Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/942

Brüssel, 17. juuni 2009

Henrik Hololei määrati laienemise peadirektoraadi asepeadirektoriks

Euroopa Komisjon määras täna laienemise peadirektoraadi (DG ELARG) asepeadirektoriks Henrik Hololei.

Oma uues ametis hakkab hr Hololei aitama peadirektorit laienemise peadirektoraadi ja selle 400 töötaja üldisel juhtimisel ning vajaduse korral asendama peadirektorit, esindades teda kõrgetasemelistel läbirääkimistel ja kontaktidel. Laienemise peadirektoraat edendab Euroopa Liidu laienemist, pidades selleks ühinemisläbirääkimisi Horvaatia ja Türgiga, ning suhteid Lääne-Balkani riikidega. Peadirektoraat haldab ka neile riikidele antavat Euroopa Liidu ühinemiseelset finantsabi.

39aastane Henrik Hololei on praegu komisjoni asepresidendi ning haldusküsimuste, auditi ja pettusevastase võitluse valdkonna voliniku Siim Kallase kabinetiülem.

Enne komisjoni tööle asumist 2004. aastal juhtis hr Hololei Eesti ettevalmistusi Euroopa Liidu täisliikmeks saamiseks. Ta on pikka aega töötanud Riigikantseleis: euroministri nõuniku (1995–1996), eurointegratsiooni büroo juhataja (1996–2001; 2002-2003) ning valitsuse nõuniku ja EL asjade direktorina (2003–2004). Sel perioodil oli ta Eesti Euroopa Liiduga ühinemist koordineerinud kõrgemate ametnike nõukogu esimees ja Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimisi pidanud delegatsiooni liige. Hr Hololei on töötanud ka Eesti Vabariigi valitsuses majandusministrina (2001–2002) ning olnud valitsuse esindaja asetäitja Euroopa Tulevikukonvendis (2002–2003).

Hariduselt on Henrik Hololei ökonomist, samuti on ta õppinud politoloogiat. Hr Hololei täpne ametisseasumise päev kinnitatakse hiljem.


Side Bar