wang Yi.

2009. aasta Rohelise nädalal võtavad sõna:

  • Ladislav Miko, Tšehhi keskkonnaminister

  • Vanuatu suursaadik Tema Ekstsellents Roy Mickey Joy

  • Belize suursaadik Tema Ekstsellents Joy Grant

  • ÜRO kliimamuutuste erisaadik Festus Mogae

  • ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste eksperdirühma aseesimees professor Jean-Pascal van Ypersele,

  • Maailma Looduse Fondi (WWF) Euroopa poliitika büroo direktor Tony Long

  • Ettevõtte GE Ecomagination asepresident Steve Fludder

  • Rahvusvahelise Loodusvarade ja Looduskaitse Ühingu peateadur Jeff McNeely

  • Autor ja futuroloog Ray Hammond

Kõik istungid kantakse Interneti kaudu otse üle järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

LIFE auhinnad ja õhtused üritused

24. juunil kl 14–16 esitletakse ja auhinnatakse 2008–2009 viit parimatest parimat keskkonna LIFE-abi projekti ja 2007–2008 viit parimatest parimat looduse LIFE-abi projekti. Keskkonna LIFE-abi võiduprojektid on Taanist, Luksemburgist, Itaaliast (2) ja Ühendkuningriigist; looduse LIFE-abi võiduprojektid on Hispaaniast, Soomest (2), Ungarist ja Kreekast.

Lisateavet projektide kohta saab järgmiselt veebilehelt:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (keskkonna LIFE-abi)

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm (looduse LIFE-abi)

Rohelise nädala jooksul toimuvad üritused ka õhtuti; sh 24. juunil uue kliimamuutust käsitleva filmi „The Age of Stupid“ linastus .

Pressikonverentsid

Volinik Dimas ja minister Miko korraldavad ühise pressikonverentsi 23. juunil kl 12.30 Berlaymont’i hoone pressisaalis.

Volinik Dimas ja minister Calgren korraldavad ühise pressikonverentsi 26. juunil kl 9.15 Charlemagne´i hoone punases salongis (Salon Rouge).

Turvalisuse tagamiseks nõutakse kõigilt osalejailt, sh ELi institutsioonide akrediteeritud ajakirjanikelt, Charlemagne´i hoonesse sisenemiseks Rohelise nädala nimesilti. Registreeruda on võimalik konverentsile saabumisel või (soovitavalt) eelnevalt Interneti teel:

https://gw09.regware.be/

Lisateave:

Rohelise nädala täielik programmi ja pressinurk

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar