Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/891

Briselē, 2009. gada 9. jūnijā

Komisāre Redinga apsveic jaunās Eiropas Preses brīvības hartas parakstīšanu

Komisāre Viviāna Redinga šodien tikās ar Vācijas žurnāla "Stern" galveno redaktoru un Eiropas Preses brīvības hartas iniciatoru Hansu-Ulrihu Jergesa kungu [Hans-Ulrich Jörges] . 48 Eiropas žurnālisti no 19 valstīm 25. maijā parakstīja šo hartu, kuras mērķis ir aizsargāt presi no valdības iejaukšanās tās darbībā un nodrošināt žurnālistiem piekļuvi informācijas avotiem. Tajā formulētas galvenās vērtības, kas attiecībā uz žurnālistiem jāievēro valsts iestādēm. Jergesa kungs šodien iepazīstināja ar hartas saturu un nodeva to komisārei Viviānai Redingai, kura apsveica žurnālistus ar pirmās Eiropas Preses brīvības hartas pieņemšanu.

"Eiropas žurnālistu iniciētā Preses brīvības harta no jauna apstiprina tādas pamatvērtības, kā piemēram, plašsaziņas līdzekļu plurālisms, vārda un informācijas brīvība, uz kurām balstītas Eiropas demokrātiskās tradīcijas un kas ir iestrādātas pamata tiesību aktos. Harta ir arī atgādinājums tam, ka valsts iestādēm ir būtiska nozīme patiesas preses brīvības nodrošināšanā — tām jābūt gatavām aizsargāt vārda brīvību un veicināt tās attīstību," teica ES Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. "Tāpēc harta ir nozīmīgs pasākums šo pamatvērtību un tiesību stiprināšanai un sniedz iespēju žurnālistiem pieprasīt no valstu valdībām vai valsts iestādēm to ievērošanu ikreiz, kad tiek nepamatoti apdraudētas viņu iespējas brīvi veikt savu darbu."

Vācijas žurnāla "Stern" galvenais redaktors un Eiropas Preses brīvības hartas iniciators Hanss-Ulrihs Jergess piebilda: "Mēs esam ļoti pateicīgi Viviānai Redingai par to, ka viņa jau no paša sākuma bez ierunām atbalstīja ideju par Eiropas Preses brīvības hartu. Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Komisija arī pati ievēros šo hartu un aktīvi sekmēs to, lai harta tiktu ievērota visā Eiropā. Vienlaikus mēs arī sagaidām, ka hartas atzīšana kļūs par nosacījumu kandidātvalstīm turpmākajās ES paplašināšanās sarunās. Hartas galvenais uzdevums ir beidzot apvienot Eiropu arī attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar žurnālistu darbību, un sniegt visiem kolēģiem iespēju preses brīvības pārkāpumu gadījumā atsaukties uz šīs hartas pamatprincipiem."

Hartas desmit pantos ir noteikti pamatprincipi, kas valdībām jāievēro, sadarbojoties ar žurnālistiem, piemēram, cenzūras aizliegums, brīva piekļuve valsts un ārzemju plašsaziņas līdzekļu avotiem un brīvība vākt un izplatīt informāciju. Hartā arī likts uzsvars uz žurnālistu aizsardzību pret izspiegošanu un pieprasīta efektīva tiesu sistēma, kas garantē žurnālistu tiesības (hartas pilnu tekstu skatīt pielikumā). Pagaidām hartas teksts ir pieejams astoņās valodās (angļu, franču, vācu, dāņu, horvātu, krievu, poļu un rumāņu), un tiešsaistē to var parakstīt ieinteresētie žurnālisti.

Ideja par Preses brīvības hartu dzima 2007. gadā komisāres Redingas, Jergesa kunga un citu Eiropas galveno laikrakstu redaktoru tikšanās laikā ( IP/07/713 ). Kopš 2005. gada šādas augsta līmeņa sarunas starp preses pārstāvjiem un Komisiju tiek organizētas ik gadu, un tajās tiek apspriests plašs jautājumu loks (skatīt arī IP/05/1164 , IP/06/1445 un IP/08/1091 ). Šīs sarunas organizē Komisijas darba grupa plašsaziņas līdzekļu jautājumos , kuras uzdevums ir pārbaudīt visas Komisijas iniciatīvas, lai pārliecinātos, vai tās nerada netīšu apdraudējumu preses vārda vai komerciālajai brīvībai. Preses brīvības harta ir konkrēts rezultāts, kas sasniegts šajās auglīgajās diskusijās starp dažādiem plašsaziņas līdzekļiem un Eiropas Komisiju.

Eiropas Preses brīvības harta un tās parakstītāju saraksts pieejami šādā tīmekļa vietnē: http://www.pressfreedom.eu

Annex

European Charter on Freedom of the Press

Article 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.

Article 2

Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.

Article 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.

Article 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.

Article 5

All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.

Article 6

The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.

Article 7

State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.

Article 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.

Article 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.

Article 10

The government shall not restrict entry into the profession of journalism.


Side Bar