Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 891

Βρυξέλλες , 9 Ιουνίου 2009

Η Επίτροπος κα Reding χαιρετίζει το νέο ευρωπαϊκό χάρτη για την ελευθερία του Τύπου

Η Επίτροπος κα Viviane Reding συναντήθηκε σήμερα με τον κ. Hans-Ulrich J ö rges, αρχισυντάκτη του γερμανικού περιοδικού Stern και εμπνευστή του ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου. Τον χάρτη υπέγραψαν, στις 25 Μαΐου, 48 ευρωπαίοι δημοσιογράφοι από 19 χώρες αποβλέποντας στην προστασία του Τύπου από κυβερνητικές παρεμβάσεις και στην εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοσιογράφων σε πηγές πληροφόρησης. Σε αυτόν διατυπώνονται οι κύριες αξίες που οφείλουν να σέβονται οι δημόσιες αρχές κατά τις επαφές τους με δημοσιογράφους. Ο κ. J ö rges παρουσίασε σήμερα το κείμενο και το παρέδωσε στην Επίτροπο κα Viviane Reding, η οποία χαιρέτισε τη θέσπιση εκ μέρους των δημοσιογράφων του πρώτου αυτού ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου.

« Ο χάρτης για την ελευθερία του Τύπου - πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής κοινότητας - συνιστά σημαντική επιβεβαίωση των βασικών αξιών - συμπεριλαμβανομένης της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης - που στηρίζουν τις δημοκρατικές παραδόσεις της Ευρώπης και που κατοχυρώνονται σε θεμελιώδη νομικά κείμενα. Αποτελεί επίσης υπενθύμιση ότι, για να υπάρχει πραγματική ελευθερία του Τύπου, πρέπει οι δημόσιες αρχές να αναλάβουν σημαντικό ρόλο: να είναι έτοιμες να προστατεύσουν την ελευθερία της έκφρασης και να προωθήσουν την ανάπτυξή της », δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. « Ο χάρτης είναι επομένως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση αυτών των βασικών αξιών και δικαιωμάτων, παρέχοντας στους δημοσιογράφους τη δυνατότητα να τις επικαλεστούν απέναντι σε κυβερνήσεις ή δημόσιες αρχές κάθε φορά που αισθάνονται ότι απειλείται αδικαιολόγητα η ελευθερία άσκησης των καθηκόντων τους».

Ο κ. Hans-Ulrich Jorges, αρχισυντάκτης του γερμανικού περιοδικού Stern και πρωτεργάτης του χάρτη, πρόσθεσε: «Είμαστε ευγνώμονες στην κα Viviane Reding επειδή εξαρχής υποστήριξε ανεπιφύλακτα την ιδέα ενός ευρωπαϊκού χάρτη για την ελευθερία του Τύπου. Κατά συνέπεια, υποθέτουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σεβαστεί και αυτή το χάρτη και θα συμβάλει ενεργά στην προώθηση της καθολικής ισχύος του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκφράζω επίσης την προσδοκία ότι η αναγνώριση του χάρτη θα αποτελέσει προϋπόθεση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με υποψήφιες χώρες για προσχώρησή τους στην ΕΕ. Ο κύριος σκοπός του χάρτη είναι να πραγματοποιηθεί επιτέλους και η δημοσιογραφική ένωση της Ευρώπης και να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους η δυνατότητα να επικαλούνται τις αρχές του σε περιπτώσεις παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου.»

Στα δέκα άρθρα του χάρτη περιγράφονται οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι κυβερνήσεις κατά τις επαφές με τους δημοσιογράφους, όπως απαγόρευση της λογοκρισίας, ελεύθερη πρόσβαση σε εθνικές και ξένες πηγές και ελευθερία συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών. Ο χάρτης υπογραμμίζει επίσης την προστασία των δημοσιογράφων από υποκλοπή και παρακολούθησή τους και τάσσεται υπέρ ενός αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος διασφάλισης των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων (το πλήρες κείμενο του χάρτη επισυνάπτεται σε παράρτημα). Μέχρι στιγμής, ο χάρτης υπάρχει σε οκτώ γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, κροατικά, ρωσικά, πολωνικά και ρουμανικά) και είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο, όπου οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να τον υπογράψουν.

Η ιδέα του χάρτη για την ελευθερία του Τύπου εμφανίστηκε το 2007, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ της Επιτρόπου κας Reding, του κ. J ö rges και άλλων αρχισυντακτών ευρωπαϊκών εφημερίδων ( IP/07/713 ). Ανάλογοι διάλογοι υψηλού επιπέδου διοργανώνονται από το 2005 σε ετήσια βάση μεταξύ του γραπτού Τύπου και της Επιτροπής για σειρά διαφορετικών θεμάτων (βλ. επίσης IP/05/1164 , IP/06/1445 και IP/08/1091 ) από την Ομάδα εργασίας για τα μέσα επικοινωνίας που έχει συστήσει η Επιτροπή και η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του συνόλου του υλικού που παράγει η Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής δεν βλάπτουν ακούσια τη συντακτική ή την εμπορική ελευθερία του γραπτού Τύπου. Ο χάρτης για την ελευθερία του Τύπου είναι συγκεκριμένο αποτέλεσμα των γόνιμων αυτών συζητήσεων μεταξύ διάφορων μέσων μαζικής επικοινωνίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ευρωπαϊκός χ άρτης για την ελευθερία του Τύπου και ο κατάλογο των υπογραφόντων διατίθεται στην ηλε-διεύθυνση: http://www.pressfreedom.eu

Παράρτημα

European Charter on Freedom of the Press

Article 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.

Article 2

Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.

Article 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.

Article 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.

Article 5

All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.

Article 6

The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.

Article 7

State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.

Article 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.

Article 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.

Article 10

The government shall not restrict entry into the profession of journalism.


Side Bar