Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 891

V Bruseli 9. júna 2009

Komisárka Redingová víta novú Európsku chartu za slobodu tlače

Komisárka Viviane Redingová sa dnes stretla s Hansom-Ulrichom Jörgesom, šéfredaktorom nemeckého časopisu Stern a iniciátorom Európskej charty za slobodu tlače. Chartu podpísalo 25. mája 48 európskych novinárov z 19 krajín s cieľom chrániť tlač pred vládnym zasahovaním a zabezpečiť novinárom prístup k zdrojom informácií. Charta vyjadruje hlavné hodnoty, ktoré by orgány verejnej moci v styku s novinármi mali rešpektovať. Hans-Ulrich Jörges dnes chartu predstavil a odovzdal komisárke Viviane Redingovej, ktorá uvítala, že novinári prijali túto prvú Európsku chartu za slobodu tlače.

„Charta za slobodu tlače, ktorú iniciovali európski novinári, je významným potvrdením základných hodnôt vrátane plurality médií, slobody slova a informácií, na ktorých stoja demokratické tradície Európy a ktoré sú zakotvené v základných právnych textoch. Pripomína nám tiež, že na to, aby sme mali skutočnú slobodu tlače, majú svoju úlohu zohrávať aj orgány verejnej moci: musia byť pripravené chrániť slobodu slova a podporovať jej šírenie,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Charta je preto dôležitým krokom k posilneniu týchto základných hodnôt a práv, ktoré umožňujú novinárom dovolávať sa ich voči vládam alebo orgánom verejnej moci, keď majú pocit, že sloboda ich práce je neodôvodnene ohrozená.“

Hans-Ulrich Jörges, šéfredaktor nemeckého časopisu Stern a iniciátor charty, dodal: „Sme veľmi vďační Viviane Redingovej za to, že myšlienku Európskej charty za slobodu tlače od začiatku bezvýhradne podporila. Preto usudzujeme, že Európska komisia bude sama túto chartu rešpektovať a aktívne prispeje k tomu, že sa bude uplatňovať v celej Európe. Zároveň očakávame, že uznanie charty bude podmienkou pri budúcich rokovaniach s kandidátskymi krajinami o pristúpení k EÚ. Hlavným cieľom charty je to, aby sa Európa konečne zjednotila aj v žurnalistike a aby všetci kolegovia v prípade porušenia slobody tlače mali možnosť odvolať sa na jej zásady”.

Desať článkov charty obsahuje základné princípy, ktoré musia vlády v styku s novinármi rešpektovať, ako napríklad zákaz cenzúry, slobodný prístup k domácim aj zahraničným mediálnym zdrojom a sloboda zhromažďovať a šíriť informácie. Charta zdôrazňuje aj ochranu novinárov pred ich prenasledovaním a volá po účinnom systéme súdnictva na ochranu práv novinárov (úplné znenie charty je v prílohe). Charta už existuje v ôsmich jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina, dánčina, chorvátčina, ruština, poľština a rumunčina) a je k dispozícii na internete, kde ju novinári môžu v prípade záujmu podpísať.

Myšlienka Charty za slobodu tlače sa zrodila v roku 2007 počas stretnutia komisárky Viviane Redingovej, Hansa-Ulricha Jörgesa a ďalších šéfredaktorov európskych periodík ( IP/07/713 ). Takéto dialógy na vysokej úrovni medzi písanou tlačou a Komisiou organizuje každoročne od roku 2005 a na celú škálu tém (pozri aj IP/05/1164 , IP/06/1445 a IP/08/1091 ) pracovná skupina Komisie pre médiá , zodpovedná za preverovanie všetkých výstupov Komisie, aby iniciatívy Komisie neúmyselne nepoškodili redakčnú alebo obchodnú slobodu printových médií. Charta za slobodu tlače je konkrétnym výsledkom týchto plodných diskusií medzi rôznymi médiami a Európskou komisiou.

Európska charta za slobodu tlače a zoznam jej signatárov je k dispozícii na adrese: http://www.pressfreedom.eu

Annex

European Charter on Freedom of the Press

Article 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.

Article 2

Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.

Article 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.

Article 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.

Article 5

All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.

Article 6

The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.

Article 7

State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.

Article 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.

Article 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.

Article 10

The government shall not restrict entry into the profession of journalism.


Side Bar