Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 891

Bryssel 9. kesäkuuta 2009

Komissaari Reding tyytyväinen uuteen eurooppalaiseen julistukseen lehdistönvapaudesta

Komissaari Reding tapasi tänään saksalaisen Stern-lehden päätoimittajan Hans-Ulrich Jörgesin, jonka aloitteeseen eurooppalainen julistus lehdistönvapaudesta perustuu. Julistuksen allekirjoitti 25. toukokuuta 48 eurooppalaista journalistia 19 maasta. Sen tarkoituksena on suojata lehdistöä julkisen vallan vaikutusyrityksiltä ja varmistaa lehdistön pääsy tiedon lähteille. Siihen on kirjattu keskeiset arvot, joita valtiovallan olisi kunnioitettava suhteissaan lehdistöön. Päätoimittaja Jörges esitteli ja luovutti julistuksen tänään komissaari Viviane Redingille, joka piti tätä ensimmäistä eurooppalaista julistusta lehdistönvapaudesta erittäin hyvänä journalistien aloitteena.

”Eurooppalaisten journalistien aloitteesta laadittu julistus lehdistönvapaudesta vahvistaa tärkeällä tavalla perusarvot, kuten tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, sananvapauden ja tiedonsaannin avoimuuden, jotka ovat olennainen osa eurooppalaisen demokratian perinteitä ja sisältyvät oikeusjärjestyksemme perusteisiin. Lisäksi se palauttaa mieliin sen, että lehdistön vapauden toteutuminen edellyttää valppautta myös valtiovallalta: sen on oltava valmis vaalimaan ilmaisunvapautta ja tukemaan sen kehitystä”, sanoi tietoyhteiskunnasta ja tiedotusvälineistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Julistus on näin ollen tärkeä askel vahvistettaessa näitä perusarvoja ja oikeuksia, joihin journalistit voivat vedota suhteessa hallituksiin ja viranomaisiin kun he kokevat työskentelyvapautensa oleva perusteettomasti uhattuna.”

”Olemme Viviane Redingille erittäin kiitollisia siitä, että hän kannatti jo alusta saakka varauksetta ajatusta lehdistönvapautta koskevasta eurooppalaisesta julistuksesta”, totesi Hans-Ulrich Jörges, saksalaisen Stern-lehden päätoimittaja ja julistuksen alullepanija, ja lisäsi: ”Oletammekin, että myös komissio itse noudattaa julistusta ja edesauttaa aktiivisesti sen tunnustamista koko Euroopassa.Toivomme lisäksi, että julistuksen tunnustaminen asetetaan tulevissa jäsenyysneuvotteluissa liittymisen ehdoksi uusille EU:hun pyrkiville maille. Julistuksen päätavoitteena on yhdentää Euroopan journalistista kenttää ja tuoda kaikille kollegoillemme mahdollisuus vedota julistuksen periaatteisiin, mikäli lehdistön vapautta pyritään rajoittamaan .

Julistuksen kymmenessä artiklassa kuvataan perusperiaatteet, joita hallitusten on kunnioitettava suhteissaan journalisteihin. Periaatteita ovat muun muassa sensuurista pidättäytyminen, kansallisten ja ulkomaisten medialähteiden vapaa saatavuus sekä vapaus kerätä ja jakaa tietoa. Lisäksi julistuksessa korostetaan journalistien suojaa salakuuntelulta ja peräänkuulutetaan tehokasta oikeussuojaa heidän oikeuksiensa turvaksi (julistus kokonaisuudessaan liitteenä). Toistaiseksi julistus on olemassa kahdeksalla kielellä (englanti, ranska, saksa, tanska, kroatia, venäjä, puola ja romania) ja saatavilla internetissä, jossa journalistit voivat sen halutessaan myös allekirjoittaa.

Ajatus lehdistön vapautta koskevasta julistuksesta syntyi vuonna 2007 komissaari Redingin, päätoimittaja Jörgesin ja eräiden muiden eurooppalaisten sanomalehtien päätoimittajien välisessä kokouksessa ( IP/07/713 ). Tällaisia korkean tason tapaamisia lehdistön ja komission välillä on järjestetty vuosittain vuodesta 2005 lähtien eri aiheiden tiimoilta (ks. myös IP/05/1164 , IP/06/1445 ja IP/08/1091 ). Tapaamisten koollekutsujana on toiminut komission mediatyöryhmä , joka valvoo komission toimintaa varmistaakseen, että sen aloitteissa ei tahattomasti aiheuteta vahinkoa lehdistön toimitukselliselle tai kaupalliselle vapaudelle. Julistus lehdistönvapaudesta on konkreettinen tulos näistä hedelmällisistä keskusteluista eri medioiden ja Euroopan komission välillä.

Eurooppalainen julistus lehdistönvapaudesta sekä luettelo sen allekirjoittajista: http://www.pressfreedom.eu

Annex

European Charter on Freedom of the Press

Article 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.

Article 2

Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.

Article 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.

Article 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.

Article 5

All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.

Article 6

The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.

Article 7

State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.

Article 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.

Article 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.

Article 10

The government shall not restrict entry into the profession of journalism.


Side Bar